مراحل سرمایه گذاری خطرپذیر - فرصت امروز

یکشنبه, 19 آذر 1396 - 15:28

سرمایه گذاری خطر پذیر، منبع تأمین مالی برای کسب وکارهای جدید است.  این نوع سرمایه گذاری با استفاده از پول نقد و اختصاص سرمایه به شرکت های نوپا و کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت، صورت می گیرد. این مقوله منبع بسیار مهمی از تأمین مالی برای افراد و بنگاه هایی است که دسترسی به سرمایه های دیگر ندارند و معمولاً نیز به جذب سرمایه منجر می شود.

به گزارش مدیراینفو، بیشترین سرمایه گذاری های خطرپذیر از سوی گروه های سرمایه گذاران ثروتمند، بانک های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات مالی صورت می گیرد که این سرمایه ها را در اختیار دارند.  این نوع تأمین مالی و افزایش سرمایه در میان شرکت های جدیدی که سابقه عملیاتی محدودی دارند و نمی توانند سرمایه را به همراه بدهی یا پیشنهاد سهام عرضه کنند، محبوب است. 

اغلب شرکت های سرمایه گذاری با تخصص مدیریتی یا فنی شروع به کار می کنند. سرمایه گذاران خطرپذیر برای کارآفرینان منبعی حیاتی در تأمین مالی هستند، اما این تزریق نقدی ممکن است برای شان گران تمام شود. شرکت های متقاضی اغلب موقعیت های سهام شان را در ازای سرمایه گذاری تقسیم می کنند و ممکن است نمایندگی سرمایه گذاران را در هیأت مدیره بپذیرند.

مراحل سرمایه گذاری های خطرپذیر  (VC) با توجه به عمر شرکت:

سرمایه گذاران فرشته خو اغلب افرادی  (دوستان، روابط یا کارآفرینانی) هستند که می خواهند به دیگر کارآفرینان کمک کنند تا کسب وکارشان را راه بیندازند و درآمد بالایی از سرمایه گذاری شان کسب کنند.  اصطلاح  «فرشته» در اوایل دهه 1900 از بازرگانان ثروتمندی که از تولیدات خیابانی حمایت می کردند، ایجاد شد. این سرمایه گذاران برای کسب وکارهای نوپا به منزله پلی برای جذب سرمایه های بزرگ تر و جدی تر محسوب می شوند.  آنها به طورمعمول علاوه بر پول و تخصص، تجربه و ارتباطات را هم ارائه می دهند.

در اینجا مراحل سرمایه گذاری خطرپذیر را بررسی می کنیم:

1- کاشتن بذر: کاشتن بذر مرحله اول سرمایه گذاری خطرپذیر است. تأمین مالی در این مرحله اغلب شامل مقادیر نسبتاً بالای سرمایه ای است که مخترعان یا کارآفرینان برای تأمین مالی و توسعه زودهنگام محصول یا خدمات جدید از آن استفاده می کنند. این کمک های مالی اولیه ممکن است به توسعه محصول، تحقیق بازار، ساخت تیم مدیریتی و ایجاد طرح کسب وکار اختصاص داده شود.

در اصل در این مرحله، شرکت عملیات تجاری اش را آغاز نکرده است اما تزریق پول نقد برای تأمین مالی، پژوهش و توسعه محصول ضروری است. این شرکت های جوان معمولاً فرصت های کسب وکار را برای تأمین مالی بسیار دشوار می بینند و اغلب نیازمند سرمایه ای برای تحقیق و توسعه قبل از راه اندازی کسب و کار، توسعه و آزمایش محصول و طراحی تجهیزات تخصصی هستند.

به طورمعمول در این مرحله، صندوق VC به صورت دوره ای با کمک سهامداران، به شرکت نوپای موردنظر، سرمایه را تزریق می کند تا شرکت بتواند هزینه های توسعه کسب وکارش مانند:  هزینه های توزیع و فروش، قطعات و موجودی، استخدام، آموزش و بازاریابی را تأمین کند.

2- مرحله آغازین: برای شرکت هایی که قادر به شروع عملیات هستند، اما هنوز در مرحله تولید و فروش تجاری قرار نگرفته اند، تأمین مالی در این مرحله صورت می پذیرد و از قابلیت های پیشرفته کسب وکار حمایت می شود. در این مرحله، کسب وکار جدید می تواند مقدار زیادی پول نقد را به کار گیرد، این در حالی است که شرکت های VC با تعداد زیادی از شرکت های اولیه در پرتفوی خود می توانند هزینه ها را به سرعت افزایش دهند.  این مرحله خود از دو قدم کوچک تر تشکیل شده است:

راه اندازی: در اینجا وظیفه اساسی، پشتیبانی از توسعه محصول و بازاریابی اولیه است.  سرمایه گذاری های اینچنینی شرایط را برای توسعه محصول و بازاریابی اولیه فراهم می کند. این نوع تأمین مالی به طور معمول برای شرکت هایی که فقط سازماندهی شده اند یا به کسانی که مدت زمان کوتاهی در تجارت بوده اند، اما هنوز محصول شان را در بازار نفروخته اند، پیشنهاد می شود. به طورکلی، این شرکت ها قبلاً مدیران کلیدی شان را انتخاب کرده اند، طرح کسب وکارشان را آماده کرده اند و مطالعات بازار را انجام داده اند. در این مرحله، کسب وکار شاهد اولین درآمد خود خواهد بود، اما هنوز از سوددهی شرکت خبری نیست. در واقع در این مرحله شرکت اولین سرمایه گذار  «خارج از کسب وکارش» را جذب می کند.

مرحله اولیه: سرمایه گذاری برای تولید و فروش تجاری آغاز می شود. اکثر شرکت ها در این مرحله کمتر از سه سال داشته اند و محصولات یا خدمات شان را به صورت آزمایشی تولید یا ارائه می کنند. در بعضی موارد، محصول ممکن است در دسترسی تجاری نیز قرار گرفته باشد.

3- مرحله فرآیندی: در اینجا تأمین مالی مراحل قبل به صورت یکجا انجام می گیرد.

4- مرحله نهایی: سرمایه گذاری پس از تولید و فروش تجاری، اما قبل از ارائه کلی به بازار انجام می گیرد.  محصول یا خدمت در حال تولید است و به صورت تجاری در دسترس است.  این شرکت رشد قابل توجهی در درآمد را نشان می دهد، اما ممکن است سودی نداشته باشد. در اینجا معمولاً شرکت بیش از سه سال فعالیت تجاری را پشت سر گذاشته است.

5- مرحله تعادل:  این مرحله به تمام مراحل قبلی و ارتباط آنها با یکدیگر اشاره دارد.

کارشناس ارشد کارآفرینی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدبا ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی