دوشنبه, ۳ آبان(۸) ۱۴۰۰ / Mon, 25 Oct(10) 2021 /
           
فرصت امروز
4 ماه پیش
سبز پوشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۸۵۸۷ واحد به رقم یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۲۲۹ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش ۱۷۹۲ واحد به رقم ۳۸۳ هزار و ۸۲۹ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق به...
4 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۱۴۸ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۸۱۹۰ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۱۴۸ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۶۶۰ واحد صعود کرد و به رقم ۳۸۲ هزار و ۳۶ واحد رسید. معامله گران این بازار ۵۷۸ هزار معامله به ارزش...
4 ماه پیش
ادامه عقب نشینی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس در پایان معاملات با کاهش 5 هزار و 438 واحد به رقم یک‌ میلیون و 140 هزار و 491 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم ‌وزن با کاهش 1628 واحد به رقم 381 هزار و 368 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از...
4 ماه پیش
ترمز رشد شاخص کل بازار بورس کشیده شد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس با افت 10 هزار واحدی به عدد یک میلیون و 145 هزار واحد و شاخص هم وزن نیز با افت 2 هزار و 535 واحدی به عدد 382 هزار واحد رسید. همچنین ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود سه هزار و 245 میلیارد تومان رسید و حدود 550 م...
4 ماه پیش
سبز پوشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۱۷ هزار و ۳۷۷ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۵۶ هزار واحد رسید. برپایه معاملات امروز بیش از هفت میلیارد و ۵۰۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریا...
4 ماه پیش
رشد چشمگیر شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۳۰ هزار و ۱۳۱ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۳۹ هزار واحد رسید. برپایه معاملات امروز بیش از ۶ میلیارد و ۹۵۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۲ هزار و ۷۲ میلیارد ریال د...
4 ماه پیش
رشد 3 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز سه هزار و ۹۱۶ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۰۹ هزار واحد رسید. برپایه معاملات امروز بیش از چهار میلیارد و ۵۴۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۳۰۵ میلیارد ری...
4 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس به کانال یک میلیون و صد هزار واحد برگشت
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بازار بورس با افزایش ۹ هزار و ۷۴۷ واحد روبه ‌رو شد و به رقم یک ‌میلیون و ۱۰۵ هزار و ۴۴۴ واحد رسید. اما شاخص کل با معیار هم ‌وزن امروز ۳۸۴ واحد کاهش یافته و به رقم ۳۸۲ هزار و ۸۳۵ واحد رسید. نماد‌های پ...
5 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس بر مدار کاهشی
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۲ هزار و ۱۸۹ واحد به کانال یک میلیون و ۹۵ هزار واحد وارد شد. همچنین شاخص کل با معیار هموزن امروز ۴ هزار و ۹۹۹ واحد افت کرده و به رقم ۳۸۳ هزار و ۲۱۷ واحد رسید.ارزش باز...
5 ماه پیش
ادامه ریزش شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل اوراق بهادار ۲۰ هزار و ۴۲۰ واحد کاهش داشت و بر روی ارتفاع یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۹۷ ایستاد. شاخص هم‌ وزن هم با کاهش ۳ هزار و ۹۵۳ واحدی بر روی ۳۸۸ هزار و ۲۰۱ ایستاد.شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۶۷۱ واحد و شاخص بازار دوم ۳...
5 ماه پیش
ریزش 27 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس در اولین روز هفته
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز شاخص کل در پایان معاملات با ریزش ۲۷ هزار و ۵۹۱ واحد به رقم یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۲۵۳ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن امروز با کاهش ۴ هزار و ۸۹۷ واحد به رقم ۳۹۲ هزار و ۸۵ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار...
5 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس منفی ماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز 18 هزار و 746 واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و 154 هزار واحد رسید. برپایه معاملات امروز بیش از چهار میلیارد و 718 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 37 هزار و 483 میلیارد ری...
5 ماه پیش
تدام روند کاهشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس یک هزار و ۱۱۱ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد رسید. برپایه معاملات امروز بیش از چهار میلیارد و ۸۹۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۱۳۲  میلیارد ری...
5 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس قرمز پوش ماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس و اوراق بهادار تهران با افت بیش از ۱۴ هزار و ۱۳۹ واحد به پله یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحدی رسید. در معاملات امروز تعداد ۳۴۳ هزار و ۱۹ سهم اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال در بیش از ۴ هزار و ۷۸۷ نوبت معاملاتی...
5 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس از رشد جاماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در بازار بورس امروز ۷۹۱ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۸۸ هزار واحد رسید. برپایه معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۲۴۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال داد و ست...
آخرین مطالب
پیشنهاد سردبیر
قیمت های روز
اینفوگرافی های پیشنهادی
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه