دوشنبه, ۲۹ شهریور(۶) ۱۴۰۰ / Mon, 20 Sep(9) 2021 /
           
فرصت امروز
3 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس به کانال یک میلیون و صد هزار واحد برگشت
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس با افزایش ۹ هزار و ۷۴۷ واحد روبه ‌رو شد و به رقم یک ‌میلیون و ۱۰۵ هزار و ۴۴۴ واحد رسید. اما شاخص کل با معیار هم ‌وزن امروز ۳۸۴ واحد کاهش یافته و به رقم ۳۸۲ هزار و ۸۳۵ واحد رسید. نماد‌های پ...
3 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس بر مدار کاهشی
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحد به کانال یک میلیون و ۹۵ هزار واحد وارد شد. همچنین شاخص کل با معیار هموزن امروز ۴ هزار و ۹۹۹ واحد افت کرده و به رقم ۳۸۳ هزار و ۲۱۷ واحد رسید.ارزش باز...
3 ماه پیش
ادامه ریزش شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل اوراق بهادار ۲۰ هزار و ۴۲۰ واحد کاهش داشت و بر روی ارتفاع یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۹۷ ایستاد. شاخص هم‌ وزن هم با کاهش ۳ هزار و ۹۵۳ واحدی بر روی ۳۸۸ هزار و ۲۰۱ ایستاد.شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۶۷۱ واحد و شاخص بازار دوم ۳...
3 ماه پیش
ریزش 27 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس در اولین روز هفته
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص کل در پایان معاملات با ریزش ۲۷ هزار و ۵۹۱ واحد به رقم یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۲۵۳ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن امروز با کاهش ۴ هزار و ۸۹۷ واحد به رقم ۳۹۲ هزار و ۸۵ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار...
4 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس منفی ماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز 18 هزار و 746 واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و 154 هزار واحد رسید. برپایه معاملات امروز بیش از چهار میلیارد و 718 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 37 هزار و 483 میلیارد ری...
4 ماه پیش
تدام روند کاهشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس یک هزار و ۱۱۱ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد رسید. برپایه معاملات امروز بیش از چهار میلیارد و ۸۹۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۱۳۲  میلیارد ری...
4 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس قرمز پوش ماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران با افت بیش از ۱۴ هزار و ۱۳۹ واحد به پله یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحدی رسید. در معاملات امروز تعداد ۳۴۳ هزار و ۱۹ سهم اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال در بیش از ۴ هزار و ۷۸۷ نوبت معاملاتی...
4 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس از رشد جاماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۷۹۱ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۸۸ هزار واحد رسید. برپایه معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۲۴۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال داد و ست...
4 ماه پیش
شروع سبز شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز پنج ‌هزار و ۵۱۹ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۸۹ هزار واحد رسید. برپایه معاملات امروز بیش از سه میلیارد و ۹۴۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ هزار و ۹۴۶ میلیا...
4 ماه پیش
رشد کم رمق شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز ۴۴۵۰ واحد افزایش یافت و رقم یک میلیون و ۱۸۳ هزار واحد را ثبت کرد. در جریان داد وستدهای امروز بازار سرمایه بیش از ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون سهم و حق تقدم به‌ ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان در بیش از ۴...
4 ماه پیش
بازگشت شاخص کل بازار بورس به مسیر صعود
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات با افزایش ۲۱ هزار و ۹۳۹ واحد شاخص کل به رقم یک‌ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۶۲۲ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌ وزن با افزایش ۱۸۶ واحد به رقم ۴۱۹ هزار و ۲۵۱ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهرا...
4 ماه پیش
سبزپوشی شاخص کل بازار بورس با رشد 5 هزار واحدی
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۵۷۲ واحدی به یک میلیون و ۱۵۷ هزار واحد رسید. شاخص بازار اول ۵۴۴۴ واحد، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ۱۴۴۹ واحد، شاخص آزاد شناور ۷۰۴۰ واحد، شاخص بازار دوم ۶۵۶۲ واحد رشد کرده است و شاخص کل (هم وزن) ۲۳۲۹ واحد، ش...
4 ماه پیش
ریزش 15 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، بورس اوراق بهادار تهران با کاهش ۱۵ هزار و ۵۹۱ واحد شاخص کل به رقم یک‌ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۸۷۱ واحد رسید.همچنین شاخص کل با معیار هم‌ وزن با کاهش ۱۲۰۷ واحد به رقم ۴۲۰ هزار و ۸۱۱ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار ت...
4 ماه پیش
شروع کاهشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس امروز با ۴۷۶۹ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۱۶۷هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۸۳۶ واحد کاهش در رقم ۴۲۲هزار و ۱۸ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۲۶۴ هزار معامله به ارزش ۲۷ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال...
4 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس صعودی شد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با ۵ هزار و ۲۰۲ واحد افزایش به رقم یک‌ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۴۸ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌ وزن با کاهش ۱۷۷ واحدی به رقم ۴۲۲ هزار و ۸۴۸ واحد رسید.ارزش بازار در بورس تهران به بیش ا...
قیمت های روز
اینفوگرافی های پیشنهادی
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه