Items tagged with ماریا راس

نقش همدلی با مشتریان در توسعه کسب و کار

شنبه, 03 خرداد 1399 - 10:02

چرا همدلی با مشتریان اهمیت دارد؟

نقش همدلی با مشتریان در توسعه کسب و کار

دنیای کسب و کار مدرن بیش از هر چیز دیگری نیازمند همدلی برندها با مشتریان است. شاید در نگاه نخست طرح مفهوم همدلی در حوزه کسب و کار عجیب به نظر برسد، اما این مفهوم در تمام بخش های فعالیت شرکت ها ایفای...