Items tagged with اشلی سگورا

چرا پادکست بخش مهمی از بازاریابی محسوب می شود؟

چهارشنبه, 24 ارديبهشت 1399 - 18:29

چرا پادکست بخش مهمی از بازاریابی محسوب می شود؟

تا چند سال گذشته، اصطلاح پادکست ابدا مطرح نبود، با این حال این بخش جذاب در چند سال اخیر بسیار محبوب شده است. درواقع جهان به سمتی در حال حرکت است که افراد ترجیح می دهند که از زمان مرده خود به جای گوش...
5 ویژگی محتواهای موفق

سه شنبه, 19 فروردين 1399 - 09:00

5 ویژگی محتواهای موفق

همه ما می دانیم که محتوا پادشاه است، با این حال اشتباه بزرگ این است که این امر تنها به محتواهای استاندارد اطلاق می شود. درواقع نباید تصور کنید که هر موضوعی می تواند در این رابطه کارساز باشد. بدون شک...