یکشنبه, 13 بهمن 1398 - 11:35

چگونه تجربه قطع همکاری مناسبی داشته باشیم؟

فعالیت در دنیای کسب و کار هیجان های خاص خود را دارد. بسیاری از افراد به عنوان کارمند ساده در یک شرکت شروع به کار می کنند. این امر فرصت مناسبی برای نمایش توانایی ها و مهارت های منحصر به فرد آنها محسوب می شود. وقتی ما مهارت بیشتری در زمینه کسب و کار پیدا کنیم، نوبت به ایجاد برند شخصی یا تلاش برای استخدام در شرکتی بزرگ تر می رسد. بسیاری از کارآفرینان بزرگ همین روند ساده را طی کرده اند. در این میان یکی از چالش های اصلی نحوه استعفا از شغل فعلی مان است. بسیاری از افراد در این زمینه دشواری های بسیار زیادی دارند. این امر در مورد مدیران شرکت ها نیز وجود دارد. به این ترتیب هم اخراج کارمندان و هم استعفا از شغل فعلی برای هر فردی چالش برانگیز خواهد بود.

امروزه بسیاری از شرکت ها در صورت مواجهه با تلاش کارمندان برای استعفا و ترک شرکت اقدام به برگزاری جلسه خروج می کنند. این جلسه با حضور کارمند موردنظر مدیریت می شود. هدف اصلی یافتن دلیل تمایل کارمند موردنظر به ترک شرکت است. بسیاری از کارمندان برای شرکت در این جلسات استرس و نگرانی بسیار زیادی دارند. به همین خاطر شاید حتی در جلسه موردنظر نیز شرکت نکنند.

چالش استعفا از شغل بدون ایجاد دردسر

استعفا و ترک شغل فعلی دلایل مختلفی دارد. گاهی اقوات ما در تلاش برای یافتن شغلی بهتر هستیم. شاید هم شرایط فعلی کسب و کار و جایگاه مان در شرکت چندان راضی کننده نباشد. در هر صورت ما در مقابل شرایط تغییرناپذیر اقدام به ترک شرکت می کنیم. این امر به طور میانگین آخرین گزینه افراد برای ایجاد تغییر در کارنامه حرفه ای شان است.

مطلب مرتبط:چرا کارمندان خوب استعفا می‌دهند؟

بسیاری از افراد در جلسه های ویژه برای تعیین وضعیت شان و قبول استعفا حرفی برای گفتن ندارند. این امر در وضعیت عادی موجب ایجاد مشکلات زیادی خواهد شد. یکی از توصیه های کاربردی برای حضور موفق در جلسه های بررسی درخواست استعفا عملکرد حرفه ای است. ما نیازی به بیان تمام نکات مدنظرمان و انتقاد از وضعیت شرکت نداریم. اگر واقعا قصد ترک شرکت را داریم، برخورد حرفه ای با اعضای هیأت مدیره کافی خواهد بود.

امروزه یکی از مشکلات بزرگ کارآفرینان ناتوانی در زمینه خروج مسالمت آمیز از کسب و کار است. به این ترتیب اغلب جلسه های استعفا همراه با انتقادهای آتشین دو طرف نسبت به یکدیگر است. این امر خاطره خوبی برای دو طرف ایجاد نخواهد کرد. برخورد نامناسب با هیأت مدیره شرکت برای کارمندان نتیجه بدتری به دنبال دارد. این امر شهرت منفی برای ما در دنیای کسب و کار ایجاد می کند بنابراین تمرکز اصلی ما باید بر روی ترک شرکت بدون ایجاد سرو صدای بیشتر باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی نکات مناسب برای ترک شرکت و تقدیم استعفا به تیم مدیریتی است. به این ترتیب بدون نیاز به جنگ و دعوا هدف کارمندان در زمینه ترک شرکت تحقق خواهد یافت. در ادامه به بررسی سه نکته مهم در زمینه ترک شغل مان خواهم پرداخت. این نکات به ما در زمینه کاهش حجم انتقادات و ناراحتی های احتمالی کمک خواهد کرد.

1. بیان مسئله با رئیس بخش

وقتی صحبت از ترک شرکت می شود، رئیس بخش باید خبر را به طور مستقیم از خود شما بشنود. شایعه پراکنی در بسیاری از مواقع موقعیت ما در شرکت و توانایی حرفه ای مان را زیر سوال خواهد برد. به این ترتیب در صورت تمایل به ترک شرکت به طور مستقیم با مسئول بخش وارد گفت وگو شوید. این گفت وگو باید کاملا حرفه ای و به دور از بیان نکات شخصی صورت گیرد. ما به عنوان کارآفرین و کارمند شرکت موردنظر باید توانایی مناسبی در زمینه ایجاد تمایز میان زندگی حرفه ای و شخصی مان داشته باشیم. متاسفانه بسیاری از افراد خروج از یک شرکت را محل پایانی تعامل شان با تیم موردنظر می دانند. اگر ما قصد شرکت در مصاحبه استخدامی یک برند دیگر را داشته باشیم، به احتمال زیاد مدیران آن شرکت مایل به برقراری تماس با محل کار سابق مان خواهند بود. به این ترتیب در صورت پایان غیرحرفه ای همکاری با شرکت موردنظر با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهیم شد.

مدیران هر شرکتی نیز تجربه اخراج یا استعفا را دارند. این امر به ما در زمینه گفت وگوی دوستانه و حرفه ای کمک خواهد کرد. اغلب شرکت ها تمایل و اصراری به حفظ نیروی کار در صورت تمایل شان به خروج ندارند. شاید در این میان ما پیشنهاد حقوق بیشتر دریافت کنیم، اما در نهایت مسیر خروج چندان دشوار نخواهد بود. این امر به شرط گفت وگوی مستقیم با رئیس بخش و تقاضا از وی برای طرح این مسئله با هیأت مدیره تحقق می یابد.

2. اعلام اخطار دو هفته ای

فرض کنید شما قصد اجاره دادن خانه ای را دارید. در این زمینه ما باید از مدتی قبل به فرد ساکن در خانه در زمینه اتمام قرارداد اجاره اخطار دهیم. چنین امری زمینه تغییر ساکن خانه به صورت کاملا سریع و بی دردسر را می دهد. مسئله استعفا از شرکت نیز درست به همین ترتیب است. ما باید پیش از ترک کار اخطار دو هفته ای به هیأت مدیره یا رئیس بخش دهیم. در غیر این صورت شرکت موردنظر در زمینه یافتن فرد جایگزین برای ما دچار مشکل خواهد شد.

اغلب کارمندان پیش از اطمینان از امنیت شغلی در شرکت تازه اقدام به استعفا از شغل فعلی شان نمی کنند. این امر موجب استعفای ناگهانی کارمند موردنظر و ایجاد چالش های بزرگ برای شرکت می شود. توصیه من در این بخش تلاش برای اطلاع رسانی به اعضای شرکت و به ویژه هیأت مدیره در زمینه تمایل به ترک شرکت است. این امر فقط در صورت اطمینان از کسب شغل تازه باید انجام شود. به این ترتیب پس از کسب شغل تازه دو هفته به شرکت برای یافتن نیروی کار جایگزین فرصت دهید. پس از این زمان شما امکان ترک شرکت بدون ایجاد چالش و نارضایتی در تیم مدیریتی را خواهید داشت.

3. اهمیت فروتنی

وقتی ترک شرکت از سوی شما قطعی شد، در مورد دلایل ترک شرکت و به طور ویژه ایرادهای کار هیأت مدیره با همکاران صحبت نکنید. بسیاری از کارمندان وقتی نوبت به استعفای شان می رسد، اقدام به بدگویی پشت سر هیأت مدیره با رئیس بخش می کنند. این امر جایگاه حرفه ای ما در نظر همکاران و سایر اعضای شرکت به خطر می اندازد. ما باید همیشه با فروتنی در محیط کار رفتار کنیم، به ویژه زمانی که قصد ترک شغل مان را داریم. برجای گذاشتن خاطره ای مطلوب و مثبت از خودمان در شرکت نقطه قوت کارنامه حرفه ای ما در دوران کارآفرینی خواهد بود.

مطلب مرتبط: چطور کاری کنیم که یک کارمند استعفا دهد؟

4. توهین به دیگران ممنوع

شاید ما در طول دوران فعالیت در شرکت دشواری های بسیار زیادی را تحمل کرده باشیم. این امر ارتباط مستقیمی به تمایل ما برای ترک شرکت دارد بنابراین در صورت امکان باید انتقادمان از هیأت مدیره را در کمال احترام انجام دهیم. امروزه بسیاری از شرکت ها از کارمندان شان به هنگام ترک شرکت تقاضای بیان نقاط ضعف می کنند. اگر ما در این شرایط شروع به توهین به دیگران کنیم، در آینده به هنگام پرس و جوی دیگر شرکت ها دچار مشکل خواهیم شد بنابراین توصیه من رعایت ادب و احترام است.

اگر قصد بیان انتقادات از تیم مدیریتی یا کارمندان را دارید، این امر باید به صورت حرفه ای انجام شود. در غیر این صورت مشکلات زیادی برای ما در آینده ایجاد خواهد شد. بی تردید هیچ فردی توهین را تحمل نخواهد کرد. به همین خاطر شاید مدت ها بعد در صورت نیاز به گزارش مناسب هیأت مدیره محل کار سابق مان با امتناع آنها مواجه شویم. چنین وضعیتی در صورت قطع همکاری در قالب رفتاری حرفه ای هرگز رخ نخواهد داد.

5. پایبندی به تعهدات

نکته مهم در زمینه فعالیت در شرکت تعهد ما نسبت به تلاش برای بهبود وضعیت شرکت تا آخرین لحظه حضورمان در محل کار است. بسیاری از کارمندان پس از قطعی شدن شغل تازه شان دیگر کیفیت سابق را در محل کار ارائه نمی دهند. این امر به دلیل قطعیت ترک محل کار موردنظر در مدت زمان کوتاهی است. به این ترتیب اغلب شرکت ها در زمینه یافتن نیروی کار تازه با بحران عدم مسئولیت پذیری کارمند در حال ترک شرکت نیز مواجه هستند. این امر مشکلات بسیار زیادی برای شرکت موردنظر ایجاد خواهد کرد. برخی از مدیران این مسئله را در قالب گزارشی کوتاه به شرکت تازه ای که قصد همکاری با آنها را داریم، اعلام می کنند. به این ترتیب آینده ما در شرکت موردنظر با خطر و تهدیدات جدی مواجه می شود.

ما به عنوان کارآفرین یا کارمند یک شرکت مجموعه تعهداتی داریم. این تعهدات باید تا آخرین دقیقه حضورمان در شرکت رعایت شود. فقط پس از خروج از در شرکت و داشتن برگه توافق با استعفا امکان شانه خالی کردن از تعهدات وجود دارد. پیش از آن ما همچنان عضوی از شرکت خواهیم بود بنابراین عدم توجه به تعهدات بیانگر رفتار غیرحرفه ای مان به عنوان کارمند است.

6. ادامه رعایت قوانین محل کار

هر کارآفرینی برای بهبود وضعیت شغلی اش سخت تلاش می کند. این امر شامل تلاش برای ایجاد کارنامه ای بهتر برای خودمان در حوزه کسب و کار نیز می شود بنابراین ما باید در زمینه بهبود وضعیت کارنامه حرفه ای مان به نکات مختلفی توجه کنیم. یکی از نقاط ضعف اغلب کارآفرینان عدم توجه به نکات حرفه ای کسب و کار پس از پایان همکاری شان با شرکت موردنظر است. به این ترتیب کارمندان پس از ترک شرکت اقدام به بیان نکات منفی درباره محیط آن می کنند. این امر نه تنها اعتبار ما در زمینه کسب و کار را زیر سوال می برد، بلکه دیدگاه سایر همکاران و تیم مدیریت در شرکت تازه را نیز خدشه دار خواهد کرد. آنها به ما به عنوان یک کارمند نمونه اعتماد کرده اند بنابراین پاسخ دادن به این اعتماد در قالب بدگویی از محل کار قبلی به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود. امروزه بسیاری از برندها در تلاش برای استخدام کارمندان متعهد به شرکت حتی پس از ترک آن هستند. این امر نقش مهمی در توانایی ما برای جلب نظر هیأت مدیره شرکت های مورد علاقه مان دارد. در غیر این صورت تمام تلاش های ما بی نتیجه باقی خواهد ماند.

مطلب مرتبط: نشانه هایی از اینکه در مسیر شغلی اشتباه قرار دارید

7. مطالعه کتاب راهنمای کارمندان

اغلب شرکت ها برای راحتی هرچه بیشتر اعضای شرکت در زمینه فعالیت حرفه ای اقدام به انتشار کتاب راهنما می کنند. در این کتاب تمام نکات موردنیاز کارمندان برای فعالیت بهتر در شرکت بیان می شود. یکی از بخش های جالب در این کتاب ها بیان قواعد استعفا و ترک شرکت است. اغلب برندهای بزرگ دارای قواعد مشخصی در این زمینه هستند. به این ترتیب ما با آشنایی با این قواعد امکان ترک شغل فعلی بدون ایجاد هرگونه جنگ و دعوایی را خواهیم داشت. نکته جالب اینکه برخی از شرکت ها در زمینه توسعه فعالیت حرفه ای کارمندان تعهدات سفت و سختی دارند. به این ترتیب در صورت دریافت پیشنهاد همکاری از سوی برندهای بزرگ تر، تیم مدیریتی شرکت فعلی ما را تشویق نیز خواهد کرد.

متاسفانه بسیاری از کارمندان نسبت به شیوه فعالیت شرکت شان در زمینه استعفای اعضا آگاهی ندارند. به این ترتیب به هنگام نیاز به ترک شرکت هیچ گونه تعامل حرفه ای با هیأت مدیره انجام نمی دهند. این امر در اغلب اوقات موجب رنجش خاطر هیأت مدیره می شود. به این ترتیب در صورت نیاز به مساعدت آنها در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد. همچنین باید به جلوه حرفه ای مان به عنوان یک کارمند نیز نگاه کنیم. اینکه یک کارمند همچنان تعامل صمیمانه ای با مدیران محل کار سابق اش داشته باشد، بیانگر سطح بالای رفتار حرفه ای وی خواهد بود. بسیاری از کارمندان در این زمینه مهارت کافی را ندارند. به همین خاطر اغلب فرآیند ترک شرکت از سوی آنها همراه با جنگ و دعوای فراوانی است. ما به عنوان کارمند یک شرکت باید از قواعد مختلف آن آگاهی داشته باشیم. در غیر این صورت رفتار حرفه ای ما زیر سوال خواهد رفت.

8. مرتب سازی فایل های کاری

پیش از ترک شغل فعلی تمام مقدمات برای شروع فعالیت مناسب فرد بعدی را فراهم سازید. اینکه ما در حال ترک شرکت هستیم، نباید موجب ایجاد چالش برای نفر بعدی شود. این رفتار حرفه ای اغلب نقش مهمی در ارزیابی عملکرد کارمندان دارد. امروزه برندها به گزارش هیأت رئیسه سابق یک کارمند در زمینه عملکرد حرفه ای اش اهمیت زیادی می دهند بنابراین با عملکرد حرفه ای در محیط کار، حتی در روزهای پایانی، اعتبارمان در بازار کسب و کار افزایش خواهد یافت.

گاهی اوقات هنگام ترک شرکت از سوی ما برخی از پروژه ها نیمه کاره هستند. این امر پیگیری آنها برای فرد بعدی را دشوار خواهد کرد. توصیه من در این شرایط بیان نکات مناسب و توصیه های اصلی به کارمند بعدی برای تعامل هرچه ساده تر با پروژه های نیمه کاره است. این امر بخشی از رفتار حرفه ای و مسئولیت پذیری در قبال شرکت مان حتی پس از ترک آن محسوب می شود. به این ترتیب ما فرصت تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را خواهیم داشت.

9. ارائه توصیه های کاربردی به فرد جایگزین

برخی از شرکت ها در روزهای پایانی همکاری با کارمندشان از وی درخواست آموزش نکات کاربردی به فرد تازه را می کنند. این امر شاید در نگاه نخست چندان باب میل ما به عنوان فردی در پایان تعهدات کاری شما با محل کار نباشد، اما قبول آن نقش مهمی در اعتبار حرفه ای مان خواهد داشت. اغلب کارمندان در روزهای پایانی فعالیت در یک شرکت کار چندان زیادی ندارند. به این ترتیب اختصاص مدت زمانی اندک برای آموزش و تعلیم کارمند تازه کار ایده چندان بدی نخواهد بود. این امر نیز یکی دیگر از ضرورت های رفتار حرفه ای در محیط کار محسوب می شود. اغلب افراد توجه چندانی به این مسئله مهم در محیط کار ندارند. به همین خاطر در عمل پایان همکاری شان با شرکت موردنظر به معنای ایجاد بحرانی همه جانبه برای هیأت مدیره در زمینه ساماندهی پروژه های نیمه کاره آنها خواهد بود.

مطلب مرتبط: 9 عملکرد مدیران که باعث استعفای کارمندان خوب می شود

10. فقط وسایل مربوط به خود را جمع آوری کنید

بسیاری از وسایل موجود در دفتر کار هر کارمند متعلق به وی نیست. این امر باید به هنگام جمع آوری وسایل از اتاق مان مدنظر قرار گیرد. برخی از کارمندان عادت برداشتن یکی از وسایل اتاق به عنوان یادگاری را دارند. این امر رفتار حرفه ای محسوب نمی شود. در صورت تمایل به نگه داشتن یادگاری باید پیش از انجام این کار تیم مدیریتی را آگاه سازید. در اغلب موارد تیم مدیریتی مشکلی با این عمل نخواهد داشت، با این حال در صورت عدم اطلاع رسانی مشکلات زیادی برای ما ایجاد می شود. نحوه پایان دادن به رابطه حرفه ای در دنیای کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب کارمندان در این زمینه مهارت بالایی ندارند. همانطور که ما در ابتدای فرآیند همکاری با یک شرکت تلاش زیادی برای نمایش تعهد و سختکوشی مان داریم، در اینجا نیز باید رفتار حرفه ای مان را به تیم مدیریتی به عنوان آخرین خاطره مان نشان دهیم.

یکی از نگرانی های اصلی کارمندان به هنگام ترک شرکت عدم ارائه توصیه نامه مناسب از سوی رئیس بخش یا مدیرعامل شرکت است. این امر از نقطه نظر حرفه ای برای افراد دشواری های بسیار زیادی ایجاد می کند. یکی از اهداف مقاله کنونی در زمینه بررسی شیوه های استعفای بدون دردسر از شغل پیشگیری از روز چنین مشکلاتی بود. به این ترتیب ما فرصت تاثیرگذاری مناسب بر روی شرکت تازه را خواهیم داشت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید