بورس و مدیریت سهام - فرصت امروز

بورس و مدیریت سهام

افت 10 هزار واحدی شاخص بورس و ادامه نزولی شدن

سه شنبه, 23 مهر 1398 - 14:59

افت 10 هزار واحدی شاخص بورس و ادامه نزولی شدن

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۱۰ هزار و ۸۹۲ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۸ هزار و ۹۷۸ واحد رسید. در معاملات...
شاخص بورس دوباره نزولی شد و افت کرد

دوشنبه, 22 مهر 1398 - 14:41

شاخص بورس دوباره نزولی شد و افت کرد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۶ هزار و ۳۱۹ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۱۹ هزار و ۸۷۱ واحد رسید. براساس معاملات...
ادامه روند رشد شاخص بورس در روز دوم هفته

یکشنبه, 21 مهر 1398 - 14:25

ادامه روند رشد شاخص بورس در روز دوم هفته

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس بیش از چهار هزار واحد رشد کرد و وارد تراز ۳۲۶ هزار واحدی رسید. در مجموع در بورس و فرابورس تهران ۱۸۵ سهم با رشد...
رشد 9 هزار واحدی شاخص بورس در اولین روز کاری هفته

شنبه, 20 مهر 1398 - 14:49

رشد 9 هزار واحدی شاخص بورس در اولین روز کاری هفته

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس بیش از ۹ هزار واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲۲ هزار و ۵۹ واحد رسید. براساس معاملات امروز...
افت شاخص بورس در معاملات روزهای گذشته

پنج شنبه, 18 مهر 1398 - 14:52

افت شاخص بورس در معاملات روزهای گذشته

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس اوراق بهادار تهران امروز،شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه به عدد ۳۱۳ هزار و ۴۸...
شاخص بورس با نمادهای بورسی منفی امروز را شروع کرد

چهارشنبه, 17 مهر 1398 - 14:34

شاخص بورس با نمادهای بورسی منفی امروز را شروع کرد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس اوراق بهادار تهران امروز، هزار و ۴۲۰ واحد افت کرد و به قله ۳۱۳ هزار و ۴۹ واحد رسید و این در حالی است ارزش معاملات...
امروز سقوط 6 هزار واحدی شاخص بورس رقم خورد

سه شنبه, 16 مهر 1398 - 14:32

امروز سقوط 6 هزار واحدی شاخص بورس رقم خورد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز بیش از ۶ هزار و ۴۳۹ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۱۴ هزار و ۴۶۹ واحد رسید. براساس...
رشد نامحسوس شاخص بورس

دوشنبه, 15 مهر 1398 - 14:20

رشد نامحسوس شاخص بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز نزدیک به ۷۰۱ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲۰ هزار و ۹۰۹ واحد رسید. براساس...
کاهش هفت هزار و ٩٣ واحدی شاخص کل در بازار بورس / بورس از رشد جاماند

یکشنبه, 14 مهر 1398 - 14:51

کاهش هفت هزار و ٩٣ واحدی شاخص کل در بازار بورس / بورس از رشد جاماند

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز هفت هزار و ٩٣ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ٣٢٠ هزار و ٢١٢ واحد رسید. براساس...
رشد آرام و با احتیاط شاخص بورس در اولین روز هفته

شنبه, 13 مهر 1398 - 14:49

رشد آرام و با احتیاط شاخص بورس در اولین روز هفته

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز نزدیک به یک هزار و ۱۸۸ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲۷ هزار و ۳۰۵ واحد رسید....
رشد ۴ درصدی بورس در هفته گذشته

پنج شنبه, 11 مهر 1398 - 14:35

رشد ۴ درصدی بورس در هفته گذشته

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته به عدد ۳۲۶ هزار و ۱۱۷ واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته...
بورس در وقت اضافه مثبت شد

چهارشنبه, 10 مهر 1398 - 14:41

بورس در وقت اضافه مثبت شد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز نزدیک به ۲۰ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲۶ هزار و ۱۱۷ واحد رسید. براساس...
شاخص بورس همچنان در مدار رشد

سه شنبه, 09 مهر 1398 - 14:03

شاخص بورس همچنان در مدار رشد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،شاخص کل در بازار بورس امروز یک هزار و ۳۹۸ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲۶ هزار و ۱۰۴ واحد رسید. براساس...
بازگشت شاخص بورس به مدار رشد

دوشنبه, 08 مهر 1398 - 14:27

بازگشت شاخص بورس به مدار رشد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۶ هزار و ۴۸۸ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲۴ هزار و ۷۳۸ واحد رسید. براساس...
شاخص بورس تهران قرمز رنگ شد

یکشنبه, 07 مهر 1398 - 14:43

شاخص بورس تهران قرمز رنگ شد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،شاخص کل در بازار بورس یک هزار و ۷۷۳ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۱۸ هزار و ۲۵۰ واحد رسید. براساس معاملات...
شاخص بورس قله پیش بینی ها را فتح کرد

شنبه, 06 مهر 1398 - 14:29

شاخص بورس قله پیش بینی ها را فتح کرد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،شاخص کل در بازار بورس امروز پنج هزار و ۶۱۴ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲۰ هزار و ۲۳ واحد رسید. درست زمانی...
مرور بورس در هفته گذشته

پنج شنبه, 04 مهر 1398 - 14:46

مرور بورس در هفته گذشته

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته به عدد ۳۱۴ هزار و ۴۰۹ واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته...
بورس با مثبت شدن اکثر نمادها و شاخص ها جانی دوباره گرفت

چهارشنبه, 03 مهر 1398 - 14:43

بورس با مثبت شدن اکثر نمادها و شاخص ها جانی دوباره گرفت

بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،شاخص بورس اوراق بهادار تهران امروز چهارشنبه سوم مهر ماه توانست ۲ هزار و ۲۰۲ واحد رشد کند و به قله ۳۱۴ هزار ۴۰۹ رسید همچنین ارزش معاملات...
شاخص بورس از روند صعودی خود بازماند

سه شنبه, 02 مهر 1398 - 14:30

شاخص بورس از روند صعودی خود بازماند

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات امروز سه شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۸ مانند روز گذشته در جهت افزایشی بوده و با رشد ۷۳۵...
شاخص کل بورس روی مدار صعود

دوشنبه, 01 مهر 1398 - 15:00

شاخص کل بورس روی مدار صعود

فرصت امروز : در پایان معاملات امروز دوشنبه اول مهرماه سال ۹۸ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با جهش بی‌سابقه ۹۳۶۷ واحد به رکورد ۳۱۱ هزار و ۴۷۱ واحد دست یافت. شاخص کل با معیار هم‌وزن ۲۱۶۵ واحد رشد...
[12 3 4 5  >>  

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی