سه شنبه, ۳۰ شهریور(۶) ۱۴۰۰ / Tue, 21 Sep(9) 2021 /
           
فرصت امروز
2 ماه پیش
افت شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۱ هزار و ۳۰۶ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۹۶ واحد کاهش یافت و رقم ۳۹۲ هزار و ۴۸۹ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۸۲۰ هزار معامله...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،شاخص کل بورس با افزایش ۸۳۱ واحدی به یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید. اما شاخص کل (هم‌ وزن) نیز مثبت بود و با ۹۶۰ واحد افزایش به ۳۹۲ هزار و ۵۸۴ واحد رسید. معامله‌ گران امروز در بازار سرمایه ۶۹۷ هزار و ۶۵۱ معامله به ارزش ۵۴۸...
2 ماه پیش
رشد 26 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با ۲۶ هزار و ۵۶۹ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۵۱۵۳ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۹۱ هزار و ۶۲۳ واحد رسید. معامله گران این بازار ۷۸۹ هزار معامله به ارزش ۶۰ هزار و ۷...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس مثبت شد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۰ هزار و ۸۹۳ واحدی بر پله یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۶۱۲ واحدی ایستاد. شاخص هم وزن نیز امروز ۴ هزار و ۳۹۵ واحد رشد کرد و به عدد ۳۸۶ هزار و ۴۷۶ واحد رسید. همچنین حجم معاملات امروز شش میلیارد و ۷۱۴ میلیون سهم...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۲۴۳ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس در دومین روز هفته با افت ۲ هزار و ۳۰۰ واحدی به عدد یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۷۹۲ واحد رسید. شاخص کل (هم ‌وزن) نیز منفی بود و با ۷۰۹  واحد کاهش به ۳۸۲ هزار و ۱۴۰ واحد رسید. معامله ‌گران امروز در بازار سرمای...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس از رشد جاماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص بورس با افت ۱۰ هزار و ۹۲۳ واحدی در ارتفاع یک‌ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۸۴۸ واحد قرار گرفت. اما شاخص کل (هم‌ وزن) نیز منفی بود و با هزار و ۳۳۰ واحد کاهش به ۳۸۲ هزار و ۸۴۸ واحد رسید.معامله‌ گران امروز در بازار س...
2 ماه پیش
پایان هفته سبز شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص کل بورس با افزایش ۸ هزار و ۴۴۳ واحدی به یک میلیون و ۲۵۶ هزار واحد رسید. اما شاخص کل (هم‌ وزن) امروز نیز مثبت بود و با هزار و ۶۵۱ واحد افزایش به ۳۸۴ هزار و ۱۸۱ واحد رسید. معامله‌ گران امروز در بازار سرمایه ۸۴۱...
2 ماه پیش
تداوم صعود شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس حدود چهار هزار و ۷۲۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۴۸ هزار واحد رسید. شاخص کل (هم‌ وزن) با ۲۷۷ واحد افزایش به ۳۸۲ هزار و ۵۲۵ واحد و شاخص قیمت (هم‌ وزن) با ۱۷۷ واحد رشد به ۲۴۵ ه...
2 ماه پیش
رشد 5 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۵۲۶۱ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۲۴۳ هزار واحد را ثبت کرد. این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن ۱۱۶ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۸۲ هزار و ۲۵۰ واحد رسید.معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۶۲ هزا...
2 ماه پیش
ادامه روند صعودی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس امروز با افزایش ۴۷۴۷ واحد به رقم یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۴۸۵ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با افزایش ۱۴۱۷ واحد به رقم ۳۸۲ هزار و ۳۲۶ واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۴ میلیون و ۹۳۹ هزار م...
2 ماه پیش
شروع مثبت شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، افزایش ۲۰ هزار و ۷۲۸ واحدی به یک میلیون و ۲۳۳ هزار واحد رسید. اما شاخص کل (هم ‌وزن) امروز نیز مثبت بود و با ۴ هزار و ۲۳ واحد افزایش به ۳۸۰ هزار و ۹۰۳ واحد رسید.معامله ‌گران امروز در بازار سرمایه ۷۹۸ هزار و ۹۲۲ معامله به...
2 ماه پیش
بازگشت شاخص کل بازار بورس به کانال یک میلیون و 200 هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص کل با رشد ۲۶ هزار و ۹۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۱۳ هزار واحدی رسید. شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۳۶۸۵ واحدی به رقم ۳۷۶ هزار و ۸۷۲ واحدی رسید. در این بازار ۷۶۵ هزار معامله به ارزش ۶۷ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال انجام شد. ام...
2 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس سوار بر مدار رشد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص کل با رشد ۱۸ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد و شاخص هم وزن نیز با رشد ۳ هزار و ۱۵۵ واحدی به عدد ۳۷۳ هزار واحد رسید. معامله گران این بازار ۶۳۱ هزار معامله به ارزش ۷۲ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال انجام دادند. ام...
2 ماه پیش
ادامه رشد شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۴۸۳۳ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۱۶۸ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۱۸ واحد افزایش به رقم ۳۷۰ هزار و ۷ هزار واحد رسید. معامله گران این بازار ۵۶۲ هزار معامله به ارزش ۶۳ هزار و ۴۴۵ میلیارد...
3 ماه پیش
ادامه رشد شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با افزایش یک هزار و ۶۹۱  واحدی به یک میلیون و ۱۶۳ هزار واحد رسید. اما شاخص کل (هم‌ وزن) امروز منفی بود و با ۹۱۳ واحد کاهش  به ۳۶۹ هزار و ۸۸۷ واحد رسید.معامله‌ گران امروز در بازار سرمایه ۵۵۲ هزار و...
قیمت های روز
اینفوگرافی های پیشنهادی
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه