بورس و مدیریت سهام

صعود ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

چهارشنبه, 09 مهر 1399 - 14:46

صعود ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در معاملات امروز با ۱۰ هزار و ۴۶۸ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۵۰۳ هزار واحد را ثبت کرد. این در حالی است که روند نزولی شاخص...
شاخص کل بازار بورس قرمز پوش شد

سه شنبه, 08 مهر 1399 - 14:34

شاخص کل بازار بورس قرمز پوش شد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل با ۲۳ هزار و ۲۸ واحد افت رقم یک میلیون و ۴۹۲ هزار واحد را بر روی نماگر اصلی بازار به ثبت رساند. شاخص کل با معیار هم...
ادامه روند نزولی شاخص کل بازار بورس

دوشنبه, 07 مهر 1399 - 14:39

ادامه روند نزولی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس ۵۴ هزار و ۹۵۵ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد رسید.براساس معاملات...
ریزش ۴۳ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

یکشنبه, 06 مهر 1399 - 14:33

ریزش ۴۳ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز در بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۴۳ هزار و ۳۸۳ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۵۷۲ هزار واحد را ثبت کرد.شاخص کل هم وزن نیز...
رشد اندک شاخص کل بازار بورس

شنبه, 05 مهر 1399 - 14:49

رشد اندک شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با ثبت رشد ۴ هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۶۱۵ هزار واحد قرار گرفت.در...
رشد ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

چهارشنبه, 02 مهر 1399 - 14:31

رشد ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس ۳۰ هزار و ۲۷۴ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۶۱۱ هزار واحد رسید.براساس معاملات...
شاخص کل بازار بورس قرمز پوش شد

سه شنبه, 01 مهر 1399 - 14:54

شاخص کل بازار بورس قرمز پوش شد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس ۱۳ هزار و ۹۶۵ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۵۸۱ هزار واحد رسید. براساس معاملات...
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۵۹۵ هزار واحد

دوشنبه, 31 شهریور 1399 - 14:14

شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۵۹۵ هزار واحد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس با ۵۷ هزار و ۸۱ واحد افت رقم یک میلیون و ۵۹۵ هزار واحد را بر روی نماگر اصلی بازار به ثبت رساند. شاخص کل...
شاخص کل بازار بورس نزولی ماند

یکشنبه, 30 شهریور 1399 - 14:46

شاخص کل بازار بورس نزولی ماند

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس امروز ۴۷ هزار و ۲۵۱ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۶۵۲ هزار واحد رسید.براساس...
شاخص کل بازار بورس دوباره منفی شد

شنبه, 29 شهریور 1399 - 14:45

شاخص کل بازار بورس دوباره منفی شد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس امروز چهار هزار و ۵۹۷ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۶۹۹ هزار واحد رسید.براساس...
 چراغ سبز به شاخص کل بازاربورس

چهارشنبه, 26 شهریور 1399 - 14:41

چراغ سبز به شاخص کل بازاربورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،شاخص کل در بازار بورس امروز ۳۹ هزار و ۵۰۵ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۷۰۴ هزار واحد رسید.براساس...
بازگشت شاخص کل بازار بورس به مدار رشد

سه شنبه, 25 شهریور 1399 - 14:47

بازگشت شاخص کل بازار بورس به مدار رشد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس امروز ۵۹ هزار و ۶۷۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۶۶۷ هزار واحد رسید.براساس...
رشد ۲۹ هزار و ۳۰۰ واحدی شاخث کل بازار بورس

دوشنبه, 24 شهریور 1399 - 14:42

رشد ۲۹ هزار و ۳۰۰ واحدی شاخث کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس امروز ۲۹ هزار و ۳۰۰ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۶۰۷ هزار واحد رسید.براساس...
شاخص کل بازار بورس در افت و خیز

یکشنبه, 23 شهریور 1399 - 14:33

شاخص کل بازار بورس در افت و خیز

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس در بازار سرمایه با ثبت افت ۵ هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۵۷۸ هزار واحد قرار گرفت.در جریان داد و ستدهای...
شاخص کل بازار بورس سبز شد

شنبه, 22 شهریور 1399 - 14:27

شاخص کل بازار بورس سبز شد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس بازار سرمایه با ثبت رشد ۲۷ هزار واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۵۸۳ هزار واحد قرار گرفت.در جریان داد و ستدهای...
عقب نشینی 13 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

چهارشنبه, 19 شهریور 1399 - 15:06

عقب نشینی 13 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

 فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۱۳ هزار و ۶۸۴ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحد رسید.براساس...
ریزش شاخص کل بازار بورس ادامه دارد

سه شنبه, 18 شهریور 1399 - 14:40

ریزش شاخص کل بازار بورس ادامه دارد

 فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس ۳۷ هزار و ۱۴۵ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحد رسید.براساس...
شاخص کل بازار بورس نزولی شد

دوشنبه, 17 شهریور 1399 - 14:29

شاخص کل بازار بورس نزولی شد

شاخص کل در بازار بورس ۴۰ هزار و ۵۷۰ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۶۰۷ هزار واحد رسید.براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۳۲۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۶...
رشد کم رنگ شاخص کل بازار بورس

یکشنبه, 16 شهریور 1399 - 14:47

رشد کم رنگ شاخص کل بازار بورس

 فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس امروز پنج هزار و ۸۴۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۶۴۷ هزار واحد رسید.براساس...
رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

شنبه, 15 شهریور 1399 - 14:55

رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

 فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۰ هزار و ۹۵ واحد صعود، رقم یک میلیون و ۶۴۲ هزار واحد را ثبت کرد. این درحالی است که شاخص...
[12 3 4 5  >>