شنبه, 22 شهریور 1399 - 13:00

اخیرا آماری منتشر شده است که اگرچه در ظاهر بدون هیچ گونه مشکلی است، با این حال بدترین نتایج ممکن را به همراه دارد. بر این اساس بیش از 90 درصد کارمندان در پروسه استخدامی خود، هیچ گونه فعالیتی را در شبکه های اجتماعی ندارند. در این رابطه حتی مشاهده شده است که آنها اقدام به حذف موقت صفحات خود نیز می کنند. درواقع تصور آنها این است که اقدامات انجام شده در یک شبکه، ممکن است بر روی تصمیم مدیران یک شرکت، تاثیر منفی را داشته باشد. این امر در حالی است که چنین اقدامی در رده فریب و حتی نوعی کلاهبرداری محسوب می شود. درواقع برای انتخاب یک فرد، بسیار مهم است که ویژگی های لازم را با فرهنگ سازمانی داشته باشد. تحت این شرایط چنین اقداماتی بدون شک می تواند زمینه اخراج سریع شما را به همراه داشته باشد.

اشتباه مشترک 90 درصد کارمندان

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که تلاش برای القای این تصور که شما فعالیتی در شبکه های اجتماعی ندارید، نتیجه ای کاملا عکس را نیز به همراه دارد. درواقع بر این اساس، افراد تصور می کنند که شما ابدا فردی به روز نبوده و از تکنولوژی های جدید، غافل هستید. این امر خود می تواند به دلیلی برای عدم استخدام شما تبدیل شود. به همین خاطر توصیه می شود که همواره از نمایش خود واقعی خود واهمه نداشته و فراموش نکنید که فرصت های شغلی متعددی وجود دارد که بدون شک، حداقل چند مورد از آنها کاملا مطابق ویژگی های شما خواهد بود. درواقع با نگاهی واقع بینانه، پی به این امر خواهید برد که شما قادر به تظاهر برای مدتی طولانی نظیر چند سال، نخواهید بود. در کنار این موضوع مدیران نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که برخی از مسائل کاملا در محدوده زندگی شخی افراد قرار داشته و نباید در زمینه رصد افراد قبل از استخدام، بیش از حد افراط گرایانه نیز رفتار نمایند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید