دوشنبه, ۸ خرداد(۳) ۱۴۰۲ / Mon, 29 May(5) 2023 /
           
فرصت امروز
3 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس نزولی ماند
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران،  شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معاملات امروز ۱۳ هزار و ۱۶۶ واحد ریزش کرد و به عدد یک میلیون و ۵۲۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با کاهش ۴۶۰۷ واحدی به رقم ۴۷۲ هزار و ۶۳۹ واحد رسید. امروز نمادهای میدکو، همراه،...
3 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس تهران امروز با افت بیش از ۱۰ هزار و ۳۱۴ واحدی به کار خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحدی آرام گرفت. همچنین شاخص کل هم وزن با کاهش ۳۸۹ واحدی به رقم ۴۷۹ هزار و ۶۳۹ واحد رسید. امروز نمادهای میدکو، همراه، کگ...
3 ماه پیش
بازگشت شاخص کل بازار بورس به مدار رشد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس تهران امروز با رشد بیش از ۲ هزار و ۲۹۸ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۵۴۸ هزار واحدی آرام گرفت. همچنین شاخص کل هم وزن افزایش ۱۹۲۶ واحدی به رقم ۴۸۲ هزار و ۷۷۹ واحد رسید. امروز نمادهای فولاد، کگل...
3 ماه پیش
شروع کاهشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه، ۲۳ بهمن ماه) با ۱۲ هزار و ۱۱۰ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۵ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم وزن با چهار هزار و ۷۱۴ واحد کاهش به ۴۸۰ هزار و ۸۵۱ واحد رسید. امروز نمادهای...
3 ماه پیش
سبز پوشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امروز در معاملات بورس تهران شاخص کل با افزایش هزار و 556 واحدی نسبت به روز کاری قبل به یک میلیون و 558 هزار و 82 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز با رشد هزار و 97 واحدی در رقم 485 هزار و 566 واحدی ایستاد. امروز نمادهای کگل،...
3 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در کانال یک میلیون و 556 هزار واحد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در پایان معاملات امروز بازار سرمایه با افزایش 18 هزار و 656 واحد به رقم یک میلیون و 556 هزار و 515 واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با افزایش 8210 واحد به رقم 484 هزار و 460 واحد رسید. امروز نمادهای ملی مس، فولاد مبارکه،...
3 ماه پیش
ادامه روند کاهشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز بازار سهام، با ۲ هزار و ۳۱۹ واحد کاهش به یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۸۷۰ واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن نیز با ۳ هزار و ۹۱۶ واحد کاهش معادل ۸۲ صدم درصد در محدوده ۴۷۶ هزار و ۲۵۱...
3 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس قرمز پوش شد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با ۱۷ هزار و ۵۹ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم وزن با هفت هزار و ۴۰۵ واحد کاهش به ۴۸۰ هزار و ۱۵۲ واحد رسید. امروز نمادهای میدکو، شپنا، شبندر، شترا...
3 ماه پیش
رشد کم رمق شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس تهران امروز با رشد بیش از 657 واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و 557 هزار واحدی آرام گرفت. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن امروز رشد بیشتری داشته و با افزایش 1494 واحد به رقم 487 هزار و 535 واحد رسید....
3 ماه پیش
بازگشت شاخص کل بازار بورس به مدار رشد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص بورس تهران امروز با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۱۶ هزار و ۷۸۳ واحدی به کار روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحدی آرام گرفت. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن هم با صعودی ۶۴۰۲ واحدی در رقم ۴۸۶ هزار و...
3 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحدی
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با ۲ هزار و ۵۰۶ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم وزن با پنج هزار واحد کاهش به ۴۷۹ هزار و ۶۳۹ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۹۷۲ واحد افت به ۲۸۵ هزار و ۳۷...
3 ماه پیش
ریزش 57 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس در پایان معاملات با ریزش 57 هزار و 900 واحد به رقم یک میلیون و 542 هزار و 183 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز امروز با کاهش 19 هزار و 562 واحد به رقم 484 هزار و 639 واحد رسید. امروز نمادهای شرکت های فولاد مبار...
4 ماه پیش
ادامه روند کاهشی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات با افت ۱۱ هزار و ۸۷۲ واحدی به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۸۰ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن نیز با کاهش ۸ هزار و ۲۹۰ واحد به رقم ۵۰۴ هزار و ۲۰۰ واحد رسید. امروز نمادهای...
4 ماه پیش
افت 34 هزار واحدی شاخص کل بازار بورس
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل در پایان معاملات با کاهش ۳۴ هزار و ۹۱ واحد به رقم یک میلیون و ۶۱۱ هزار و ۹۶۲ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با کاهش ۱۰ هزار و ۵۰۱ واحد به رقم ۵۱۲ هزار و ۴۹۱ واحد رسید. امروز نماد های ملی مس، فولاد مبارکه، هلد...
4 ماه پیش
شاخص کل بازار بورس نزولی شد
فرصت امروز: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با هفت هزار و ۸۹۲ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۶۴۶ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم وزن با ۲۹۲ واحد افزایش به ۵۲۲ هزار و ۹۹۴ واحد رسید. امروز نمادهای شتران، شستا، وبملت، شپنا، میدکو...
آخرین مطالب
پیشنهاد سردبیر
قیمت های روز
اینفوگرافی های پیشنهادی
محبوب ترین ها
وبگردی
خرید یوسیخرید هولدر موبایلخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلخرید کابل HDMIظروف یکبارمصرف گیاهینرم افزار اتوماسیون اداریمتخصص قلب و عروقمجوز آموزشگاه فنی و حرفه ایخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختفروش اقساطی خودرودرب ریلی کشوییفروشگاه سازتمکن مالی فرانسهقفسه فروشگاهی
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه