Items tagged with کاترین پالجاگ

خلاقانه ترین اقدامات جهت افزایش رضایت شغلی کارمندان

سه شنبه, 13 خرداد 1399 - 15:51

خلاقانه ترین اقدامات جهت افزایش رضایت شغلی کارمندان

رضایت شغلی کارمندان برای موفقیت هر شرکتی الزامی است. درواقع اگر امکانات شما برای رضایت شغلی کارمندان متنوع نباشد، عملا شانسی را برای جذب استعدادها و بهترین های حوزه خود نخواهید داشت. بدون شک در هر...
اقدامات ساده ای که منجر به افزایش رضایت شغلی کارمندان خواهد شد

یکشنبه, 11 خرداد 1399 - 12:42

اقدامات ساده ای که منجر به افزایش رضایت شغلی کارمندان خواهد شد

افزایش سطح رضایت کارمندان یکی از دغدغه های همیشگی مدیران محسوب می شود. در این رابطه صرفا به افزایش حقوق محدود نبوده و راهکارهایی وجود دارد که بدون هزینه، باعث خواهد شد تا سطح رضایت شغلی کارمندان...