Items tagged with تام تائولی

سرمایه گذاری تسلا بر روی خودروهای بدون راننده

چهارشنبه, 17 مهر 1398 - 09:17

ترکیب هوش مصنوعی و نیروی کار در صنعت خودروسازی

سرمایه گذاری تسلا بر روی خودروهای بدون راننده

این هفته برند تسلا شرکت Deep Scale را خریداری کرد. این استارت آپ در زمین توسعه فناوری های رایانه محور فعالیت دارد. اقدام تسلا برای خرید این استارت آپ بخشی از استراتژی اش در راستای توسعه هرچه سریع تر...