پنجشنبه, ۲۷ خرداد(۳) ۱۴۰۰ / Thu, 17 Jun(6) 2021 /
           
فرصت امروز

استخدام کارمندان برای هر کسب و کاری مهم محسوب می شود. بسیاری از برندها برای استخدام نیروی کار اقدام به برگزاری جلسات مصاحبه می کنند. حضور افراد مختلف و ارائه رزومه های حرفه ای بخشی از روند برگزاری جلسات موردنظر است. چالش اصلی در این میان معیارهای مناسب برای داوری متقاضیان استخدام در شرکت است. این امر به طور ویژه ای برای کسب و کارهای نوپا دارای اهمیت است. کسب و کارهای نوپا به طور معمول اقدام به جست وجو در میان نیروی کار آماده به کار می کنند. سپس با ارزیابی وضعیت افراد مختلف اقدام به برگزاری جلسه مصاحبه استخدامی خواهند کرد. مهمترین نکته در این میان جست وجوی معیارهای مناسب در میان کارمندان مدنظرمان است. اگر این نکته را مدنظر قرار دهیم، امکان استخدام نیروی کار مناسب وجود خواهد داشت. 

امروزه بسیاری از کارآفرینان نسبت به نحوه استخدام نیروی کار مناسب برای کسب و کار نوپای شان اطلاعات درستی ندارند. درست به همین دلیل استخدام نیروی کار برای آنها بدل به مشکلی حل ناپذیر می شود. هدف اصلی در این مقاله بررسی این موضوع با استفاده از توصیه های کارآفرینان جوان است. در ادامه اعضای انجمن کارآفرینان جوان (YEC) به بررسی این موضوع خواهند پرداخت.

چالش استخدام کارمندان در کسب و کارهای نوپا

انگیزه کافی برای کسب موفقیت

بن جونز: موسسه Ohi

هر استارت آپی در ابتدای مسیر فعالیتش نیاز به انگیزه کافی در میان اعضا به منظور کسب موفقیت دارد. اگر این امر به خوبی مدنظر قرار گیرد، امکان کسب موفقیت از همان نخستین روزهای فعالیت رسمی برند فراهم خواهد شد. شاید بسیاری از گزینه های مدنظر برندها برای استخدام دارای تحصیلات و مدارک جالبی باشند، اما در صورت ناکامی در زمینه ایجاد انگیزه در همکاران و خودشان برای موفقیت نباید مدنظر قرار گیرند. 

مطلب مرتبط: 4 پرسش حیاتی پیش از استخدام کارمندان تازه

مهارت های موردنیاز برای استخدام نیروی کار در طول سال های اخیر تغییر بسیار زیادی کرده است. امروزه دیگر استخدام نیروی کار دارای تحصیلات عالی مدنظر مدیران نیست. مهمترین مسئله در این میان دارابودن مهارت های موردنیاز برای کسب و کار است. یکی از مهارت های مهم در این میان توانایی ساماندهی وضعیت کسب و کار و تقویت انگیزه برای موفقیت بدون نیاز به یادآوری مداوم مدیران ارشد است. این امر نقش مهمی برای موفقیت برندها دارد بنابراین در زمینه استخدام نیروی کار باید به طور مداوم مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت کسب و کارها شانسی برای کسب موفقیت در بازارهای مختلف نخواهند داشت. 

توانایی انطباق با شرایط متفاوت

راشل لیپسون: موسسه بلو بالون

توانایی انطباق با شرایط مختلف یکی از ویژگی های مهم برای جست وجو در میان افراد در دسترس به منظور استخدام در شرکت است. بدون تردید وضعیت هر کسب و کار در طول زمان تغییرات بسیار زیادی خواهد داشت بنابراین عادت به یک نوع شرایط ایده آل برای وضعیت برند چالش برانگیز خواهد بود. متاسفانه امروزه برخی از کارمندان به وضعیت مناسب و پایدار برندها برای فعالیت نگاه می کنند. این امر در مورد کمتر برندی صحت دارد. اگر کسب و کارهای نوپا به هنگام استخدام نیروی کار به این نکته مهم توجه نداشته باشند، در ادامه مسیر مدیریت کسب و کارشان با مشکلات مداوم مواجه خواهند شد. 

توانایی انطباق با شرایط مختلف به برندها امکان تعامل با کارمندان و بهره گیری از کیفیت کاری بالای شان تحت هر شرایطی را می دهد. این امر اهمیت بسیار زیادی در دنیای کسب و کار امروزی دارد. برخی از کسب و کارها در شرایط بخرانی کسب و کار با افت شدید کیفیت کاری مواجه می شوند. این امر در صورت استخدام نیروی کار دارای مهارت بالا در انطباق با شرایط مختلف کمتر پیش خواهد آمد بنابراین نوعی ثبات در عملکرد مطلوب برند تحت هر شرایطی ایجاد خواهد شد.

توانایی مدیریت پذیری

جیسون دوف: موسسه اسمال نشنال

همکاری با کارمندانی که تمایل به فعالیت شخصی و بی توجهی به توصیه های تیم مدیریتی دارند، بسیار سخت است. این امر برای بسیاری از برندها چالش های بزرگی را ایجاد می کند. درست به همین خاطر برخی از کارآفرینان به طور مداوم در تلاش برای استخدام کارمندان دارای توانایی مدیریت پذیری هستند. 

شاید در نگاه نخست توانایی مدیریت پذیری یکی از اصول اولیه در دنیای کسب و کار محسوب شود، با این حال برخی از کارمندان در عمل به آن توجهی نشان نمی دهند. اطمینان از مدیریت پذیری کارمندان مدنظر برند برای استخدام از همان ابتدا امکان فعالیت هماهنگ برند را فراهم خواهد کرد. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، نیاز به استخدام دوباره نیروی کار و از دست رفتن زمان ارزشمند استارت آپ ها مطرح خواهد شد.

ارزیابی رزومه افراد متقاضی برای استخدام در شرکت منبع بسیار مناسبی برای داوری در مورد توانایی مدیریت پذیری شان است. توصیه نامه های شرکت های قبلی محل کار آنها نیز مهم خواهد بود. ارزیابی این دو منبع امکان داوری درست در مورد کارمندان و استخدام بهترین ها را فراهم می کند. 

مطلب مرتبط: راهکارهای استخدامی

تداوم کیفیت عملکرد

دیزی جینگ: موسسه بنیش

تداوم کلید موفقیت در عرصه کسب و کار است. وقتی یک استارت آپ قصد استخدام نیروی کار برای شروع فعالیتش را دارد، باید به طور گسترده ای این نکته را مدنظر قرار دهد، در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی بازار کسب و کار نخواهد داشت. بسیاری از کارمندان در ورود به یک شرکت برای مدت زمانی کوتاه عملکرد بسیار مطلوبی از خودشان ارائه می کنند. این نکته برای هر مدیریت جذاب محسوب می شود. نکته مهم در این میان عدم تداوم چنین عملکردی است. برخی از کارمندان پس از مدت زمانی اندک دیگر عملکرد درخشان اولیه را ارائه نمی کنند. این امر برای کسب و کارهای نوپا بسیار هزینه بر خواهد بود. 

اطمینان از تداوم عملکرد مطلوب کارمندان برای استخدام شان ضروری است. برخی از استارت آپ ها در این میان به استخدام موقت کارمندان و سپس رسمی کردن قرارداد اقدام می کنند. این امر تاثیر چندانی بر روی کیفیت کاری کارمندان ندارد. دلیل این امر نیز کاهش کیفیت کاری کارمندان پس از استخدام رسمی است. تلاش برای استخدام کارمندانی با کیفیت کاری یکسان در تمام طول فعالیت شان در شرکت های مختلف امر مهمی است. 

برخی از برندها برای اطمینان از کیفیت کاری مطلوب کارمندان اقدام به گفت وگو با محل کار سابق آنها می کنند. این امر نکته بسیار مطلوبی است. البته شرکت ها همیشه در مورد کارمندان سابق شان اطلاعات دقیقی ارائه نمی کنند، بنابراین باید به دنبال منابع دیگری برای اطلاع از وضعیت موردنظر نیز بود. 

وفاداری به برند

ویکاس آگراوال: موسسه اینفو برندز

حضور کارمندان دارای مهارت و کیفیت کاری بالا برای مدت زمانی طولانی جذابیت زیادی برای استارت آپ ها دارد. بسیاری از کسب و کارهای نوپا تمایل به همکاری بلندمدت با کارمندان ماهرشان دارند. نکته مهم در این میان ترک کسب و کارهای نوپا از سوی کارمندان برترشان در مدت زمانی اندک است. این امر با هدف جست وجوی موقعیت شغلی بهتر از سوی چنین کارمندانی صورت می گیرد بنابراین برندها به هنگام استخدام نیروی کار باید نسبت به وفاداری آنها توجه نشان دهند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 

گاهی اوقات ترک برند از سوی کارمندان نتیجه مدیریت نامناسب کسب و کار است. این امر به معنای ضرورت توجه به مدیریت کسب و کار براساس توجه به وضعیت کارمندان و همچنین ایجاد شرایط ترقی سازمانی است. اگر این امر در کسب و کارهای نوپا مدنظر قرار نگیرد، شانسی برای حفظ کارمندان ماهر از سوی کسب و کارها باقی نخواهد ماند. 

مثبت اندیشی

استفانی ولز: موسسه فورمیدبل فورمز

توجه به شخصیت کارمندان نکته مهمی است. کسب و کارهای نوپا باید کارمندانی با تیپ های شخصیتی مثبت را استخدام نمایند. وقتی از تیپ شخصیتی مثبت صحبت می کنیم، باید به وضعیت نگرش شان به حوزه کسب و کار توجه نشان دهیم. برخی از کارمندان به طور مداوم به وضعیت بازار نگاه منفی دارند. این امر موجب فقدان ایده پردازی از سوی آنها و نوعی محافظه کاری می شود. کسب و کارهای نوپا باید به دنبال کارمندانی با روحیه بالا و همچنین تمایل برای همکاری با بخش های مختلف به صورت سازنده باشند. اگر این امر مدنظر برندها قرار داشته باشد، وضعیت کسب و کارها از همان ابتدای شروع به فعالیت به طور مداوم بهبود خواهد یافت. 

مثبت اندیشی به معنای نگاه مثبت به بازار کسب و کار در هر شرایطی نیست. بدون تردید گاهی اوقات وضعیت بازار نامساعد خواهد بود. مسئله مهم در این میان تلاش برای همکاری با کارمندان دارای نگرش مثبت و روحیه بخش به آینده برند است. این امر مسیر مناسبی برای همکاری میان کارمندان و تیم مدیریتی به منظور بهبود شرایط کسب و کار ایجاد خواهد کرد. 

توانایی ارتباط مناسب با دیگران

جان براکت: موسسه اسمش بالون

ارتباطات در عرصه کسب و کار یکی از مهمترین مهارت ها محسوب می شود. کارآفرینان بدون این مهارت توانایی تاثیرگذاری بر روی هیچ فردی را نخواهند داشت بنابراین تلاش برای استخدام نیروی کار ماهر در زمینه تعامل با دیگران و توانایی ارتباطی بالا امر مهمی خواهد بود. 

مطلب مرتبط: فهرست ممنوعه استخدام

بسیاری از برندها به این نکته مهم توجهی ندارند. نتیجه این امر استخدام مجموعه ای از کارمندان دارای مهارت های کاری بالا اما ناتوان در زمینه ارتباط با هم است. این امر رسیدگی به پروژه های مختلف کسب و کار را به شدت کند خواهد کرد بنابراین برندها نیاز مداوم به استفاده از موسسه های مشاوره ای خواهند داشت. این امر هزینه زیادی برای هر برند ایجاد می کند بنابراین بهترین گزینه برای فعالیت برندها نخواهد بود. 

امروزه آزمایش ها و پرسش های بسیار زیادی برای اطمینان از توانایی ارتباط عالی کارمندان وجود دارد. مهمترین نکته در این میان گفت وگو با کارمندان در جلسات استخدامی به منظور اطمینان از مهارت های ارتباطی شان است. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، به طور مداوم با مشکلاتی برای تاثیرگذاری بر روی تیم های کاری مواجه خواهند بود. 

بی تردید در زمینه کسب و کار مشکلات بسیار زیادی وجود دارد. اگر مهارت ارتباطی کارمندان پایین باشد، امکان تعامل میان آنها برای حل و فصل مشکلات کاهش خواهد یافت. درست به همین خاطر برخی از برندها به طور مداوم با مشکلات پایدار مواجه هستند. 

انگیزه کافی برای بهترشدن

زین استیونز: موسسه پروتیا فایننشال

کارمندان و به طور کلی کارآفرینان باید در طول زمان مهارت های بسیار بالاتری از خودشان نشان دهند. این امر برای ماندگاری در عرصه کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر کیفیت خدمات یک برند در طول زمان بهبود پیدا نکند، مشتریان تمایلی برای ادامه خرید از آنها نشان نخواهند داد. این امر در مورد کارمندان نیز صحت دارد. برندها باید به طور مداوم در تلاش برای همکاری با کارمندان دارای انگیزه کافی به منظور بهترشدن باشند. 

تمایل کارمندان برای شرکت در دوره های مهارت افزایی و همچنین افزایش دانش تخصصی شان در حوزه کسب و کار معیارهای مهمی برای استخدام محسوب می شود بنابراین برندها باید این نکات مهم را مدنظر قرار دهند. اگر کارمندان مدنظر برندمان در طول چند سال اخیر هیچ ارتقای سازمانی را تجربه نکرده اند، به احتمال زیاد از نظر انگیزه کافی برای بهترشدن در وضعیت مناسبی نیستند بنابراین باید با نگاهی دقیق به این موضوع توجه نماییم. 

تشنگی برای یادگیری از دیگران

جان ترنر: موسسه سید پراد

کارمندان در محیط کار امکان یادگیری از یکدیگر را دارند. نکته مهم در این میان انگیزه آنها برای یادگیری از هم است. گاهی اوقات کارمندان به دلایلی نظیر حفظ وجهه حرفه ای شان اقدام به یادگیری از همدیگر یا درخواست برای کمک از همکاران نمی کنند. شاید این امر در نگاه نخست وجهه حرفه ای کارمندان را حفظ کند، اما در بلندمدت موجب ضعف عملکرد آنها و ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می شود بنابراین برندها باید در زمینه استخدام کارمندان به این نکته توجه نمایند.

کسب و کارهای نوپا در مراحل اولیه فعالیت نیاز به استفاده از کارمندان علاقه مند به افزایش مهارت شان دارند. یکی از نکات مهم در این میان تشنگی کارمندان برای یادگیری از هم است. بدون تردید وضعیت فرهنگ برند نیز در این میان تاثیرگذار است بنابراین برندها باید به این نکته مهم توجه ویژه ای نشان دهند. هرچه فضای صمیمی تری در شرکت جاری باشد، کارمندان تمایل بیشتری برای یادگیری از هم خواهند داشت. در غیر این صورت انگیزه آنها برای یادگیری از هم به شدت کاهش خواهد یافت. 

مسئولیت پذیری شخصی

بلیر ویلیامز: موسسه ممبر پرس

مسئولیت پذیری شخصی نکته بسیار مهمی در زمینه کسب و کار محسوب می شود. بسیاری از برندها به دنبال کارمندان مسئولیت پذیر هستند. این امر باید از سوی برندها بسیار جدی تلقی شود. متاسفانه برندهای نوپا به دلیل فقدان تجربه در زمینه استخدام نیروی کار دارای مهارت لازم برای استخدام نیروی کار دارای چنین ویژگی ای نیستند. این امر مشکلات بسیار زیادی برای چنین کسب و کارهایی ایجاد می کند. یکی از مشکلات رایج در این میان عدم مسئولیت پذیری اعضای شرکت است. وقتی مشکلی پیش می آید، هر کدام از کارمندان باید مسئولیت وضعیت را برعهده گیرد، در غیر این صورت امکان حل و فصل مشکل موردنظر فراهم نخواهد شد. 

یکی از نکات مهم در زمینه مسئولیت پذیری مربوط به مدیران است. اگر مدیران یک شرکت مسئولیت پذیری کافی از خودشان نشان ندهند، کارمندان نیز تمایلی برای مسئولیت پذیری نخواهند داشت بنابراین توجه به وضعیت مسئولیت پذیری تیم مدیریت شرکت حیاتی است. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، کارمندان نیز انگیزه کافی برای الگوبرداری از مدیران به منظور مسئولیت پذیری را نخواهند داشت. 

علاقه به حوزه کسب و کار

اندرو شاراژ: موسسه مانی کرشرز

علاقه به حوزه کسب و کار امر بسیار مهمی محسوب می شود. بسیاری از برندها به دنبال همکاری با کارمندان علاقه مند به حوزه کاری شان هستند. اگر کارمندان یک برند تمایلی به حوزه کاری شان نداشته باشند، کیفیت عملکردشان چندان مطلوب نخواهد بود. همچنین آینده ای برای آنها در حوزه کاری برندمان وجود نخواهد داشت. 

ارزیابی سابقه کاری کارمندان پیش از استخدام ضرورت دارد. این امر امکان آگاهی از انطباق شغل های قبلی آنها با حوزه کاری برندمان را فراهم خواهد کرد. برخی از کسب و کارهای نوپا از همان ابتدای شروع به کار با مسئله کارمندان بی علاقه مواجه می شوند. این امر تاثیرگذاری بسیار بدی بر روی وضعیت کسب و کارها به همراه دارد بنابراین باید به این نکته مهم توجه لازم را داشته باشیم در غیر این صورت وضعیت برندها به شدت دشوار و پیچیده خواهد شد. 

علاقه کارمندان به حوزه کاری برند با طرح برخی از پرسش های تخصصی به خوبی آشکار خواهد شد. این امر یکی از نکات مهم در حوزه کسب و کار محسوب می شود. اگر کارمندان توانایی پاسخگویی به پرسش های تخصصی را نداشته باشند، این امر به معنای انگیزه اندک شان برای مطالعه و آگاهی از حوزه کاری شان است. بدون تردید همکاری با چنین کارمندانی بهترین گزینه ممکن برای برندها نخواهد بود. 

اگر کارمندان نسبت به جایگاه شان در برند نگاه مثبتی ندارند، امکان همکاری میان برند و آنها بسیار دشوار خواهد شد. پذیرش مسئولیت و علاقه به جایگاه کاری یکی از مهمترین نکات برای همکاری میان برندها و کارمندان است. بنابراین باید این امر را همیشه در مصاحبه های استخدامی و پیش از استخدام کارمندان مدنظر قرار دهیم.

مطلب مرتبط: بهبود کیفیت استخدام شرکت در 11 گام

استقلال نسبی در مدیریت کارها

آمینی راهال: موسسه آیرون مانک

استقلال نسبی در مدیریت کارها نکته تاثیرگذاری است. بدون تردید مدیران ارشد کسب و کارها امکان رسیدگی به وضعیت هر کدام از کارمندان به طور مداوم را ندارند بنابراین باید به این مهارت اساسی بیش از هر زمان دیگری توجه نشان دهیم. وقتی کارمندان دارای استقلال نسبی در مدیریت کارها باشند، دیگر نیازی به یادآوری مداوم از سوی مدیران نیست. شاید این امر بسیار ساده به نظر برسد، اما از نقطه نظر مدیریت دارای اهمیت بسیار زیادی برای شرکت های نوپا خواهد بود. مدیران در کسب و کارهای نوپا دارای مسئولیت های بسیار زیادی هستند. اگر در این میان نیاز مداوم برای یادآوری مسئولیت ها و رسیدگی به پروژه های مختلف به کارمندان در میان باشد، آنها دیگر توانایی مدیریت کسب و کارشان را نخواهند داشت. با این حساب در زمینه استخدام نیروی کار در کسب و کارهای تازه تاسیس باید به این نکته توجه ویژه ای داشته باشیم. 

امروزه مدیریت کسب و کارهای نوپا همراه با چالش های بسیار زیادی است. یکی از چالش های اساسی در این میان فرآیند استخدام و توجه به معیارهای مهم در این میان است. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات مهم با استفاده از توصیه های کارآفرینان جوان و موفق بود. استفاده از این نکات برای موفقیت کسب و کارها کاربردی خواهد بود.

منبع : noobpreneur
برچسب ها : اصول کسب و کار
لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/0Yapbhng
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه