دوشنبه, 18 آذر 1398 - 09:10

وپاسار 6 ماهه 205 ریال سود ساخت

بانک پاسارگاد براساس صورت های مالی مورد تایید حسابرس در شش ماهه نخست امسال، به ازای هر سهم 205 ریال سود محقق کرده است که نسبت به 53 سود ریالی در دوره مشابه قبلی، رشد 287درصدی داشته است.

به گزارش بورس تابناک، بانک پاسارگاد که با سرمایه ثبت شده 5040 میلیارد تومانی در تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران حضور دارد، در صورت های مالی حسابرسی نشده، سود خالص هر سهم را 151 ریال اعلام کرده بود که این رقم در صورت های مالی حسابرسی شده با افزایش مواجه شده است.

رشد 287 درصدی EPS وپاسار

بررسی صورت سود و زیان (وپاسار) در نیمه نخست امسال و برای دوره منتهی به 29 اسفند سال 1398، حکایت از رشد 33درصدی سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و ثبت رقم 4331.4 میلیارد تومان دارد، در حالی که سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها طی این مدت با رشد 11درصدی، 1335.9 میلیارد تومان گزارش شده است.

درآمدهای مشاع بانک پاسارگاد که از محل سرمایه گذاری مشترک بین سپرده گذاران و نیز حق الوکاله سهم بانک و همچنین از محل درآمدهای مشترک حاصل بین بانک و وام گیرندگان از محل تسهیلات اعطایی به دست می آید، با افزایش 27درصدی به 5667.3 میلیارد تومان رسیده است، اما سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و سود سپرده گذاران هر دو با رشد 33درصدی مواجه شده و سهم بانک از درآمدهای مشاع با کاهش 65درصدی، 91.7 میلیارد تومان بوده است.

رشد 103درصدی درآمدهای غیرمشاع

درآمدهای غیرمشاع بانک پاسارگاد که از محل ارائه انواع خدمات و کارمزدهایی که اخذ می شود، به دست می آید، طی دوره شش ماهه امسال رشد خوبی داشته و گویای عزم جدی مدیران بانک پاسارگاد برای افزایش درآمد و سودآوری از این محل دارد. بر این اساس، سود و وج التزام درآمدهای غیرمشاع با رشد 153درصدی، رقم 1024.1 میلیارد تومان گزارش شده و درآمد کارمزد با رشد 75درصدی رقم 441 میلیارد تومان گزارش شده است. مبادلات ارزی با رشد 35درصدی رقم 390.5 میلیارد تومان بوده و سایر درآمدها نیز با رشد 116درصدی رقم 1042.8 میلیارد تومان بوده و بر این اساس، درآمدهای غیرمشاع بانک پاسارگاد با رشد 103درصدی رقم 2898.5 میلیارد تومان بوده است.

مجموع درآمدهای وپاسار طی این مدت با رشد 77درصدی، در حالی 2990 میلیارد تومان گزارش شده که این رقم در پایان شهریور سال گذشته 1693.5 میلیارد تومان بوده است.

رشد 288درصدی سود خالص وپاسار

بانک پاسارگاد طی شش ماهه نخست امسال، سود خالص خود را با رشد 288درصدی، به 1048.2 میلیارد تومان افزایش داده و موفق به شناسایی 205 ریال سود خالص به ازای هر سهم طی این مدت شده است.
بررسی اطلاعات ترازنامه ای شرکت حکایت از رشد 9درصدی دارایی های وپاسار دارد که در بخش دارایی ها افزایش 64درصدی سایر حساب ها و اسناد پرداختنی و ثبت رقم 9512.5 میلیارد تومان و رشد 15درصدی تسهیلات اعطایی با اشخاص غیردولتی غیر از بانک ها و ثبت رقم 69818.5 میلیارد تومان و همچنین رشد 6درصدی سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار و ثبت رقم 3034.8 میلیارد تومان و افزایش 8درصدی سرمایه گذاری در املاک قابل توجه است.

مطالبات از بانک های مرکزی با رشد 17درصدی و مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری نیز با رشد 9درصدی مواجه شده است. رشد 10درصدی سپرده های دیداری و مشابه که 3807.3 میلیارد تومان گزارش شده، کاهش 34درصدی سپرده های پس انداز و رشد 12درصدی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نیز در بخش بدهی ها قابل توجه است.

به گزارش بورس تابناک، بانک پاسارگاد ارائه محصولات و خدمات جديدی از جمله توسعه طرح اعطای تسهیلات خرد در قبال جذب منابع ارزان قیمت، طرح اعتبار در حساب جاری، توسعه کیف پول الکترونیکي بانک پاسارگاد (کیپاد) و اجرای طرح خريد آنلاين اقساطي را در دست اقدام دارد که پیش بینی می شود وضعیت سودآوری بانک از محل درآمدهای غیرمشاع با ارائه این خدمات و محصولات جدید بهبود قابل ملاحظه ای داشته باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید