Items tagged with جف رُزنبلوم

دلایل موفقیت یا شکست داستان برندها چیست؟

سه شنبه, 25 تیر 1398 - 11:00

بررسی بالا و پایین های داستان سرایی برای برند

دلایل موفقیت یا شکست داستان برندها چیست؟

امروزه دستیابی به مخاطب مناسب یکی از نیازهای اصلی برندها محسوب می شود، با این حال یک برند فقط نیازمند جلب تعامل مخاطب هدفش نیست. در صورت ناتوانی در جلب نظر و مشارکت فعال کارمندان شرکت، سرنوشت برند...
رهبری برند و نیاز به رهبران قدرتمند

پنج شنبه, 20 تیر 1398 - 15:31

رهبری برند و نیاز به رهبران قدرتمند

برندهای همیشه برنده به منظور دستیابی به هدفی بزرگتر از تولید محصولات باکیفیت و نکته ای معنادارتر از تبلیغاتی سرگرم کننده در دنیای کسب و کار حضور دارند. شاید تولید محصول بهتر و تبلیغات جذاب تر برای...
افزایش وفاداری مشتریان برندمان با عنصر سادگی

پنج شنبه, 13 تیر 1398 - 14:00

وقتی مشتریان سادگی را بیشتر از هر چیز دیگری دوست دارند

افزایش وفاداری مشتریان برندمان با عنصر سادگی

امروزه با افزایش تمایل و نیاز برندها به رقابت در محیط بازاریابی مدرن مطالعات پیرامون رفتار برندها افزایش بسیاری یافته است. یکی از مهم ترین پژوهش های عرصه کسب و کار و برندسازی از سوی آژانس بین...