به کدام نظریه پرداز کلاسیک مدیریت شباهت دارید؟ - فرصت امروز

سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397 - 13:05


    به قلم: سمی کاراملا

سبک های مدیریتی زیادی وجود دارد و هیچ یک لزوما بهتر از دیگری نیست. با اینکه نظریه های متعددی درباره نحوه مدیریت افراد وجود دارد، بسیاری از رهبران امروزی هنوز هم پیرو نظریه های مدیریتی کلاسیک هستند که در اوایل دهه 1900 توسط فردریک تیلور و دیگران پایه گذاری شدند.

براساس اطلاعات گردآوری شده توسط سایت Business.com، در اینجا اصول کلی چهار نظریه مدیریتی مشهور را با هم ترکیب کرده و این آزمون را ترتیب دادیم تا به کمک آن ببینید فعالیت های تان مطابق با کدام یک از آنهاست. پاسخ های خود را یادداشت کنید و در آخر نتایج مربوط به خود را بیابید.

1- نگرش کلی شما درباره مدیریت چیست؟

الف- مدیر باید بیش از هر چیز به کارایی بها دهد.

ب- مدیر باید تمام فرآیندها را کنترل و برنامه ریزی کند.

ج- مدیر باید از رعایت سلسله مراتب سازمانی و شفافیت خطوط بین آنها اطمینان حاصل کند.

د- مدیر همواره باید قدردان و سپاسگزار کارمندان خود باشد.

2- یکی از کارمندان با یک ایده عالی نزد شما می آید. واکنش اولیه شما چه خواهد بود؟

الف- اگر برنامه خوبی برای شروع باشد، کارآمدترین راه برای عملی ساختن آن را بررسی می کنم.

ب- کنترل برنامه را به دست می گیرم و برنامه های دیگر را مطابق با آن تنظیم می کنم.

ج- کارمند را به دلیل عبور از مرز وظایف مشخص خود توبیخ می کنم.

د- کارمند را به خاطر تفکر خلاق و جرأتش در مطرح کردن یک ایده ناب تحسین می کنم.

مطلب مرتبط:ترکیب مدرن با کلاسیک برای کار آفرینی

3- از نظر شما یک کارمند ایده آل چه خصوصیاتی دارد؟

الف- منظم، خوش فکر، زرنگ و چابک

ب- یاری بخش، پربازده و مشتاق یادگیری

ج- متواضع، مراقب و وفادار

د- حمایت گر، پذیرا و پرشور

4- یکی از کارمندان بیمار می شود. چه کار می کنید؟

الف- از او می پرسم چه وقت می تواند سر کارش برگردد و در غیابش کدام پروژه نیاز به رسیدگی فوری دارد؟

ب- کارهایی که از موعدشان گذشته را برایش می فرستم و کارهایی را که هنوز وقت برای انجام شان هست به کارمندان دیگر محول می کنم.

ج- سوابق غیبت های قبلی اش را بررسی می کنم تا حسابش را داشته باشم.

د- به او زمان کافی می دهم تا سلامتی اش را بازیابد.

5- چگونه از گروه تان قدردانی می کنید؟

الف- با پاداش دادن به آنها وقتی در کارشان بازدهی بالایی دارند.

ب- با ترتیب دادن یک ناهار دسته جمعی با گروه و مهمان کردن آنها.

ج- با اخراج نکردن آنها.

د- با قدرشناسی زبانی به خاطر هر چیز کوچک.

6- فردی برای شغلی در شرکت شما مصاحبه می کند. با اینکه داوطلب بسیار واجد شرایط و همه فن حریفی است، برای آن شغل تجربه کافی ندارد. به او چه می گویید؟

الف- باید تحمل کارآموزی را داشته باشد تا به اندازه سایر کارمندان مهارت کسب کند.

ب- باید برای کار براساس یک برنامه فشرده تمایل داشته و خود را به سرعت با تغییرات وفق دهد.

ج- واجد کلیه شرایط و پیش نیازهای کار نیست.

د- عضو بی نظیری برای گروه خواهد شد.

7- یکی از کارمندان کارش را در موعد مقرر انجام نداده است، چه خواهید کرد؟

الف- او را سرزنش می کنم و درباره مؤثرترین راه حل با او به بحث می پردازم.

ب- جلسه ای ترتیب داده و درباره علت تأخیر و راه های انجام به موقعِ کارش با او گفت گو می کنم.

ج- به او اخطار می دهم و سابقه تکرار این مسئله را ثبت می کنم.

د- به او اطمینان می دهم همه چیز مرتب است و قدردان تلاش های او هستم.

نتایج

تعداد پاسخ های الف، ب، ج و د را بشمارید و به نتایج زیر مراجعه کنید.

اگر تعداد گزینه الف بیشتر است:

سبک مدیریتی شما بیشتر شبیه سبک فردیک تیلور است. به باور شما فرآیند کار باید به چند وظیفه فرعی کوچک تقسیم شود تا کارآمدترین روش ممکن برای تکمیل یک کار خاص مشخص گردد. شما کارمندان خود را نیز بر همین اساس آموزش داده و معتقدید باید در ازای ارتقای بازدهی پاداش بگیرند.

مطلب مرتبط: موفقیت در رهبری با استفاده از سبک های متنوع مدیریت

اگر تعداد گزینه ب بیشتر است:

شما بیشتر شبیه هنری فایول هستید. از نظر شما، مدیر باید تمام جزئیات کاری گروه خود را کنترل، برنامه ریزی و زمان بندی کند و اطمینان یابد که همه منابع ضروری دردسترس هستند. شما با دستورات مدیریتی خود، کار تیمی را ترویج می دهید.

اگر تعداد گزینه ج بیشتر است:

شما هم مانند ماکس وبر برای کارهای بیهوده وقت ندارید. از نظر شما سپردن یک وظیفه مشخص به یک کارمند خاص حتما دلیل موجهی داشته است و کارمندان هرگز نباید از حد و حدود وظایف خود بگذرند. شما به عنوان یک مدیر معتقدید که باید کارکنان خود و هر کاری را که انجام می دهند زیر نظر بگیرید. علاوه بر این، از نظر شما فقط واجدشرایط ترین کارمندان باید استخدام شوند.

اگر تعداد گزینه د بیشتر است:

شما شباهت بسیاری به اِلتون مایو دارید. به اعتقاد شما، کارمندان با پاداش های اجتماعی بیشتر انگیزه می گیرند تا با پاداش های مالی، همچنین تأکید دارید که به طور زبانی قدردانی خود را ابراز کنید. شما اجازه نمی دهید هیچ یک از کارکنان، حتی در کوچک ترین کارهایی که برای کمک به شرکت انجام می دهند، احساس بی ارزش بودن کنند. اگر کارمندان ویژگی های مشترکی داشته باشند، آنها را در یک گروه بگنجانید و به همکاری و موفقیت فردی ترغیب شان می کنید و در نتیجه باعث تقویت نقاط قوت شان می شوید.

ترکیب دو یا چند گزینه

شما یک رهبر همه فن حریف هستید که برای کارمندان و موفقیت شرکت خود به یک اندازه ارزش قائلید. با این حال، همیشه جا برای پیشرفت و بهبودی بیشتر وجود دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی