Items tagged with ژاکلین اسمیت

اقداماتی که در 15 دقیقه قبل از شروع مصاحبه کاری باید انجام داد

یکشنبه, 17 فروردين 1399 - 15:16

اقداماتی که در 15 دقیقه قبل از شروع مصاحبه کاری باید انجام داد

اگر بخواهیم استرس زاترین زمان قبل از شروع مصاحبه کاری را نام ببریم، باید به 15 دقیقه قبل آن اشاره کنیم و تحت این شرایط اگر خود را درگیر نگه داریم، بدون شک مانع از هجوم افکار بیهوده خواهیم شد، با این...
افراد موفق چه می کنند؟ تفاوت های افراد موفق و ناموفق

سه شنبه, 07 آبان 1398 - 14:37

افراد موفق چه می کنند؟ تفاوت های افراد موفق و ناموفق

واقعا افراد موفق چه می کنند؟ آیا تاکنون به تفاوت های اصلی افراد موفق و ناموفق فکر کرده اید؟ بدون شک هر فردی در این رابطه نظرات مختلفی را خواهد داشت، با این حال یکسری تفاوت های اصلی وجود دارد که اصلی...
20 پرسشی که هیچ گاه در مصاحبه های کاری نباید عنوان شود

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 - 16:34

20 پرسشی که هیچ گاه در مصاحبه های کاری نباید عنوان شود

بدون شک مصاحبه کاری برای هر فردی استرس های خاص خود را به همراه خواهد داشت. اگرچه این امر طبیعی محسوب می شود، با این حال در صورتی که به خوبی برای این لحظه آماده نباشید، بدون شک با مشکلات بسیاری مواجه...