پنج شنبه, 08 اسفند 1398 - 15:56

این امر که ساعت کاری براساس خواست افراد و شرایط مختلف تغییر پیدا کند، اقدامی است که از آن تحت عنوان ساعت شناور یاد می شود. اقدام مذکور باعث خواهد شد تا امکان ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی نیز ساده تر باشد. همچنین این امر به افزایش رضایت شغلی کارمندان نیز منجر خواهد شد. آمارها نیز حاکی آن است که کیفیت انجام کارها با این سیاست چندین برابر می شود، با این حال سوالی که مطرح می‎شود این است که چگونه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم.

1-وظایف روزانه را تعیین کنید

ساعت کاری شناور

در برنامه شناور، زمان حضور و خروج در شرکت کاملا به خواست کارمند بستگی دارد، با این حال شما باید اطمینان داشته باشید که کارها به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد. به همین خاطر ضروری است تا وظایف را تعیین کرده و کارمند خود را در نحوه و زمان انجام آن آزاد بگذارید. این امر باعث می شود تا آنها از اجباری بیهوده فاصله گرفته و حتی از طریق دورکاری نیز بتوانند بسیاری از اقدامات خود را انجام دهند.

2-شرایط خاص را مورد توجه قرار دهید

در برخی از شرایط ضروری است تا تمامی کارمندان در شرکت حضور داشته باشند. برای مثال نیاز به یک کار تیمی برای مدیریت یک نمایشگاه، از جمله این موارد محسوب می شود. به همین خاطر نباید به نحوی رفتار کنید که کارمندان ساعت کاری شناور را به حقی برای خود تلقی کنند. همچنین در صورتی که عملکرد یکی از کارمندان تضعیف شده است، لازم است تا این امکان را از وی تا زمانی که بتواند اعتمادسازی دوباره ای را انجام دهد، پس بگیرید.

مطلب مرتبط:نکاتی برای کاهش ساعت کار و افزایش بهره وری

3-برنامه‎ریزی داشته باشید

این امر که به یک باره تعداد زیادی از کارمندان در شرکت حضور نداشته باشند، شرایط را سخت خواهد کرد. به همین خاطر ضروری است تا هماهنگی های لازم از شب قبل با شما انجام شده باشد. درواقع در بسیاری از شرایط شما باید با این اقدام مخالفت کنید. در این رابطه بسیاری از شرکت ها امکان ساعت کاری شناور افراد را محدود می کنند. برای مثال سه بار در هفته، یکی از استانداردهای رایج محسوب می شود. این امر باعث خواهد شد تا نظم کاری نیز دچار مشکل نشود.

در نهایت بررسی اقدامات انجام‎شده از سوی سایر مدیران می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید