Items tagged with جیسون هال

بازاریابی دیجیتال با ترندهای برتر سال

شنبه, 26 بهمن 1398 - 14:02

چگونه استراتژی بازاریابی منسجمی داشته باشیم؟

بازاریابی دیجیتال با ترندهای برتر سال

بازاریابی دیجیتال در طول سال های اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. براساس پیش بینی رسمی موسسه Smart Insight میزان سرمایه گذاری در بازاریابی دیجیتال در سال جاری به رقم خیره کننده 1.3 میلیارد دلار خواهد رسید،...