Items tagged with جف هانتر

چگونه از دستیار هوشمند در عرصه کارآفرینی استفاده کنیم؟

شنبه, 11 مرداد 1399 - 14:00

نگاهی به 3 کاربرد اساسی دستیارهای هوشمند

چگونه از دستیار هوشمند در عرصه کارآفرینی استفاده کنیم؟

استفاده از دستیارهای هوشمند در طول سال های اخیر رواج بسیار زیادی یافته است. امروزه بسیاری از برندها برای ساده سازی فرآیند فعالیت شان اقدام به استفاده از چنین ابزارهایی می کنند. فناوری هوش مصنوعی به...