دوشنبه, ۲۹ شهریور(۶) ۱۴۰۰ / Mon, 20 Sep(9) 2021 /
           
فرصت امروز
1 ماه پیش
صعود 30 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش 30414 واحدی معادل 2.21 درصد به یک میلیون و 406 هزار و 60 واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با رشد 2574 واحدی معادل 0.64 درصد، عدد 403 هزار و 264 واحد را به نمایش گذاشت. امروز نمادهای معاملاتی فا...
1 ماه پیش
چراغ سبز شاخص کل بازار بورس با رشد 17 هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۱۷ هزار و ۷۱۷ واحد به رقم یک میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۱۲ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با عقب ‌نشینی ۲۳۰ واحد به رقم ۴۰۰ هزار و ۶۹۰ واحد رسید. امروز معامله ‌گران در بورس تهران بی...
1 ماه پیش
توقف رشد شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت دو هزار و ۳۴۷ واحدی به یک میلیون و ۳۵۷ هزار و ۲۸۷ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز هزار و ۱۵۹ واحدی افت کرد. حجم معاملات امروز شش میلیارد و ۷۴۹ میلیون سهم بود که طی ۶۸۹ هزار و ۱۰۴ معامله داد...
1 ماه پیش
ادامه سبز پوشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با افزایش ۸ هزار و ۷۸۶ واحدی به یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد رسید. شاخص کل (هم‌ وزن) نیز مثبت بود و با یک هزار و ۱۶۹ واحد افزایش به ۴۰۲ هزار و ۸۹ واحد رسید.معامله‌ گران امروز در بازار سرمایه ۷۹۰ هزار و ۹۲۸ معام...
1 ماه پیش
رشد چشمگیر ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با افزایش ۳۴ هزار و ۹۶۲ واحدی به یک میلیون و ۳۵۱ هزار واحد رسید. شاخص کل (هم‌ وزن) نیز مثبت بود و با ۴ هزار و ۱۷۸ واحد افزایش به ۴۰۰ هزار و ۹۲۵ واحد رسید. معامله‌ گران امروز در بازار سرمایه ۷۶۳ هزار و ۱۷۹ مع...
1 ماه پیش
رشد 1600 واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل با رشد 1602 واحدی به رقم یک میلیون و 316 هزار و 511 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با کاهش 1159 واحد به رقم 396 هزار و 744 واحد رسید. امروز ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 303 هزار میلیارد تومان رس...
1 ماه پیش
توقف شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۳۱۴ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل با افت ۸ هزار و ۴۲۴ واحدی به عدد یک میلیون و ۳۱۴ هزار واحد و شاخص هم وزن با افت ۶ هزار و ۱۵۱ واحدی به عدد ۳۹۷ هزار واحد رسید. امروز نماد‌های فولاد، شستا، شپنا و شتران بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل داشتند. در فرا...
1 ماه پیش
رشد شاخص کل بازار بورس پس از تعطیلات
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در معاملات امروز بورس تهران شاخص کل بورس با رشد بیش از 12 هزار و 113 واحدی به پله یک میلیون و 323 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز با رشد 2 هزار و 741 واحدی در سطح 403 هزار و 68 واحدی ایستاد.  امروز نمادهای تاپیکو، رمپنا و...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با افزایش ۸ هزار و ۴۲۰  واحدی به یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحد رسید. شاخص کل (هم‌ وزن) نیز مثبت بود و با ۲ هزار و ۷۴۱ واحد افزایش به ۴۰۳ هزار و ۶۸ واحد رسید. معامله ‌گران امروز در بازار سرمایه ۶۵۱ هزار و ۸۶...
2 ماه پیش
عقب نشینی 8 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با کاهش 8 هزار و 326 واحد به رقم یک میلیون و 302 هزار و 914 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به 5 میلیون  و 306 میلیارد تومان رسید. معامله ‌گران امروز بیش از 8 میلیارد سهام در قالب 712 فقره معامله و...
2 ماه پیش
رشد 5 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات امروز بورس شاخص کل با رشد ۵ هزار و ۷۲۴ واحدی به عدد یک ‌میلیون و ۳۱۱ هزار واحد و شاخص هم وزن با رشد۹۷۱ واحدی به عدد ۴۰۲ هزارواحد رسید. امروز نماد‌های میدکو، شپنا و پارسان بیشترین تاثیر مثبت در رشد شاخ...
2 ماه پیش
بازگشت شاخص کل بازار بورس به مسیر صعودی
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس تهران امروز با رشد ۱۶۵۰ واحدی به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۴۳ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۳۵۱ واحد رشد کرد و به ۴۰۱ هزار و ۶۹۳ واحد رسید. در این بازار ۸۳۴ هزار معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۹۷۶ میلیارد ریال انجام ش...
2 ماه پیش
روز پر افت و خیز شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۴۱۴ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۰۳ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۱۶ واحد کاهش یافت و رقم ۴۰۰ هزار و ۳۳۷ واحد را ثبت کرد. معامله گران امروز ۸۶۴ هزار معامله به ارزش ۶۷ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال...
2 ماه پیش
رشد 19 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با ۱۹ هزار و ۷۵ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۰۴۹ واحد افزایش یافت و به رقم ۴۰۰ هزار و ۶۴۹ واحد رسید. معامله گران این بازار ۹۱۷ هزار معامله به ارزش ۵۸ هزار و ۷۹۶ میل...
2 ماه پیش
سبز پوشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس در پایان معاملات امروز با رشد بیش از ۱۴هزار واحدی به محدوده یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد رسید. در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 7 میلیارد و 423 میلیون سهم و حق‌ تقدم به ارزشی بالغ بر 5 هزار و 392 میلیارد ت...
قیمت های روز
اینفوگرافی های پیشنهادی
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه