پنج شنبه, 07 شهریور 1398 - 08:04

پرهیز از اشتباهات مدیریتی با شناخت آنها

هر مدیر تازه ای در ابتدای کار خود مرتکب برخی اشتباه ها خواهد شد. این امر در زمینه مدیریت تقریبا اجتناب ناپذیر است. آشنایی با فضای شرکت تازه برای هر مدیری دشوار خواهد بود. به همین دلیل باید به وی زمان لازم برای سازگاری با شرایط را داد. من در طول دوران فعالیت حرفه ای خود تجربه اشتباهات بزرگ و البته نجات برخی از شرکت ها را داشته ام. به همین دلیل اطلاعات مفیدی در این زمینه دارم.

به احتمال زیاد در ابتدای کار هیچ نکته ای در شرکت برای ما عادی تلقی نخواهد شد. اگر جایگاه تازه مان نخستین تجربه مدیریتی مان باشد، دشواری در زمینه سازگاری با شرایط تازه افزایش می یابد. در چنین وضعیتی علاوه بر ضرورت یادگیری نکات تازه در مورد شرکت باید با نقش مدیریتی نیز آشنایی لازم به دست آوریم. به عنوان یک مدیر نخستین بار تجربه اتکا سایر کارمندان بر خود را خواهیم داشت. بدون شک این امر به هیچ وجه ساده نیست. مسئولیت های گسترده نیازمند فعالیت دقیق تر ما خواهد بود. نکته مهم در این میان حفظ اعتماد به نفس و تلاش برای سازگاری هرچه بیشتر با شرایط کاری تازه است. نکته مهم اینکه بسیاری از مدیران به دلیل استرس و نگرانی بیش از اندازه دچار مشکل می شوند.

اشتباه رایج مدیران

هیچ گاه در فرآیند شروع به کار در شرکتی تازه خود را بیش از حد اذیت نکنید. بسیاری از مسائل در طول زمان حل خواهد شد. به علاوه، برای شناخت کارمندان نیز باید اندکی صبر کرد. تلاش برای ساماندهی همه امور در زمانی واحد بزرگترین مشکل مدیران در شرکت های تازه محسوب می شود. در ادامه من براساس تجربه و مطالعاتم در حوزه مدیریت سه راهکار اساسی برای پرهیز از رایج ترین اشتباهات مدیران را مورد بررسی قرار خواهم داد.

مطلب مرتبط: چگونه مرتکب اشتباه های مدیران تازه کار نشویم؟

اهمیت آشنایی با تیم کارمندان

شناخت تیم کارمندان فقط معطوف به حفظ نام شان نیست. ما باید رابطه ای نزدیک با هر کدام از کارمندان پیدا کنیم. به این ترتیب تاثیر مدیریتی مان بر روی آنها افزایش چشمگیری خواهد یافت. نکته مهم در این میان علاقه بیشتر کارمندان به مدیران دارای روابط عمومی بالاست. متاسفانه برخی از مدیران، به خصوص مدیران جوان، خود را در دفتر کارشان حبس می کنند. به این ترتیب در عمل شناخت درستی از جریان اتفاقات و نیازهای کارمندان نخواهند داشت. چنین امری موجب بی اعتمادی و دلسردی کارمندان می شود. در نتیجه میزان حرف شنوی آنها از مدیر بخش کاهش چشمگیری می یابد. در چنین شرایطی مدیریت تیم کارمندان یکی از دشوارترین کارهای دنیا خواهد بود.

توصیه من در این بخش گفت وگوی رو در رو با هر کدام از کارمندان است. اینکه ما از پشت تلفن با کارمندان صحبت کنیم، به اندازه کافی تاثیرگذار نیست. به هر حال فاصله میان دفتر مدیریت و میز کارمندان شاید 10 متر نیز نباشد.

یک مدیر قوی نیازمند توانایی شنوایی خوب است. این امر به معنای ضرورت توجه ما به گفته ها و شکایت های کارمندان خواهد بود. در غیر این صورت کارمندان از وضعیت جاری در شرکت رضایت کافی را نخواهند یافت. در نتیجه باز هم مدیریت شرکت برای ما دشوار می شود.

قدرت تان را به رخ کارمندان نکشید

بدون تردید رسیدن به جایگاه مدیریت به معنای کسب قدرت زیادی در حوزه هدایت شرکت و کارمندان به سوی مسیر موردنظرمان خواهد بود. در حقیقت یکی از وظایف اصلی مدیران هدایت بدنه کلی شرکت به سوی اهداف موردنظر است. با این حال چنین امری نباید به شیوه ای کاملا عریان و با نمایش قدرت مان صورت گیرد. اشتباه بسیاری از مدیران تازه کار به رخ کشیدن قدرت شان در میان کارمندان است. وقتی ما از قدرت مان به صورت علنی برای مدیریت کارمندان استفاده کنیم، در آنها احساس نارضایتی ایجاد می شود. نتیجه این امر مقاومت کارمندان در برابر توصیه های مدیریتی ما خواهد بود.

بهترین شیوه مدیریت کارمندان از طریق تاثیرگذاری غیرمستقیم است. به این ترتیب دیگر نیازی به نمایش عینی اقتدارمان بر روی آنها نخواهد بود. توسعه رابطه دوستانه مان با کارمندان نیز در این فرآیند سهم انکارناپذیری دارد.

ضرورت ریسک پذیری

بدون شک شروع به کار هر مدیری در شرکت تازه همراه با ترس از برهم خوردن نظم جاری امور است. تجربه اندک و شناخت ناکافی از شرکت موجب رویکرد محافظه کارانه در مدیران می شود. این امر کاملا طبیعی است، با این حال پس از گذشت مدت زمانی مناسب و آشنایی بهتر با شرایط باید حالت محتاطانه را کنار گذاشت. مدیریت یک شرکت بدون ریسک پذیری هیچ معنایی ندارد. شرکت های موفق در سطح جهان همیشه با پذیرش ریسک موفق به توسع نام شان و کسب سود سرشار می شوند. مدیرانی که توانایی ریسک پذیری و مدیریت شرکت در شرایط متغیر را نداشته باشند، محکوم به شکست خواهند بود. در بهترین حالت چنین مدیرانی شرکت خود را در یک وضعیت ثابت برای مدتی طولانی نگه می دارند. بدون تردید هدف از مدیریت یک شرکت حفظ ثبات آن نیست. انتظار روسای یک شرکت از مدیر تازه تلاش برای بهبود وضعیت و جایگاه آن در طول دوران تصدی اش است.

مطلب مرتبط: 3 اشتباه رایج مدیریتی

ایجاد تغییرات مورد نیاز در شرکت و توجه به گفته های کارمندان در این راستا مهم ترین وظیفه هر مدیری محسوب می شود. بدون تردید با توجه به این نکته و سایر نکات مورد بررسی در این مقاله امکان پرهیز از اشتباهات رایج به هنگام ورود به جایگاه مدیریتی یک شرکت وجود خواهد داشت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید