Items tagged with کتی دراماند

رکورد جدید تسلا افزایش 18درصدی ارزش سهام تنها در یک روز

سه شنبه, 22 بهمن 1398 - 12:57

رکورد جدید تسلا افزایش 18درصدی ارزش سهام تنها در یک روز

یکی از پیش بینی هایی که برای سال 2020 انجام شده، افزایش تعداد تقاضای خودروها است. درواقع بحران هایی نظیر آتش سوزی استرالیا ضرورت توجه به این موضوع را در بین جهانیان افزایش داد. در این رابطه برند تسلا...