شنبه, ۹ اسفند(۱۲) ۱۳۹۹ / Sat, 27 Feb(2) 2021 /
           
فرصت امروز

مدیریت کسب و کار فرآیند پیچیده و چندبعدی است. توصیه سنتی ارسطو، فیلسوف یونانی، در مورد مدیریت و رهبری در طول قرن ها توجه کارآفرینان و به طور کلی تمام مردم را جلب کرد است. براساس اظهارنظر ارسطو «آنکه پیرو خوبی نباشد، هرگز رهبر خوبی نیز نخواهد بود.» شاید این نقل قول در نگاه نخست ارتباط چندانی با حوزه کسب و کار نداشته باشد. اغلب مدیران به صورت سنتی در تلاش برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان و بازار براساس ایده های خودشان هستند. در این میان توجه کافی به وضعیت کلی عرصه کسب و کار و توصیه های دیگران نیز ندارند. 

براساس گزارش کیم پیترز و الکساندر هاسلام، پژوهشگران حوزه مدیریت، امروزه بیش از هر زمان دیگری مدیران نیازمند گوش دادن به ایده ها و اظهارنظرات کارمندان شان هستند. اگر این امر مدنظر مدیران و رهبران تجاری قرار نداشته باشد، فرآیند مدیریت کسب و کار با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 

بدون تردید گوش دادن به کارمندان و افراد خارج از دامنه مدیریت کسب و کار برای هر رهبر تجاری سخت خواهد بود. این امر به طور ویژه ای برای رهبران تجاری باسابقه و ناآشنا با ترندهای تازه حوزه مدیریت مصداق پیدا می کند. شاید با چند اشاره کوتاه به مزیت های گوش دادن به توصیه های دیگران امکان جلب نظر مدیران به این نکته مهم فراهم نشود بنابراین در ادامه به بررسی دقیق تر این موضوع در قالب چند مزیت اساسی گوش دادن به دیگران در عرصه مدیریت و رهبری تجاری خواهیم پرداخت. 

کاهش میزان خودخواهی در عرصه مدیریت

توجه به وضعیت خود در حوزه مدیریت هرگز ایده جذابی نیست. اغلب مدیران برای تاثیرگذاری بر روی مجموعه شرکت نیازمند ایده های دارای شمولیت هستند بنابراین تمام بخش های برند باید توانایی استفاده از توصیه های مورد نظر را داشته باشد. در غیر این صورت موج اعتراض ها شروع خواهد شد. 

مطلب مرتبط: تقویت ایده پردازی کارمندان

امروزه برای دسترسی به منافع تمام بخش های شرکت و لحاظ کردن آن در برنامه مدیریتی چاره ای جز تشکیل جلسات گفت وگو نیست. برخی از مدیران در تلاش برای مدیریت حوزه کسب و کار بدون توجه به این نکات هستند. چنین امری مشکلات بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد خواهد کرد. مهمترین اصل در استفاده از نظرات دیگران توجه به کانال های ارتباطی است. اگر این امر مدنظر مدیران قرار نداشته باشد، در عمل کارمندان شرایط لازم برای تبادل نظر با تیم مدیریتی را نخواهد داشت. 

امروزه برخی از مدیران در زمینه تعامل با کارمندان بر روی بخش مدیریت میانی تاکید دارند. این امر به معنای دریافت گزارش ها از سوی مدیران میانی و سپس انتقال شان به تیم مدیریت ارشد است. چنین فرآیندی به طور معمول پیام اصلی کارمندان را دستخوش تغییر و تحول می کند بنابراین هرچه فاصله میان بیان ایده از سوی کارمندان و ارزیابی‎اش از سوی مدیران ارشد کاهش پیدا کند، نتیجه نهایی بهتر خواهد بود. 

مدیران برای حضور هرچه بهتر در بازارهای مختلف نیاز به راهنمایی های فنی و تخصصی دارند. این امر گاهی از سوی کارمندان شرکت و گاهی هم از سوی دیگر افراد و کارشناس ها ارائه می شود. مهمترین مسئله در این میان ضرورت توجه به پذیرش ایده های مختلف و ارزیابی آنها برای کاربست در حوزه کسب و کار است. 

داوری های باکیفیت

امروزه کارمندان نسبت به تاثیرپذیری از مدیران دارای معیارهای بسیار مختلفی هستند. گاهی اوقات مدیران به دلیل تصمیم گیری های نادرست در طول زمان و بی توجهی به ایده های کارمندان در عمل اعتبارشان را از دست می دهند. نتیجه این امر ناتوانی مدیران برای تاثیرگذاری بر روی اعضای شرکت است. شاید این امر با تغییر برخی از کارمندان برای مدت زمانی کوتاه رفع شود، اما در بلندمدت نتایج بسیار ناگواری به همراه خواهد داشت. وقتی یک مدیر در عرصه کسب و کار به عنوان فردی بی توجه به توصیه دیگران شناخته شود، کمتر کارمندی تمایل به همکاری با وی خواهد داشت. این امر در عمل مشکلات بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه می آورد. 

داوری در مورد ایده های مختلف در عرصه کسب و کار بدون آگاهی از تعداد هرچه بیشتر ایده ها امکان پذیر نیست بنابراین در عمل گوش دادن به ایده ها و توصیه های دیگران امکان داوری بهتر در مورد ایده های مختلف را به همراه خواهد داشت. این نکته گاهی اوقات مورد بی توجهی مدیران قرار می گیرد. بنابراین براساس سلیقه شخصی شان اقدام به انتخاب یک استراتژی برای مدیریت برند می کنند. این امر در بلندمدت موجب ناامیدی و دلسردی کارمندان نسبت به حضور در شرکت خواهد شد بنابراین مواجهه با ترک شرکت از سوی کارمندان در چنین موقعیت هایی امری طبیعی خواهد بود. 

بهبود وضعیت وفاداری و تعهد کارمندان

امروزه هر کارمندی تمایل به ارتقای سازمانی و کاربست ایده هایش از سوی بدنه مدیریتی سازمان دارد. اگر این امر از سوی تیم مدیریت شرکت به طور مناسب مدنظر قرار نگیرد، وضعیت کسب و کار پیچیده خواهد شد. کارمندان به دلیل مواجه نزدیکتر با شرایط مشتریان دارای ایده های جذابی هستند. استفاده از ایده های آنها برای بهبود وضعیت کسب و کار بخش همیشگی برنامه برندهای بزرگ محسوب می شود. 

هرچه کارمندان توانایی تاثیرگذاری بیشتر بر روی استراتژی شرکت از طریق بیان ایده های شان را داشته باشند، تمایل بالاتری برای حضور ماندگار در شرکت خواهند داشت. هر کسب و کار با توجه به تعداد کارمندان وفادارش مورد ارزیابی قرار می گیرد بنابراین هرچه یک برند دامنه وسیع تری از کارمندان باسابقه و وفادار داشته باشد، در بازار بیشتر مورد توجه مشتریان قرار خواهد گرفت. اگر به وضعیت برندهایی نظیر مایکروسافت یا گوگل نگاه کنید، هرگز کارمندان شان را در کوتاه مدت از دست نمی دهند. البته وضعیت کارمندان دارای عملکرد پایین از این بحث جداست. 

تعامل بهتر در محیط کار

ایجاد تمایز میان بخش های مختلف شرکت استراتژی نامناسبی برای رقابت بهتر در بازار است. برندهای بزرگ دارای بخش های به هم مرتبط در عرصه کسب و کار هستند. این امر به آنها برای بهره گیری از نظرات و ایده های مختلف کمک شایانی می کند. اگر تعامل مناسب در فضای شرکت وجود نداشته باشد، وضعیت کسب و کارها با چالش زیادی مواجه خواهد شد. یکی از مهمترین چالش ها در این میان بروز اشتباهات به دلیل فقدان ارتباط مناسب در میان بخش های مختلف است. این امر گاهی اوقات هزینه های بسیار زیادی برای برندها به همراه دارد. 

ایجاد فضای تعامل مناسب برای برندها در طول مدت زمانی کوتاه به دست نمی‎آید. کسب و کارها باید فرهنگ تعامل میان بخش ها و کارمندان مختلف را تقویت نمایند. اگر کسب و کار شما با مشکل تعامل کارمندان مواجه است، باید مدت زمانی طولانی برای بهبود این وضعیت تلاش نمایید. در غیر این صورت هیچ نتیجه مثبتی از فرآیند کسب و کارتان حاصل نخواهد شد. اشتباه برخی از مدیران تلاش برای ایجاد فضای تعاملی به صورت فشرده و در کوتاه مدت است. این امر نوعی تخطی از فرآیند گوش دادن به اعضای شرکت محسوب می شود. 

مطلب مرتبط: تقویت روحیه کارمندان

شفافیت و صداقت درون سازمانی

وقتی مدیران به ایده ها و نظرات اعضای شرکت توجه نمایند، میزان صداقت درون سازمانی به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. امروزه یکی از نگرانی های مدیران ارشد در بخش درون سازمانی مربوط به بحث شفافیت و صداقت است. این نکته پیوند نزدیکی با دیدگاه کارمندان به تیم مدیریتی شرکت دارد. بدون تردید وقتی از توجه مدیران به ایده های کارمندان صحبت می کنیم، معنایی مانند تغییر جایگاه مدیریت و کارمند را مدنظر قرار نمی دهیم. مهمترین مسئله بیان دلیل پذیرش یا رد ایده های مختلف است. این امر شفافیت و صداقت در میان اعضای شرکت را به طور قابل ملاحظه ای بهبود خواهد بخشید. 

منبع : entrepreneur
برچسب ها : اصول کسب و کار
لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/O3DPaOL1
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه