دوشنبه, ۸ خرداد(۳) ۱۴۰۲ / Mon, 29 May(5) 2023 /
           
فرصت امروز
1 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس قرمز پوش شد
 فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه) بازار سهام، با ۲۲ هزار و ۳۳۲ واحد کاهش به ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۱۱ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن نیز با ۳۲۲ واحد کاهش در محدوده ۶۸۷ هزار و ۵۷۵ واحد قرار گرفت...
1 ماه پیش
رشد 64 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۶۴ هزار و ۹۲۳ واحد افزایش وارد کانال دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شد و رقم دو میلیون و ۲۰۲ هزار واحد را ثبت کرد. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۲۵ و ۴۸۰ واحد افزایش یافت و در رقم ۶۷۶ هزار و ۵۴۷ واحد ایستاد....
1 ماه پیش
صعود 18 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه) بازار سهام، با 18 هزار و 362 واحد افزایش به دو میلیون و 137 هزار و 468 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن نیز با 13 هزار و 335 واحد در محدوده 651 هزار و 78 واحد قرار گرف...
1 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (سه شنبه) بازار سهام، با ۲۹ هزار و ۱۵۹ واحد افزایش به ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۱۱ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن نیز با ۷ هزار ۲۰ واحد افزایش معادل یک و ۱۱ صدم درصد در محدوده ۶۳۷...
1 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس همچنان بر مدار رشد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۱۱ هزار و ۲۳۵ واحد افزایش تا رقم دو میلیون و ۸۹ واحد صعود کرد. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۸۱۹۸ واحد افزایش یافت و در رقم ۶۳۰ هزار و ۷۲۴ واحد ایستاد. امروز نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس و توسعه م...
1 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال 2 میلیون و 78 هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 34 هزار و 303 واحد نسبت به روز قبل به رقم 2 میلیون و 78 هزار و 712 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن با افزایش  12 هزار و 528 واحد به رقم 623 هزار و 526 واحد رسید. امروز نمادهای پتروشیمی خلیج...
2 ماه پیش
رشد 15 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در پایان معاملات امروز با افزایش 15 هزار و 302 واحد نسبت به روز قبل به رقم 2 میلیون و 44 هزار و 499 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن با افزایش 11هزار و 752 واحد به رقم 610 هزار و 12 واحد رسید. امروز نمادهای فولاد، کگل، فمل...
2 ماه پیش
ادامه رشد شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با افزایش ۱۰ هزار و ۴۳۰ واحدی رو به رو شد و در ارتفاع دو میلیون و ۲۹ هزار واحدی به کار خود خاتمه داد. همچنین شاخص کل هم وزن نیز همسو با شاخص کل رفتار کرد و با افزایش ۰.۹۷ درصدی به سطح ۵۹۸ هزار و ۲۵۹ واحدی رسید. امر...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال ۲ میلیون واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با رشد ۲۰ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد ۲ میلیون و ۱۸ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۴۷ واحد منفی شد و در ارتفاع ۵۹۲ هزار و ۵۹۷ واحدی قرار گرفت. امروز بیشترین اثر مثبت...
2 ماه پیش
شروع سبز شاخص کل بازار بورس در سال 1402
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس با صعود ۳۷ هزار و ۸۷۰ واحدی نسبت به روز کاری قبل تا سطح یک میلیون و ۹۹۸ هزار و ۳۲۶ واحد بالا آمد. همچنین شاخص کل هم وزن بورس نیز با رشد ۷ هزار و ۳۲۹ واحدی در رقم ۵۹۲ هزار و ۵۷۸ واحدی ایستاد. امروز نمادهای فول...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در ارتفاع یک میلیون و 960 هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با رشد 54 هزار و 715 واحدی خود را به ارتفاع یک میلیون و 960 هزار و 461 واحد رساند. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن هم امروز 9 هزار و 779 واحد دیگر رشد کرد و به سطح 585 هزار و 251 واحد رسید امروز نمادهای فولاد، فملی،...
2 ماه پیش
رشد 84 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس با رشد 84 هزار و 770 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 905 هزار و 758 واحد قرار گرفت. همچنین شاخص کل هم وزن بورس نیز با رشد 21 هزار واحدی در رقم 575 هزار واحدی ایستاد. امروز نمادهای فارس، شستا، وغدیر، کگل، پارسان و شبندر بی...
2 ماه پیش
بازگشت شاخص کل بازار بورس به کانال یک میلیون و ۸۲۰ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس با رشد ۳۸ هزار و ۲ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۸۲۰ هزار و ۹۹۰ واحد قرار گرفت. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۱۳ هزار و ۱۶۲ واحد صعود رقم ۵۵۴ هزار و ۱۹۵ واحد را ثبت کرد. امروز نمادهای معاملاتی شرکت های...
2 ماه پیش
رشد کم رمق شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۱۳۶۴ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۷۸۲ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با صعودی ۱۹۳۰ واحدی رقم ۵۴۱ هزار و ۳۵ واحد را ثبت کرد.  امروز نمادهای فولاد، کگل، فملی بیشترین تاثیر مثبت را بر شا...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و 781 هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس در پایان معاملات با کاهش 1571 واحد به رقم یک میلیون و 781هزار و 626 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن با کاهش 546 واحد به رقم 539 هزار و 104 واحد رسید. امروز نمادهای گل گهر، هلدینگ معدنی خاورمیانه و گسترش نفت و گاز پار...
آخرین مطالب
پیشنهاد سردبیر
قیمت های روز
اینفوگرافی های پیشنهادی
محبوب ترین ها
وبگردی
خرید یوسیخرید هولدر موبایلخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلخرید کابل HDMIظروف یکبارمصرف گیاهینرم افزار اتوماسیون اداریمتخصص قلب و عروقمجوز آموزشگاه فنی و حرفه ایخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختفروش اقساطی خودرودرب ریلی کشوییفروشگاه سازتمکن مالی فرانسهقفسه فروشگاهی
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه