بورس و مدیریت سهام - فرصت امروز

بورس و مدیریت سهام

شاخص بازار بورس با رشد ۱۰ هزار واحدی در کانال ۴۰۹ هزار واحد

شنبه, 28 دی 1398 - 14:40

شاخص بازار بورس با رشد ۱۰ هزار واحدی در کانال ۴۰۹ هزار واحد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۱۰ هزار و ۵۱۶ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۰۹ هزار و ۹۶۲ واحد رسید. براساس...
تداوم رشد شاخص کل بازار بورس

چهارشنبه, 25 دی 1398 - 14:41

تداوم رشد شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز سه هزار و ۵۳۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۹۹ هزار و ۴۴۵ واحد رسید. براساس...
شاخص کل بازار بورس در نزدیکی کانال ۴۰۰ هزار واحد

سه شنبه, 24 دی 1398 - 14:21

شاخص کل بازار بورس در نزدیکی کانال ۴۰۰ هزار واحد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز سه هزار و ۸۷۴ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۹۵ هزار و ۹۱۲ واحد رسید. براساس...
رشد ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

دوشنبه, 23 دی 1398 - 14:40

رشد ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۱۶ هزار و ۳۸۸ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۹۲ هزار و ۳۸ واحد رسید. براساس...
رشد شاخص کل بازار بورس سرعت گرفت

یکشنبه, 22 دی 1398 - 14:28

رشد شاخص کل بازار بورس سرعت گرفت

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز (یکشنبه) یک هزار و ۸۴۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۷۵ هزار و ۶۵۰ واحد رسید....
رشد شاخص کل بازار بورس در اولین روز هفته

شنبه, 21 دی 1398 - 14:20

رشد شاخص کل بازار بورس در اولین روز هفته

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز پنج هزار و ۹۹۹ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۹ هزار و ۸۰۷ واحد رسید. براساس...
ادامه افت شاخص کل بازار بورس

چهارشنبه, 18 دی 1398 - 14:31

ادامه افت شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) پنج هزار و ۳۵ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۳ هزار و ۸۰۷ واحد رسید....
روند کاهشی شاخص کل بازار بورس

سه شنبه, 17 دی 1398 - 14:35

روند کاهشی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۶ هزار و ۶۷۲ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۸ هزار و ۸۴۳ واحد رسید. براساس...
شاخص کل بازار بورس از تب و تاب کاهش افتاد

یکشنبه, 15 دی 1398 - 14:22

شاخص کل بازار بورس از تب و تاب کاهش افتاد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز یک هزار و ۵۱۸ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۶۵ هزار و ۸۱۵ واحد رسید. براساس...
کاهش ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

شنبه, 14 دی 1398 - 14:21

کاهش ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز (شنبه) ۱۶ هزار و ۷۶۵ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۶۷ هزار و ۳۳۳ واحد رسید....
روند صعودی شاخص کل بازار بورس

چهارشنبه, 11 دی 1398 - 14:39

روند صعودی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز هفت هزار و ۸۷ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۸۴ هزار و ۹۹ واحد رسید. براساس...
رشد شاخص کل بازار بورس ادامه دارد

سه شنبه, 10 دی 1398 - 14:44

رشد شاخص کل بازار بورس ادامه دارد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز یک هزار و ۴۶۴ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۷۷ هزار و ۱۲ واحد رسید. براساس...
شاخص کل بازار بورس به ۳۷۵ هزار واحد رسید

دوشنبه, 09 دی 1398 - 14:26

شاخص کل بازار بورس به ۳۷۵ هزار واحد رسید

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز پنج هزار و ۸۱۷ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۷۵ هزار و ۵۴۷ واحد رسید. براساس...
شاخص کل بازار بورس در مدار رشد

یکشنبه, 08 دی 1398 - 14:32

شاخص کل بازار بورس در مدار رشد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز دو هزار و ۸۶ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۶۹ هزار و ۷۱۸ واحد رسید. براساس...
رشد 6 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس در اولین روز کاری هفته

شنبه, 07 دی 1398 - 14:37

رشد 6 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس در اولین روز کاری هفته

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۶ هزار و ۵۴۳ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۶۷ هزار و ۶۳۱ واحد رسید. براساس...
کاهش هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

چهارشنبه, 04 دی 1398 - 15:26

کاهش هزار واحدی شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز یک هزار و ۱۷۰ واحد کاهش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۶۱ هزار و ۸۸ واحد رسید. براساس...
شاخص کل بازار بورس سوار بر مدار رشد

سه شنبه, 03 دی 1398 - 14:33

شاخص کل بازار بورس سوار بر مدار رشد

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز دو هزار و ۸۹۳ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۶۲ هزار و ۲۵۹ واحد رسید. براساس...
ادامه رشد شاخص کل بازار بورس

دوشنبه, 02 دی 1398 - 15:10

ادامه رشد شاخص کل بازار بورس

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز دو هزار و ۶۴۴ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۹ هزار و ۳۶۵ واحد رسید. براساس...
رشد 2 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس در اولین روز زمستان

یکشنبه, 01 دی 1398 - 14:44

رشد 2 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس در اولین روز زمستان

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز دو هزار و ۷۲۳ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۶ هزار و ۷۲۰ واحد رسید. براساس...
رشد شاخص کل بازار بورس در آخرین روز پاییز

شنبه, 30 آذر 1398 - 14:36

رشد شاخص کل بازار بورس در آخرین روز پاییز

فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز سه هزار و ۶۷۴ واحد افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۵۳ هزار و ۹۹۶ واحد رسید. براساس...
[12 3 4 5  >>  


با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی