سیدمحسن موسوی - فرصت امروز

Items tagged with سیدمحسن موسوی

تحلیل اجمالی آیین‌نامه خوراك گاز پتروشیمی‌ها

دوشنبه, 27 مهر 1394 - 10:31

تحلیل اجمالی آیین‌نامه خوراك گاز پتروشیمی‌ها

آنچه از یك آیین نامه به‌طور معمول مورد انتظار است روایی هدفمندی آن است، به‌طوری‌كه بتواند پاسخ تمامی سوالات و ابهاماتی را كه درآینده نزدیك می‌تواند ایجاد کند، مرتفع كند. آیین‌نامه اخیر خوراك...


با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی