دوشنبه, 04 شهریور 1398 - 18:00

مدیریت بدون استرس، ضرورت کسب و کارهای بزرگ

استفاده از تکنیک های جدید مدیریتی به منظور توسعه بهینه کسب و کار یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر برای صاحبان برندها محسوب می شود. به طور معمول مدیریت برندهای کوچک دردسرهای کمتری دارد. وقتی ما مسئول مدیریت یک برند بزرگ با حجم وسیعی از امکانات و کارمندان فراوان هستیم، مسئولیت سنگین تری را روی دوش خواهیم داشت. هرچه وسعت تیم ما بیشتر باشد، رسیدگی به آن و مدیریت مطلوب دشوارتر خواهد شد. متاسفانه بسیاری از مدیران برندهای بزرگ با چنین مشکلی مواجه هستند. به این ترتیب در زمینه مدیریت برندهای بزرگ همیشه استرس و سردرگمی خاصی وجود دارد.

خبر خوش برای مدیران شرکت های بزرگ امکان مدیریت بهینه تیم کارمندان شان است. در این مقاله هدف اصلی من بررسی پنج نکته کلیدی در زمینه مدیریت بدون استرس برندهای بزرگ خواهد بود.

مدیریت بدون استرس کسب و کار

1. کانال های ارتباطی را توسعه دهید

هگامی که تیم ما بزرگ تر می شود، ساماندهی ملاقات های رو در رو با هر کدام از کارمندان دشوارتر خواهد شد. این امر به معنای فراموشی ملاقات و تعامل نزدیک با کارمندان نیست. هر چقدر هم دامنه فعالیت شرکت و شمار کارمندان گسترده باشد، ضرورت توجه به هر کدام از کارمندان به قوت خود باقی خواهد ماند. این امر موجب احساس ارزشمندی کارمندان در تعامل با ما خواهد شد. یکی از راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح تعامل با کارمندان در شرکت های بزرگ استفاده از پلتفرم های ارتباطی مانند Slack و Basecamp است. این ابزارها به برندها امکان گفت وگو و تعامل نزدیک با کارمندان را می دهد. مزیت اصلی چنین ابزارهایی عدم نیاز به حضور فیزیکی در جلسات گفت وگو است. به این ترتیب همه چیز در زمانی کوتاه و پشت میز صورت می گیرد. به علاوه در صورت ضرورت امکان گفت وگوی همزمان با چند کارمند مختلف نیز وجود دارد.

مطلب مرتبط: جایگاه مدیریت در کسب و کار

وقتی کارمندان از وجود کانال ارتباطی با بخش مدیریت مطلع شوند، تمایل شان برای تعامل بیشتر افزایش خواهد یافت. بدون ایجاد پل های ارتباطی امکان استفاده از کمک های کارمندان و ارتقای سطح کیفی فعالیت تیم وجود ندارد. به همین دلیل امروزه استفاده از پلتفرم های ارتباطی در درون شرکت ها رواج زیادی یافته است. نکته مهم در این میان توجه ما به وضعیت فعالیت کارمندان و ارتباط نزدیک با آنهاست. در غیر این صورت انگیزه کارمندان برای تعامل با ما به شدت کاهش خواهد یافت.

در زمینه انتخاب پلتفرم مناسب برای شرکت مان باید به سطح نیازها و اهداف اصلی مان توجه کنیم. به این ترتیب امکان انتخاب بهترین پلتفرم ارتباطی وجود خواهد داشت.

2. استفاده از مزیت نمایندگی

به موازات توسعه تیم شرکت میزان کارها نیز افزایش خواهد یافت. بدون تردید مدیریت تمام کارهای یک شرکت بزرگ از عهده مدیری تنها خارج خواهد بود. استفاده از افراد مناسب به عنوان نماینده مان در حوزه های مختلف امکان مدیریت بهتر اوضاع را برای مان فراهم خواهد کرد. در این وضعیت احتمال مواجهه با شکست در پروژه ها و سردرگی ناشی از حجم بالای کارهای پیش رو کاهش می یابد. بسیاری از مدیران برندهای بزرگ از کمبود زمان کافی برای زندگی شخصی شان گلایه دارند. با استفاده از نمایندگان مناسب امکان ایجاد زمان خالی برای کارهای شخصی وجود دارد. به این ترتیب تعادل مناسبی بین زندگی کاری و خصوصی مان برقرار خواهد شد. همچنین با ایجاد زمان خالی در برنامه مان امکان رسیدگی به سایر امور مهم شرکت فراهم می شود. براساس پژوهش موسسه فرانتیرز در حوزه روانشناسی، استفاده از نمایندگان کاری در حوزه های مختلف سطح تعامل متقابل در شرکت ها را افزایش می دهد. به این ترتیب تمایل افراد به مشارکت هرچه بیشتر در کارها نیز بیشتر خواهد شد.

اندرو کارنیجی در سال های نخست قرن 20 بدل به یکی از ثروتمندترین افراد دنیا شد. در میان تمام نکات ویژه مدیریتی وی اعطای نمایندگی به کارمندان در حوزه های مدیریتی مختلف کلید اصلی موفقیت وی محسوب می شود. اندرو در یکی از اظهار نظرهای جالب خود نکته مدیریتی مهمی را بیان می کند: «اگر به عنوان یک مدیر کار روزانه تان را در بیشتر از 10 ساعت انجام می دهید، فرد تنبلی هستید. یک مدیر خوب تمام کارهای روزانه خود را در کمتر از یک ساعت ساماندهی می کند. بر روی کارهای نظارت کرده و توصیه های لازم را بیان کنید.» منظور اندرو در اینجا استفاده از کارمندان به عنوان نمایندگان مدیریتی مان در راستای بهبود وضعیت مدیریتی شرکت است. به این ترتیب ما زمان بیشتری در اختیار خواهیم داشت.

3. مواظب بحران های احتمالی باشید

بروز بحران های گسترده در داخل تیم شرکت های بزرگ یکی از بدترین فاجعه های مدیریتی است. در چنین مواقعی کارمندان شرکت چند دسته می شوند. سپس میان آنها دعوا و جنجال های بسیاری روی می دهد. در نتیجه مدیریت درست امور شرکت غیرممکن خواهد شد. به عنوان یک مدیر موفق باید همیشه راهکارهای مناسبی در زمینه حل و فصل بحران های داخلی شرکت داشته باشیم. در غیر این صورت بحران موردنظر تاثیر منفی بر روی تجربه مشتریان خواهد گذاشت. در نتیجه مدیریت درست کسب وکار غیرممکن می شود. یکی از نکات مهم به هنگام مدیریت بحران ها ضرورت ارتباط مناسب با تیم کارمندان است. فقط در این صورت امکان غلبه بر مشکلات وجود دارد. تعیین سناریوهای مناسب برای مقابله با بحران های احتمالی نقش سازنده ای در افزایش توانایی ما در زمینه مدیریت شان خواهد داشت. نکته مهم به یاد داشتن تاثیر منفی بحران های داخلی شرکت بر روی ذهنیت مشتریان است. به هر حال شرکتی که توانایی مدیریت اوضاع داخلی اش را ندارد، چگونه امکان رسیدگی به نیازهای مشتریان را خواهد داشت؟

4. نگاه به تصویر بزرگ برندمان

در تیم های کاری بزرگ در نظر داشتن توانایی همه افراد برای دستیابی به اهداف اصلی ضرورت دارد. دستیابی به اهداف بزرگ نیازمند هماهنگی کامل کارمندان است. در غیر این صورت نتیجه نهایی شاید هیچ ارتباطی با خواسته اصلی ما نداشته باشد. رمز موفقیت در اینجا نگاه به تصویر بزرگ برندمان است. منظور من از تصویر بزرگ برند نتیجه نهایی همکاری میان بخش های مختلف شرکت است. به راستی ما از فعالیت در مقیاسی وسیع به دنبال کسب چه نتیجه ای هستیم؟ پاسخگویی به این پرسش ما را در زمینه توسعه هرچه بهتر کسب و کارمان و اجرای الگوی مدیریتی بهینه یاری خواهد کرد. احتمال اینکه از طریق استفاده از توصیه فعلی میزان هماهنگی اعضای شرکت افزایش چشمگیری پیدا کند، بسیار بالا خواهد بود. در نتیجه برند ما توانایی بهتری در زمینه مدیریت کسب و کارش خواهد داشت.

مطلب مرتبط: برای موفقیت در مدیریت، با عمل خود رهبری کنید

5. توجه به تاثیرگذاری ملاقات ها

بهترین مدیران سراسر جهان همیشه ملاقات هایی برای ارزیابی دسته جمعی وضعیت برند تدارک می بینند. بدون تردید ارزیابی های شخصی ما در مورد برندمان در اغلب موارد با واقعیت همخوانی دقیق ندارد. به همین دلیل باید به دنبال راهکارهایی برای بهبود درک مان از وضعیت شرکت بود. استفاده از نظر جمعی در این مورد راهکار بسیار تاثیرگذاری محسوب می شود. گردهمایی مدیران ارشد و گفت وگو در مورد وضعیت شرکت رایج ترین اقدام مدیران برندهای بزرگ است. توصیه من در اینجا توجه به نظرات کارمندان در کنار سایر مدیران است. در بسیاری از موارد کارمندان نکات بسیار کلیدی را مورد توجه قرار می دهند. به همین دلیل نظرخواهی از آنها فرصت بهتری برای توسعه کسب و کار را فراهم خواهد کرد.

بسیاری از قواعد مدیریتی، بدون توجه به اندازه شرکت ها، ثابت هستند، با این حال برخی از اصول مدیریتی برای برندهای بزرگ متفاوت خواهند بود. نکات مورد بررسی در این مقاله از جمله این موارد است. با استفاده از آنها امکان مدیریت بهتر کسب و کارهای بزرگ و پرهیز از سردرگمی های رایج وجود خواهد داشت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید