Items tagged with جانیل جین

داستان سرایی برند با 6 افدام موثر

پنج شنبه, 10 مرداد 1398 - 12:00

داستان سرایی برند با 6 افدام موثر

در بین روش های بازاریابی مبتنی بر ایجاد محتوا، داستان‎سرایی از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است. درواقع افراد از اینکه یک داستان جذاب را بشنوند، همواره استقبال خواهند کرد. به همین خاطر نیز امروزه...