سه شنبه, 15 مهر 1399 - 14:00

چرا پیام بازاریابی مهم است؟

بازاریابی در دنیای کسب و کار همیشه همراه با مشاهده برندهای موفقی نظیر تاکو بل است. امروزه شمار برندهای موفق در زمینه بازاریابی بسیار زیاد نیست. نکته جالب در این میان جذابیت مشاهده نحوه فعالیت برندهای موفق و بزرگ است. اغلب برندهای بزرگ دارای برنامه ‎های مشخص و از قبل تعیین شده برای تعامل با مخاطب هدف هستند. همین امر موفقیت بلندمدتی برای آنها به ارمغان می ‎آورد. طراحی پیام جذابی برای مخاطب هدف همیشه دارای اهمیت بالایی بوده است. بازاریابی بدون طراحی پیام جذاب و تعامل ‎برانگیز برای مخاطب هدف بسیار دشوار می ‎شود. بسیاری از فرآیندهای بازاریابی نظیر شخصی ‎سازی، تعامل با مخاطب هدف و توسعه اعتبار کسب و کار از طریق طراحی پیام های بازاریابی جذاب امکان‎پذیر است.

بدون تردید طراحی پیام های بازاریابی و داستان‎ های جذاب پیرامون برند امر ساده ‎ای نیست. بسیاری از برندها در این مسیر به طور مداوم با مشکلات اساسی مواجه هستند. تعیین هویت اصلی برند و تلاش برای بازاریابی مداوم براساس آن امر ساده ‎ای نیست. متاسفانه بسیاری از کسب و کارها در این زمینه مهارت کافی را ندارند. همین امر موجب تغییر سریع و مداوم هویت شان با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می ‎شود. امروزه اگر یک برند هویت و پیام اصلی بازاریابی ‏اش را به طور مداوم تغییر دهد، نتیجه مناسبی از سوی مشتریان دریافت نخواهد کرد. این امر اغلب اوقات موجب ناتوانی کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان می‎ شود.

تعامل با مخاطب هدف در دوره کنونی امر ساده ‎ای نیست. شبکه ‎های اجتماعی به عنوان مهمترین پلتفرم تعامل میان برندها و مشتریان امکانات متعددی در اختیار برندها قرار داده ‎اند. نکته جالب اینکه به موازات همکاری بیشتر شبکه‎ های اجتماعی و برندهای تجاری تمایل کاربران برای صرف نظر از محتوای برندها بیشتر شده است. با این حساب بازاریابی با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر دشواری خواهد بود. هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی نحوه طراحی پیام بازاریابی جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. در ادامه ابتدا به بررسی مفهوم پیام بازاریابی و سپس راهکارهای مناسب برای موفقیت در این حوزه خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط: چگونه پیام بازاریابی خود را در دنیای دیجیتال به مخاطب برسانیم

پیام بازاریابی چیست؟

پیام بازاریابی شیوه تعامل منحصر به فرد یک برند را شامل می ‎شود. امروزه برندها از شیوه‎ های بسیار زیادی برای تعامل و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده می ‎کنند. کاربست ترکیبات مشخصی از کلمات و جمله ‎ها در فرآیند بازاریابی دارای اهمیت بالایی است. شاید در نگاه نخست این امر نوعی وسواس در زمینه بازاریابی لحاظ شود، اما در مقیاسی وسیع امکان تاثیرگذاری مناسبی بر روی مخاطب هدف به ارمغان خواهد آورد. هر برند براساس ماهیت فعالیت و سابقه ‎اش در زمینه تعامل با مشتریان امکان طراحی پیام بازاریابی منحصر به فرد برندش را خواهد داشت. نکته مهم در این میان توجه به نحوه تعامل با مخاطب هدف است بنابراین در زمینه طراحی پیام بازاریابی علاوه بر ماهیت پیام باید به نحوه تعامل با مخاطب هدف نیز توجه ویژه‎ ای داشت.

نحوه تعامل مشتریان با برندها دارای پیام های بسیار زیادی است. برخی از برندها در زمینه بازاریابی به طور مداوم در تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر آنها هستند. این امر در بلندمدت باعث بی‎ توجهی به دریافت بازخورد مخاطب هدف و حتی ایجاد امکاناتی برای گفت ‎وگو با آنها می ‎شود.

مهمترین مسئله در زمینه بازاریابی و طراحی پیام در این حوزه مربوط به نحوه جلب نظر مخاطب هدف است. تمام فعالیت‎ های بازاریابی در نهایت با هدف تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف صورت می ‎گیرد بنابراین در صورت ناکامی برندها برای موفقیت در این عرصه تمام زحمات و سرمایه گذاری ‎ها بی‎ نتیجه خواهد ماند.

امروزه بسیاری از برندها در زمینه کسب و کار فقط به دنبال فروش بیشتر هستند. این امر شرایط بسیار دشواری برای آنها ایجاد می ‎کند. با این حساب باید نسبت به جلب نظر مخاطب هدف به پیام های بازاریابی توجه ویژه‎ ای داشت. اشتباه برندها در زمینه تمرکز صرف بر روی فروش اغلب موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف برای تبدیل‎ شان به مشتریان وفادار می ‎شود.

هویت برند امکان ارتباط شخصی و عمیق با مخاطب هدف را ایجاد می ‎کند. یکی از بهترین راهکارها برای نمایش هویت برند طراحی پیام های بازاریابی جذاب است. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این زمینه به طور جزئی و دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس به بررسی برخی از مثال‎ های موفق در زمینه طراحی پیام برند خواهیم پرداخت.

ساختار پیام برند

فهم دقیق از پیام برند باید براساس هویت برند صورت گیرد. امروزه برندهای بسیار زیادی در عرصه کسب و کار مشغول به فعالیت هستند. شاید در نگاه نخست میان برندهای مختلف شباهت قابل توجهی وجود داشته باشد، اما در بحث هویت برند تفاوت ‎های معناداری مشاهده می ‎شود. همین امر موجب تفاوت برندها در عرصه کسب و کار و سوء گیری مشتریان به سوی برندهای مختلف می ‎شود. اگر بحث هویت برند را از عرصه کسب و کار حذف کنیم، تمام برندها بیش از اندازه به هم شبیه خواهند شد. نتیجه این امر ناتوانی برای درک تفاوت میان برندها خواهد بود. برخی از مهمترین نکات در زمینه ساختار پیام برند به شرح ذیل است.

1. شناخت هویت برند

طراحی پیام های جذاب باید از یکسو در تعامل با سلیقه مخاطب هدف و از سوی دیگر هویت برند باشد. اگر یکی از حوزه‎ های موردنظر کاستی داشته باشد، تمام فرآیندهای برند با مشکل مواجه خواهد شد. ایراد اصلی بسیاری از برندها در این راستا ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس هویت ‎شان است. شاید در نگاه نخست استفاده از هویت برند کار ساده ‎ای به نظر برسد، اما اغلب برندها آگاهی دقیقی از هویت برندشان ندارند همین امر موجب ناتوانی آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ‎ای ساده و عمیق می ‎شود.

برخی از پرسش ‎های مهم در زمینه شناسایی هویت برند دارای اهمیت بالایی است. امروزه بسیاری از برندها امکان شناسایی هویت برندشان براساس طرح پرسش‎ های کاربردی را دارند. به پرسش ‎های ذیل توجه نمایید:

• رقبای اصلی برند شما کدامند؟

• ارزش‎ های منحصر به فرد کسب و کار شما در مقایسه با رقبا چیست؟

• پیام های قبلی برند شما چه تاثیری بر روی مخاطب هدف داشته است؟

• چه نوع پیام های بازاریابی تاثیرگذاری بهتری بر روی مخاطب هدف دارد؟

• وضعیت فعالیت رقبا در زمینه بازاریابی و طراحی پیام در این حوزه چگونه است؟

• مخاطب هدف شما چه کسانی هستند؟

• آیا پیام بازاریابی برند شما براساس بیان یک داستان بنا شده است؟

مطلب مرتبط: ساختارهای یک پیام بازاریابی چگونه است؟

پاسخگویی به پرسش ‎های فوق در ظاهر ساده است. نکته جالب اینکه شاید چند روز زمان برای پاسخگویی دقیق به پرسش ‎های فوق نیاز باشد بنابراین عجله در زمینه پاسخگویی به پرسش ‎های فوق امکان‎ ناپذیر و همراه با نتیجه نامطلوب خواهد بود.

برندها در حین پاسخگویی به پرسش ‎های فوق باید برنامه مشخصی برای طراحی نقشه بازاریابی ‎شان داشته باشند. بدون تردید هر فعالیتی در حوزه بازاریابی تاثیری بر روی هویت برند دارد. اگر نقشه یک برند به خوبی طراحی شود، امکان هماهنگی میان بخش ‎های مختلف بازاریابی و تبلیغات فراهم خواهد شد. این امر نقش مهمی در نتیجه ‎بخشی هرچه بهتر کمپین های بازاریابی خواهد داشت.

2. شناخت مخاطب هدف

بازاریابی بدون شناخت مخاطب هدف در عمل امکان ‎ناپذیر است. بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی برای مخاطب هدف با شکست ‎های سنگین مواجه می ‎شوند. این امر نوعی واکنش طبیعی از سوی برندها محسوب می ‎شود. اگر یک کسب و کار توانایی شناخت مخاطب هدفش را نداشته باشد، تمام جزییات بازاریابی ‎اش براساس شانس و اقبال بنا خواهد شد. امروزه برخی از برندها بدون شناسایی دقیق مشتریان و سلیقه ‎شان اقدام به طراحی پیام بازاریابی و برنامه ‎های جامع می ‎کنند. این امر اغلب اوقات با شکست در زمینه جلب تعامل مخاطب هدف همراه است.

شاید گاهی اوقات امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدون مطالعه دقیق در زمینه بازاریابی و شناخت آنها وجود داشته باشد، اما این امر بستگی به شانس و وضعیت کلی برند دارد بنابراین باید تا جای ممکن از ترتیبات مبتنی بر شانس در حوزه بازاریابی پرهیز کرد. در غیر این صورت وضعیت بازاریابی برند به شدت دشوار خواهد شد.

3. طراحی محتوایی برای توضیح پیام بازاریابی

پس از پاسخگویی به پرسش‎ های اساسی در بخش نخست، نوبت به پیکربندی پیام بازاریابی می ‎رسد. متاسفانه برخی از برندها در زمینه پیکربندی پیام بازاریابی وسواس بسیار زیادی به خرج می‎ دهند. نتیجه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف خواهد بود. نکته مهم در این میان جلب نظر مخاطب هدف براساس روندی یکسان و مشابه در تمام زمینه ‎هاست. امروزه یکی از نقاط ضعف برندها استفاده از شیوه ‎های متفاوت در زمینه بازاریابی، فروش و دیگر بخش‎ های کسب و کار است. تمام بخش ‎های کسب و کار باید ارتباط منطقی با هم داشته باشند. در غیر این صورت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیار دشوار خواهد شد.

طراحی محتوایی برای توضیح پیام بازاریابی برند یکی از گام ‎های مهم برای ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیت‎ های برند است. این امر امکان تاثیرگذاری یکپارچه و هماهنگ بر روی مخاطب هدف را ایجاد می ‎کند. شاید بسیاری از برندها در این زمینه تجربه کافی نداشته باشند. این امر کاملا طبیعی محسوب می‎ شود. نکته مهم در این میان استفاده از تجربه سایر برندها برای بهبود وضعیت کسب و کار برند است. در غیر این صورت وضعیت بازاریابی و فروش برند به شدت دشوار خواهد شد. اشتباه اصلی برخی از برندهای تازه تاسیس تلاش برای اختراع چرخ (اصول اصلی و پایه ‎ای بازاریابی) است. بهترین گزینه در این میان تلاش برای بهره ‎جویی از سابقه موفق برندهای دیگر است.

4. جهت ‎گیری واحد

وقتی یک محتوای مشخص برای توضیح جهت ‎گیری برند در زمینه طراحی پیام بازاریابی وجود داشته باشد، طراحی محتوای بازاریابی اصلی بسیار ساده ‎تر خواهد شد. امروزه بسیاری از برندها امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را ندارند. دلیل این امر دشواری موجود در زمینه بازاریابی و ناتوانی برای رعایت یک روند مشخص در تمام تولیدات بازاریابی است. بهترین راهکار در این میان استفاده از محتوای اصلی پیام بازاریابی برای طراحی نمونه‎ های دیگر است.

مطلب مرتبط: 12 راهکار جذب مشتری در سال 2018

امروزه برندهای بزرگ دارای المان‎ های مشخص و مشترک در تمام کمپین ‎های بازاریابی ‎شان هستند. به عنوان مثال، تاکو بل یا برگرکینگ همیشه المان ‎های مشخص و قابل شناسایی در زمینه کمپین‎ های بازاریابی ‎شان را مورد استفاده قرار می ‎دهند.

مخاطب هدف باید همیشه به سادگی امکان شناسایی محتوای بازاریابی برندها را داشته باشد. در غیر این صورت وضعیت کسب و کارشان به شدت دشوار خواهد شد. امروزه برخی از برندها چالش‎ هایی در زمینه انتشار محتوای بازاریابی بدون نام و نشان قبول می‎ کنند. این امر نوعی ارزیابی توانایی کاربرد المان‎ های شخصی ‎سازی شده برند به منظور شناسایی سریع کمپین از سوی مخاطب هدف است. اگر یک کسب و کار در این زمینه موفقیت قابل توجهی به دست آورد، بخش قابل توجهی از راه موفقیت بلندمدت بازاریابی را طی خواهد کرد.

امروزه برندهای بسیار زیادی در زمینه بازاریابی فعالیت دارند. چنین برندهایی به طور مداوم در تلاش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند. نکته مهم در این میان توجه به تفاوت ‎های معنادار میان برندهای بزرگ و موفق با دیگر برندهای کلیشه ‎ای است. توجه به نحوه ساختاربندی و تلاش برای موفقیت در زمینه بازاریابی نقش مهمی در وضعیت برندها در بازه زمانی طولانی مدت دارد بنابراین باید پیش از هر نکته دیگری به دنبال بازاریابی موفق در حوزه بازاریابی باشیم.

الگوبرداری از برندهای بزرگ همیشه نقش مهمی در موفقیت برندها دارد. بنابراین در ادامه مقاله کنونی به بررسی برخی از بهترین عملکردهای مربوط به برندهای موفق در زمینه طراحی و انتشار پیام بازاریابی خواهیم پرداخت. این بخش از مقاله کنونی نوعی کلاس درس و دوره آموزشی برای برندها و بازاریاب ‎های تازه کار خواهد بود.

بهترین نمونه‎ ها در زمینه طراحی پیام بازاریابی

تاکو بل

همانطور که از ابتدای مقاله کنونی مورد بررسی قرار گرفت، برند تاکو بل یکی از موفق ‎ترین گزینه ‎ها در زمینه طراحی و انتقال پیام بازاریابی است. این برند جزئی از خاطره جمعی نسل ‎های مختلف جامعه آمریکایی محسوب می ‎شود. همین امر امکان شخصی ‎سازی گسترده ‎ای به آنها می ‎دهد. فعالیت تاکو بل در عرصه بازاریابی بیشتر معطوف به توییتر است. بازاریاب ‎های این برند مهارت بسیار زیادی در زمینه ارزیابی نظرات کاربران مختلف و پاسخگویی به آنها در قالب طنز، جدی یا حتی نمایش بی‎ توجهی ‎شان دارند. نتیجه نهایی چنین فعالیتی در حوزه بازاریابی امکان جلب نظر دامنه وسیعی از کابران در توییتر است.

هدف اصلی بازاریاب ‎های تاکو بل در توییتر تقویت انگیزه کاربران برای گفت‎ وگو پیرامون برندشان است. این امر با توجه به ماهیت متن محور توییتر بیانگر انتخاب درست پلتفرم از سوی تیم بازاریابی تاکو بل است. متاسفانه برخی از برندها بدون توجه به اهداف بازاریابی ‎شان اقدام به انتخاب پلتفرم بازاریابی می‎ کنند. این امر در بلندمدت نتیجه بسیار ناگواری برای برندها به ارمغان می ‎آورد. امروزه ارزیابی وضعیت بازاریابی برند باید علاوه بر تعداد کاربران حاضر در یک شبکه اجتماعی، براساس میزان بازخوردشان نسبت به برند صورت گیرد. در غیر این صورت آمارهای موردنظر به شدت گمراه ‎کننده خواهد بود.

مطلب مرتبط: چهار روش ساده برای جذب مشتری

The Skimm

برند The Skimm، یکی از کسب و کارهای موفق در زمینه جلب نظر سریع بانوان است. دلیل اصی این امر نیز هدف‎ گذاری اساسی و پایه‎ ای این برند بر روی افزایش فروش به بانوان است. برخی از برندها در حوزه‎ های مختلف کسب و کار باید بر روی نوع خاصی از مشتریان تمرکز نمایند. این امر با شخصی‎ سازی پیام های بازاریابی به خوبی امکان‎پذیر خواهد بود. امروز اطلاعات بسیار جالبی در مورد تاثیر جنسیت بر روی واکنش نسبت به پست ‎های بازاریابی مختلف وجود دارد بنابراین برندها باید با اطلاع تمام از این حوزه اقدام به بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف نمایند.

راهکار برند The Skimm برای جلب نظر مخاطب هدف شامل حضور در مراسم‎ های مهم کسب و کار است بنابراین مشتریان امکان تعامل با مخاطب هدف به ساده ‎ترین شکل ممکن را دارند. وقتی مشتریان نسبت به حضور یک برند در تمام مراسم‎ های معتبر حوزه کسب و کار اطمینان داشته باشند، تمایل بسیار بیشتری برای حضور در غرفه ‎ها و تعامل بهینه با آنها خواهند داشت.

پروکلیم

پروکلیم در زمینه تولید لباس، مد و پوشاک فعالیت دارد. حضور در شبکه‎ های اجتماعی به عنوان بهترین ابزار برای نمایش کیفیت لباس ‎ها و معرفی تیپ ‎های مختلف در اولویت فعالیت بازاریابی پروکلیم قرار دارد و امروزه شمار بالایی از کاربران برای مشاهده محتوای بازاریابی و پیام های مختلف برند پروکلیم اقدام به فالو کردن صفحه رسمی این برند در اینستاگرام می ‎کنند. نکته جالب در مورد فعالیت بازاریابی این برند تمرکز بر روی تعامل نزدیک با بانوان است. این امر شامل حمایت از حقوق بانوان و حضور در تمام جنبش‎ های مدنی مربوط به حقوق آنهاست.

بدون تردید برندها دارای ارزش ‎ها و پیام های بازاریابی مختلفی هستند. وقتی یک برند پیام بازاریابی را منتشر می‎ کند، باید فعالیت اجتماعی مناسبی در زمینه پایبندی به آن نیز داشته باشد. امروزه یکی از نقاط ضعف‎ اغلب برندها عدم وفاداری به پیام های بازاریابی و از همه مهمتر ارزش ‎های برندشان است. تا زمانی که یک برند به ارزش ‎های کاری ‎اش وفادار نباشد، امکان جلب نظر مخاطب هدف و فروش مناسب را نخواهد داشت.

FabFitFun

وقتی در مورد استارت ‎آپ FabFitFun فکر می ‎کنیم، اغلب به سراغ پادکست ‎های موفق در زمینه تناسب اندام می ‎رویم. حضور اینفلوئنسرها در زمینه تولید پادکست موجب همکاری گسترده برندها با آنها شده است. امروزه بازاریابی براساس همکاری با چهره ‎های سرشناس اولویت اصلی بسیاری از برندها محسوب می ‎شود. استارت‎‏آپ FabFitFun در قالب یک کسب و کار مشاوره ‎ای فعالیت دارد. هدف اصلی این استارت ‎آپ کمک به مردم سراسر دنیا برای کسب تناسب اندام و اعتماد به نفس است. شاید این امر نوعی هدف کلیشه ‎ای و تکراری محسوب شود، اما FabFitFun ایده‎ های تازه ‎ای برای کار بر روی این حوزه دارد.

امروزه تناسب اندام بیشتر مربوط به استفاده از تمرین ‎های ورزشی متعدد است. نکته جالب در مورد کار FabFitFun تلاش برای بیان اهمیت توجه به نحوه پوشش و انتخاب لوازم آرایشی در زمینه ایجاد ظاهری زیباست. این امر نقش مهمی در زمینه موفقیت برندها ایفا می ‎کند.

برخی از برندها به طور مداوم در زمینه انتقال پیام های بازاریابی جذاب و مورد علاقه مخاطب هدف کیفیت بالایی از خود نشان می ‎دهند. ارزیابی در مورد برند FabFitFun باید بر همین اساس صورت گیرد. این برند به خوبی دغدغه ‎های مختلف مردم را شناسایی کرده است. همین امر موجب تاثیرگذاری بالای پیام های بازاریابی این برند در شبکه ‎های اجتماعی و مراسم‎ های مختلف شده است.

مطلب مرتبط: جذب مشتری با رعایت چند اصل مهم

تریدر جوز

خرده ‎فروشی تریدر جوز محبوبیت بسیار زیادی در بازارهای ایالات متحده دارد. دلیل اصلی این امر عرضه محصولات ارزان ‎قیمت در بازارهای مختلف است. یکی از پیام های بازاریابی جذاب این برند مربوط به محافظت از محیط زیست است. امروزه دامنه وسیعی از مشتریان در زمینه خرید محصولات به سازگاری فرآیند تولید و حتی موارد اولیه به کار رفته در آنها با محیط زیست توجه دارند. تریدر جوز از سال‎ها قبل نسبت به حذف محصولات ناسازگار با محیط زیست از قفسه ‎های برندش اقدام کرده است. این امر فرصت مناسبی در اختیار این برند برای بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف قرار داده است.

بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی نیاز به پیام‎های جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف دارد. یکی از نکات جذاب در این میان مربوط به خرده‎ فروشی تریدر جوز است. این امر جذابیت بسیار زیادی برای برندها ایجاد کرده است. وقتی برندها در تلاش برای طراحی پیام بازاریابی هستند، باید به بدیع بودن آن نیز توجه نمایند. تریدر جوز به دلیل استفاده از یک ایده تازه در زمان خودش موفق به تاثیرگذاری بلندمدت بر روی مشتریان شده است. این نوع تاثیرگذاری در میان بسیاری از برندها یافت نمی ‎شود بنابراین باید نگاه متفاوتی به وضعیت فعالیت این برند داشت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید