Items tagged with دنیل نیومن

تاثیر هوش مصنوعی بر مدیریت ارتباط با مشتری

سه شنبه, 07 آبان 1398 - 12:26

آیا مدیریت مشتریان ساده تر خواهد شد؟

تاثیر هوش مصنوعی بر مدیریت ارتباط با مشتری

جلب نظر مشتری هدف اصلی هر برندی در بازار کسب و کار محسوب می شود. مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری به طور مشخص در مرکز چنین فرآیندی قرار دارد. استفاده از روشی مطمئن برای مدیریت ارتباط با مشتری هرگز امر...