بورس و مدیریت سهام

شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۸۱۶ هزار واحد

دوشنبه, 23 تیر 1399 - 14:29

شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۸۱۶ هزار واحد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس با ۳۳۴۲ واحد صعود رقم یک میلیون و ۸۱۶ هزار واحد را ثبت کرد. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن...
رشد ۷۱ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

یکشنبه, 22 تیر 1399 - 14:28

رشد ۷۱ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۷۱ هزار و ۴۷۹ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۸۱۲ هزار واحد رسید....
چراغ قرمز بورس به شاخص کل بازار

شنبه, 21 تیر 1399 - 14:38

چراغ قرمز بورس به شاخص کل بازار

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس امروز با ۱۲ هزار و ۴۰۷ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۷۴۱ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۷۳۷۹...
رشد آرام شاخص کل بازار بورس

چهارشنبه, 18 تیر 1399 - 14:34

رشد آرام شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس با ۵۴۴۷ واحد صعود رقم یک میلیون و ۷۵۲ هزار واحد را ثبت کرد. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم‌وزن...
رشد ادامه دار شاخص کل بازار بورس

سه شنبه, 17 تیر 1399 - 14:41

رشد ادامه دار شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با ثبت رشد بیش از ۲۷ هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۷۴۵هزار واحد قرار...
رکورد شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد

دوشنبه, 16 تیر 1399 - 15:27

رکورد شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس امروز با رقم بی‌سابقه ۸۲ هزار واحد صعود کرد و وارد کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد شد. به گزارش ایسنا، شاخص...
صعود 31 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

یکشنبه, 15 تیر 1399 - 14:23

صعود 31 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس امروز بیش از 31 هزار واحد صعود، صعود کرد و از مرز یک میلیون و 650 هزار واحد گذشت. شاخص کل بازار سرمایه امروز با 31...
روز پرنوسان شاخص کل بازار بورس

شنبه, 14 تیر 1399 - 14:27

روز پرنوسان شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با ۵۹۱۹ واحد رشد، رقم یک میلیون و ۶۱۸ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن ۱۹۹۴ واحد کاهش یافت و در...
رشد ۶۶ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

چهارشنبه, 11 تیر 1399 - 14:28

رشد ۶۶ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

رصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار سرمایه امروز با ۶۶ هزار و ۴۴ واحد رشد به رقم یک میلیون و ۶۱۲ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۳...
شاخص کل بازار بورس از مرز یک میلیون و 500 هزار واحد گذشت

سه شنبه, 10 تیر 1399 - 14:59

شاخص کل بازار بورس از مرز یک میلیون و 500 هزار واحد گذشت

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز برای نخستین بار رشدی نزدیک به 65 هزار واحد را تجربه کرد و از مرز یک میلیون و 500 هزار واحد هم گذشت. شاخص...
عقب نشینی 10 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

دوشنبه, 09 تیر 1399 - 14:36

عقب نشینی 10 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس با افت 10 هزار و 3 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 481 هزار و 924 واحد قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام...
شاخص کل بازار بورس در یک قدمی فتح کانال یک میلیون و 500 هزار واحد

یکشنبه, 08 تیر 1399 - 15:05

شاخص کل بازار بورس در یک قدمی فتح کانال یک میلیون و 500 هزار واحد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار سرمایه با ثبت رشد بیش از ۲۵ هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۱هزار واحد قرار گرفت. در جریان دادوستدهای...
شاخص کل بازار بورس همچنان رو به صعود

شنبه, 07 تیر 1399 - 15:02

شاخص کل بازار بورس همچنان رو به صعود

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،  شاخص کل بازار سرمایه با ۴۶ هزار و ۸۲۷ واحد رشد، رقم یک میلیون و ۴۷۷ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با...
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد

چهارشنبه, 04 تیر 1399 - 14:35

شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار سرمایه امروز با ۲۸ هزار و ۴۱۴ واحد رشد رقم یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز...
شاخص کل بازار بورس در انتظار فتح قله یک میلیون و 400 هزار واحد

سه شنبه, 03 تیر 1399 - 14:49

شاخص کل بازار بورس در انتظار فتح قله یک میلیون و 400 هزار واحد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با 49 هزار و 464 واحد صعود رقم یک میلیون و 391 هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز 11 هزار و 124 واحد...
ادامه رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

دوشنبه, 02 تیر 1399 - 14:29

ادامه رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، معاملات امروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل بورس با ۴۰ هزار و ۷۱۹ واحد صعود رقم یک میلیون و ۳۴۱ هزار واحد...
شاخص کل بازار بورس در ارتفاع یک میلیون و 300 هزار واحد

یکشنبه, 01 تیر 1399 - 14:58

شاخص کل بازار بورس در ارتفاع یک میلیون و 300 هزار واحد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در جریان داد و ستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 12 میلیارد و 515 میلیون سهم و حق ‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 14 هزار و 567 میلیارد...
رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

شنبه, 31 خرداد 1399 - 14:06

رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۴۰ هزار و ۹۲۸ واحد صعود در رقم یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۰ هزار...
سبزپوشی شاخص کل بورس با رشد ۲۹ هزار واحدی

سه شنبه, 27 خرداد 1399 - 15:00

سبزپوشی شاخص کل بورس با رشد ۲۹ هزار واحدی

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با ۲۹ هزار و ۶۰۴ واحد صعود، رقم یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۹۴۱۷ واحد...
شاخص کل بازار بورس در قله یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی

دوشنبه, 26 خرداد 1399 - 14:34

شاخص کل بازار بورس در قله یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با ثبت رشد ۱۴ هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد قرار گرفت....
[12 3 4 5  >>  

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی