شنبه, ۲ مرداد(۵) ۱۴۰۰ / Sat, 24 Jul(7) 2021 /
           
فرصت امروز
5 روز پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با افزایش ۸ هزار و ۴۲۰  واحدی به یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحد رسید. شاخص کل (هم‌ وزن) نیز مثبت بود و با ۲ هزار و ۷۴۱ واحد افزایش به ۴۰۳ هزار و ۶۸ واحد رسید. معامله ‌گران امروز در بازار سرمایه ۶۵۱ هزار و ۸۶...
6 روز پیش
عقب نشینی 8 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با کاهش 8 هزار و 326 واحد به رقم یک میلیون و 302 هزار و 914 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به 5 میلیون  و 306 میلیارد تومان رسید. معامله ‌گران امروز بیش از 8 میلیارد سهام در قالب 712 فقره معامله و...
1 هفته پیش
رشد 5 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز بورس شاخص کل با رشد ۵ هزار و ۷۲۴ واحدی به عدد یک ‌میلیون و ۳۱۱ هزار واحد و شاخص هم وزن با رشد۹۷۱ واحدی به عدد ۴۰۲ هزارواحد رسید. امروز نماد‌های میدکو، شپنا و پارسان بیشترین تاثیر مثبت در رشد شاخ...
1 هفته پیش
بازگشت شاخص کل بازار بورس به مسیر صعودی
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس تهران امروز با رشد ۱۶۵۰ واحدی به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۴۳ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۳۵۱ واحد رشد کرد و به ۴۰۱ هزار و ۶۹۳ واحد رسید. در این بازار ۸۳۴ هزار معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۹۷۶ میلیارد ریال انجام ش...
1 هفته پیش
روز پر افت و خیز شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۴۱۴ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۰۳ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۱۶ واحد کاهش یافت و رقم ۴۰۰ هزار و ۳۳۷ واحد را ثبت کرد. معامله گران امروز ۸۶۴ هزار معامله به ارزش ۶۷ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال...
1 هفته پیش
رشد 19 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با ۱۹ هزار و ۷۵ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۰۴۹ واحد افزایش یافت و به رقم ۴۰۰ هزار و ۶۴۹ واحد رسید. معامله گران این بازار ۹۱۷ هزار معامله به ارزش ۵۸ هزار و ۷۹۶ میل...
1 هفته پیش
سبز پوشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس در پایان معاملات امروز با رشد بیش از ۱۴هزار واحدی به محدوده یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد رسید. در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 7 میلیارد و 423 میلیون سهم و حق‌ تقدم به ارزشی بالغ بر 5 هزار و 392 میلیارد ت...
2 هفته پیش
افت شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۱ هزار و ۳۰۶ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۹۶ واحد کاهش یافت و رقم ۳۹۲ هزار و ۴۸۹ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۸۲۰ هزار معامله...
2 هفته پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،شاخص کل بورس با افزایش ۸۳۱ واحدی به یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید. اما شاخص کل (هم‌ وزن) نیز مثبت بود و با ۹۶۰ واحد افزایش به ۳۹۲ هزار و ۵۸۴ واحد رسید. معامله‌ گران امروز در بازار سرمایه ۶۹۷ هزار و ۶۵۱ معامله به ارزش ۵۴۸...
2 هفته پیش
رشد 26 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با ۲۶ هزار و ۵۶۹ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۵۱۵۳ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۹۱ هزار و ۶۲۳ واحد رسید. معامله گران این بازار ۷۸۹ هزار معامله به ارزش ۶۰ هزار و ۷...
2 هفته پیش
شاخص کل بازار بورس مثبت شد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۰ هزار و ۸۹۳ واحدی بر پله یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۶۱۲ واحدی ایستاد. شاخص هم وزن نیز امروز ۴ هزار و ۳۹۵ واحد رشد کرد و به عدد ۳۸۶ هزار و ۴۷۶ واحد رسید. همچنین حجم معاملات امروز شش میلیارد و ۷۱۴ میلیون سهم...
2 هفته پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۲۴۳ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس در دومین روز هفته با افت ۲ هزار و ۳۰۰ واحدی به عدد یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۷۹۲ واحد رسید. شاخص کل (هم ‌وزن) نیز منفی بود و با ۷۰۹  واحد کاهش به ۳۸۲ هزار و ۱۴۰ واحد رسید. معامله ‌گران امروز در بازار سرمای...
3 هفته پیش
شاخص کل بازار بورس از رشد جاماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص بورس با افت ۱۰ هزار و ۹۲۳ واحدی در ارتفاع یک‌ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۸۴۸ واحد قرار گرفت. اما شاخص کل (هم‌ وزن) نیز منفی بود و با هزار و ۳۳۰ واحد کاهش به ۳۸۲ هزار و ۸۴۸ واحد رسید.معامله‌ گران امروز در بازار س...
3 هفته پیش
پایان هفته سبز شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص کل بورس با افزایش ۸ هزار و ۴۴۳ واحدی به یک میلیون و ۲۵۶ هزار واحد رسید. اما شاخص کل (هم‌ وزن) امروز نیز مثبت بود و با هزار و ۶۵۱ واحد افزایش به ۳۸۴ هزار و ۱۸۱ واحد رسید. معامله‌ گران امروز در بازار سرمایه ۸۴۱...
3 هفته پیش
تداوم صعود شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس حدود چهار هزار و ۷۲۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۴۸ هزار واحد رسید. شاخص کل (هم‌ وزن) با ۲۷۷ واحد افزایش به ۳۸۲ هزار و ۵۲۵ واحد و شاخص قیمت (هم‌ وزن) با ۱۷۷ واحد رشد به ۲۴۵ ه...
آخرین مطالب
پیشنهاد سردبیر
قیمت های روز
اینفوگرافی های پیشنهادی
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه