شنبه, 03 بهمن 1394 - 01:20

آیا می‌دانستید با توجه به پیچیدگی و هزینه‌های تحقیقات بازار، انجام با دقت فرآیند برنامه‌ریزی بسیار حائز اهمیت است؟ این فرآیند شامل چند فاز است که در فاز اول محدوده مشکل مشخص شده و تصمیم می‌گیریم که آیا تحقیقات انجام شود یا نه. این مرحله شامل تعریف مقصود پژوهش و تعیین اهداف مربوطه است، این مرحله بسیار محدود‌کننده است به این دلیل که مستلزم شناسایی با دقت نیاز واقعی به اطلاعاتی که اجازه تصمیم‌گیری را می‌دهد، است. 

7695684573424623462346437342424623462

این کار شامل فهمیدن، در دسترس بودن یا نبودن داده‌های ثانویه و ارزیابی پارامترهای اصلی پژوهش است (جامعه هدف، روش‌های ممکن مطالعه، امکان، حجم نمونه، بودجه و جدول زمانی). این مبانی یک تصمیم می‌تواند براساس جدول زمانی و سودمندی انجام تحقیقات اولیه تعیین شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید