اخبار خودرو

اخبار خودرو از جذابیت و اهمیت بسزایی برخوردار است به همین دلیل خودرو یکی از بخش های مهم سایت و روزنامه فرصت امروز است. اخبار خودرو، قیمت روز خودرو و مشخصات فنی خودرو  را می توانید در بخش های مختلف سایت ملاحظه کنید. تلاش شده است اخبار ماشین از منابع معتبر و سطح بازار تهیه شود تا دقیق ترین اخبار خودرو به مخاطبان ارائه شود.

بخش مرتبط: قیمت خودرو

بخش مرتبط: مشخصات فنی خودرو

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/01

سه شنبه, 01 مهر 1399 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/01

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 315...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/31

دوشنبه, 31 شهریور 1399 - 09:33

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/31

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 317...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/30

یکشنبه, 30 شهریور 1399 - 09:36

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/30

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 316...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/29

شنبه, 29 شهریور 1399 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/29

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 209 تا 315...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/27

پنج شنبه, 27 شهریور 1399 - 09:42

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/27

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 208 تا 315...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/26

چهارشنبه, 26 شهریور 1399 - 09:45

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/26

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 315...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/25

سه شنبه, 25 شهریور 1399 - 09:35

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/25

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 313...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/24

دوشنبه, 24 شهریور 1399 - 09:38

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/24

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 312...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/23

یکشنبه, 23 شهریور 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/23

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 310...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/22

شنبه, 22 شهریور 1399 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/22

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 208 تا 306...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/20

پنج شنبه, 20 شهریور 1399 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/20

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 207 تا 306...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/19

چهارشنبه, 19 شهریور 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/19

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 205 تا 304...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/18

سه شنبه, 18 شهریور 1399 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/18

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 195 تا 302...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/17

دوشنبه, 17 شهریور 1399 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/17

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 235 تا 302...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/16

یکشنبه, 16 شهریور 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/16

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 190 تا 285...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/15

شنبه, 15 شهریور 1399 - 09:28

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/15

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 187 تا 270...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/13

پنج شنبه, 13 شهریور 1399 - 09:29

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/13

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 186 تا 270...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/12

چهارشنبه, 12 شهریور 1399 - 09:33

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/12

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 183 تا 256...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/11

سه شنبه, 11 شهریور 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/11

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 180 تا 254...
تبدیل رولزرویس به خودرو برقی ایده جذاب استارت آپ انگلیسی

دوشنبه, 10 شهریور 1399 - 12:00

تبدیل رولزرویس به خودرو برقی ایده جذاب استارت آپ انگلیسی

با توجه به این امر که از خودروهای برقی به عنوان آینده این صنعت نام برده می ‏‎شود، مدیر برند تولید خودروهای لوکس رولزرویس طی آخرین مصاحبه ‏‎های خود اعلام کرده است که این شرکت نیز در تلاش برای عرضه...
[12 3 4 5  >>