Items tagged with بریتنی کینی

چرا فروشندگان باید برند شخصی داشته باشند؟

شنبه, 09 شهریور 1398 - 12:00

بررسی 5 تکنیک برتر حوزه برندسازی فروشندگی

چرا فروشندگان باید برند شخصی داشته باشند؟

حوزه کسب و کار معطوف به تلاش برندها برای کسب سود است. این امر از طریق فروش محصولات به دامنه وسیعی از مشتریان صورت می گیرد. به نظر من حوزه فروش و به طور کلی کسب و کار شباهت بسیار زیادی به زندگی روزمره...