دوشنبه, ۲۹ شهریور(۶) ۱۴۰۰ / Mon, 20 Sep(9) 2021 /
           
فرصت امروز
2 هفته پیش
شاخص کل بازار بورس قرمز پوش ماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص کل بورس با کاهش ۲۷ هزار و ۸۱۰ واحدی به یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحد رسید. شاخص کل (هم‌ وزن) نیز منفی بود و با ۷ هزار و ۴۶۶  واحد کاهش به ۴۴۶ هزار و ۸۹۳ واحد رسید.معامله‌ گران امروز در بازار سرمایه یک میلیون...
3 هفته پیش
افت 49 هزارواحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با افت 49 هزارواحدی به عدد یک میلیون و 523 هزارواحد و شاخص هم وزن نیز با افت 13 هزار واحد به عدد 454 هزار واحد رسید. امروز نمادهای پتروشیمی خلیج‌ فارس، فولاد مبارکه، ملی ‌مس، گل ‌گهر، شستا و چادرملو...
3 هفته پیش
رشد شاخص کل بازار بورس متوقف شد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص کل بورس با کاهش ۲ هزار و ۳۵۵ واحدی به یک میلیون و ۵۷۳ هزار واحد رسید. اما شاخص کل (هم ‌وزن) مثبت بود و با ۹ واحد افزایش به ۴۶۷ هزار و ۵۱۵ واحد رسید. امروز نمادهای کگل، فارس، وبملت و نوری بیشترین تاثیر منفی را بر...
3 هفته پیش
شروع سبز در اولین روز کاری هفته برای شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،  شاخص کل بورس با رشد ۲۵ هزار و ۵۵۵ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۷۵ هزار و ۷۶۳ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۱۱ هزار و ۱۴۹ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۴۶۷ هزار و ۵۰۷ واحد قرار گرفت. امروز نمادهای وامید، پارسان، کچاد، شپنا، شستا، فول...
3 هفته پیش
شاخص کل بازار بورس مثبت به پایان هفته رسید
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،شاخص کل بورس امروز با رشد ۶ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن با رشد ۵ هزار واحدی به عدد ۴۵۶ هزارواحد رسید. امروز نماد‌های پارسیان، وامید و تاپیکو بیشترین تاثیر مثبت...
3 هفته پیش
چراغ سبز شاخص کل بازار بورس با رشد 27 هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با رشد ۲۷ هزار و ۵۵۱ واحدی به یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۴۷۶ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز رشد ۱۱ هزار و ۸۱ واحدی را تجربه کرد.همچنین حجم معاملات امروز ۱۱ میلیارد و ۲۵۹ میلیون سهم بود. امروز نمادهای شاخص‌ ساز شامل...
4 هفته پیش
شاخص کل بازار بورس در ارتفاع یک میلیون و 515 هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با رشد ۳۳۷ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن ۴۱۰۰ واحد مثبت شد و به رقم 440 هزار و 131 واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۹۵۵۶ میلیارد تومان بود. امروز نمادهای گ...
4 هفته پیش
رشد 15 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با افزایش 15 هزار و 555 واحد به رقم یک‌ میلیون و 515 هزار و 479 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌ وزن امروز با افزایش 7 هزار و 707 واحد به رقم 436 هزار و 25 واحد رسید. معامله &z...
1 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با افزایش ۱۹ هزار و ۱۹۷ واحدی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌ وزن نیز مثبت بود و با ۵ هزار و ۶۲۵ واحد افزایش به ۴۲۸ هزار و ۳۱۵ واحد رسید.معامله‌ گران امروز در بازار سرمایه ۹۰۲ هزار و  ۳۴۵...
1 ماه پیش
روز پر افت و خیز شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۳۷۹۷ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن با ۳۴۲ واحد افزایش به رقم ۴۲۲ هزار و ۶۸۱ واحد رسید.معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۹۰ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال ان...
1 ماه پیش
پایان هفته شاخص کل بازار بورس با رشد ۳۰ هزار واحدی
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار سرمایه با رشد ۳۰ هزار و ۷۷۴ واحدی در ایستگاه یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۵۸۵ واحد متوقف شد. شاخص هم‌ وزن با رشد ۴۱۶۲ واحدی به نقطه ۴۲۲ هزار و ۳۳۱ واحد صعود کرد.امروز بیش از یک میلیون معامله در بازار با ارزش حدوداً ۱۰...
1 ماه پیش
رشد 20 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص کل با افزایش 20 هزار و 595 واحد به رقم یک میلیون و 453 هزار و 796 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش 5 هزار و 421 واحد به رقم 418 هزار و170 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 844 هز...
1 ماه پیش
ادامه صعود شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل با رشد ۱۵ هزار و ۳۱۸ واحدی به عدد یک میلیون و ۴۳۳ هزار واحد رسید و شاخص هم وزن با رشد ۴هزار و ۹۵۹ واحدی به عدد ۴۱۲ هزارواحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز ۶۹۶۶ میلیارد تومان بود. امروز نماد‌های فولاد، فارس، پارس و فخو...
1 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس سوار بر مدار رشد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۰ هزار و ۱۰۰ واحدی به یک میلیون و ۴۱۷ هزار و ۷۶۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز رشد سه هزار و ۳۵۶ واحدی را تجربه کرد.همچنین حجم معاملات امروز هفت میلیارد و ۴۵۸ میلیون سهم بود که طی ۷۵۱ هزار و ۱۴۰ معامله د...
1 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و 407 هزار
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، رشد 1718 واحد شروع کرد و در رقم یک میلیون و 407 هزار و 758 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل با معیار هموزن 994 واحد رشد کرده و به رقم 404 هزار و 248 واحد رسید.امروز شاخص کل و شاخص قیمت در بورس تهران با معیار وزنی ـ ارزشی 12 صدم درصد رش...
قیمت های روز
اینفوگرافی های پیشنهادی
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه