Items tagged with لوگان زانلی

برندینگ و 125 نکته طلایی

جمعه, 25 مرداد 1398 - 11:00

برندینگ و 125 نکته طلایی

بدون شک مقالات متعددی در رابطه با اهمیت برندینگ و یا به بیانی دیگر ایجاد نام تجاری، منتشر شده است، با این حال هیچ یک از آنها جامعیت لازم را در رابطه با این موضوع بسیار مهم نداشته و تنها بخشی از آن را...