Items tagged with دکتر رامبد باران دوست

تصمیم گیری در جذب

یکشنبه, 21 خرداد 1396 - 15:10

تصمیم گیری در جذب

جذب سرمایه انسانی از مهمترین و در عین حال دشوار ترین وظایف مدیریت منابع انسانی است که همیشه با مشکلاتی همراه است. شاید به راحتی بتوان گفت که از " جذب " سخت تر، حصول اطمینان از دقت و صحت فرایند جذب است ....
مصاحبه استخدامی و بررسی های روانشناسی

پنج شنبه, 28 ارديبهشت 1396 - 12:15

مصاحبه استخدامی و بررسی های روانشناسی

شناسایی و ارزیابی خصوصیات روانشناسانه افراد یکی از مهم ترین ارزیابی هایی است که در تمام سال های همکاری افراد با سازمان می تواند کاربرد داشته باشد. این ارزیابی ها علاوه بر اینکه در زمان استخدام مورد...
شناسنامه شغل

شنبه, 16 بهمن 1395 - 14:30

شناسنامه شغل

شناسنامه شغل بخش مهمی از مستندات مدیریت منابع انسانی است که باید با دقت و حساسیت تکمیل شده و برای به روز نگهداری آن نگران بود. شناسنامه شغل مستندی است که حداقل یک صفحه و تا حداکثر چند صفحه می تواند...
جذب سرمایه انسانی

شنبه, 09 بهمن 1395 - 14:15

جذب سرمایه انسانی

جذب مهم ترین فرآیند از مجموعه فعالیت های مدیریت منابع انسانی است که می تواند سرآغاز همه مشکلات سازمان نیز محسوب شود، چرا که اصولا مشکلات سازمان ریشه در مسائل انسانی دارد؛ یا وجود فردی نامناسب موجب...
برنامه ریزی منابع انسانی

شنبه, 02 بهمن 1395 - 15:15

برنامه ریزی منابع انسانی

تعداد نیروی انسانی سازمان تابعی است از تغییرات تعداد پرسنل از شرایط کاری و استراتژی های پیش رو. مدیران منابع انسانی به خوبی می دانند به عنوان کلیدی ترین فرد سازمان بعد از مدیرعامل، وظیفه خطیر پیش...