چهارشنبه, ۳ مرداد(۵) ۱۴۰۳ / Wed, 24 Jul(7) 2024 /
           
فرصت امروز

طراحی سایت در زمینه کسب و کار ترند مهمی محسوب می شود. اغلب مشتریان پیش از خرید یک محصول اقدام به نگاهی دقیق به ویژگی های محصولات مورد نظر با مراجعه به سایت برندها می کنند. اگر کسب و کار شما هنوز سایت رسمی ندارد، باید استراتژی های کاری تان را مورد بازنگری اساسی قرار دهید. در غیر این صورت شرایط برای فعالیت برند شما به اندازه کافی مساعد نخواهد بود.  برخی از کسب و کارها نیز در این میان دارای شرایط مناسب برای فعالیت هستند. همچنین سایت رسمی نیز دارند. مسئله مهم در این میان نیاز چنین کسب و کارهایی برای به روز رسانی سایت شان است. اگر این نکته مدنظر کارآفرینان قرار نداشته باشد، مشکلات بسیار زیادی پیدا خواهند کرد. 

امروزه کسب و کارها برای به روز رسانی سایت شان دارای مهارت های لازم نیستند بنابراین مشاهده همکاری برندها با موسسه های طراحی سایت امری طبیعی است. اگر شما در زمینه همکاری با طراح های سایت تجربه داشته باشید، به خوبی از چالش های این عرصه آگاهی دارید. هدف اصلی مقاله کنونی بررسی برخی از چالش های مهم این عرصه و تلاش برای کمک به کارآفرینان به منظور پرهیز از آنهاست. در ادامه برخی از چالش های مهم در این عرصه را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد. 

سوال از هزینه نهایی ممنوع

بدون تردید برای هر کسب و کاری هزینه هر اقدام دارای اهمیت است. بودجه های کاری با محدودیت های بسیار زیادی در اختیار هر بخش قرار می گیرد. نکته جالب اینکه اغلب اوقات انتظارات بسیار زیادی از هر بخش برای استفاده از بودجه در دسترس اش وجود دارد بنابراین در عمل کارمندان و تیم های سازمانی با بودجه های محدود و انتظارات فزاینده مواجه هستند. تعامل با طراح های سایت باید براساس تخمین های احتمالی صورت گیرد. گاهی اوقات یک سایت در نگاه نخست هزینه اندکی برای به روز رسانی نیاز دارد، اما در مراحل بعد دچار مشکلات فزاینده ای می شود. اگر کارآفرینان نسبت به تعامل با طراح های سایت اندکی انعطاف نشان ندهند، مشکلات فراوانی از نظر پرداخت هزینه خواهند داشت. 

مطلب مرتبط: طراحی سایت بهتر با نکات طلایی

یکی از مشکلات اساسی کارآفرینان در زمینه همکاری با طراح های سایت انتظار از برآورد قیمت درست مانند حسابدارهای حرفه ای است. این امر شاید در نگاه نخست فقط چالشی کوچک باشد، اما امکان برهم زدن تمرکز کل تیم طراحی سایت را دارد. برآوردهای حدودی همیشه برای کارآفرینان دردسرساز است. دلیل این امر علاقه کارآفرینان برای اطلاع دقیق از هزینه موردنیاز است. راهکار مناسب در این بخش تلاش برای برآورد بیشتر از هزینه های موردنیاز خواهد بود. این امر پس از دریافت نظر طراح های سایت نسبت به هزینه به روز رسانی سایت صورت می گیرد. اگر هزینه بیشتری برای به روز رسانی یا حتی طراحی سایت در نظر داشته باشیم، به مراتب بهتر از در نظر گرفتن هزینه کمتر خواهد بود. بسیاری از برندها در عمل توانایی مدیریت کسب و کار با استفاده از برآوردهای حدودی را ندارند. درست به همین خاطر با شکست های قابل توجه در عرصه کسب و کار مواجه می شوند. 

آگاهی از آنچه می خواهیم

بدون شک کارآفرینان دارای مهارت بالا در زمینه طراحی یا به روز رسانی سایت نیستند. معنای این امر نیاز به استفاده از کمک های دیگران در زمینه طراحی سایت خواهد بود. یکی از ایرادات اصلی در این میان اقدام به همکاری با موسسه های طراحی سایت بدون هیچ گونه اطلاع قبلی است. کارآفرینان باید دست کم یک طرح کلی از سایت مدنظرشان را ارائه نمایند. در غیر این صورت به احتمال فراوان نتیجه نهایی فعالیت تیم طراحی سایت موردپسند آنها قرار نخواهد گرفت. این مشکل اغلب در دنیای کسب و کار روی می دهد. تنها راهکار پرهیز از آن نیز تلاش برای تعیین دقیق انتظارات برند است. 

ارائه طرح اولیه امر دشواری نیست. بسیاری از برندها برای ارائه طرح اولیه شان با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. اگر این امر به خوبی مدنظر کارآفرینان قرار نگیرد، در عمل مشکلات زیادی از نظر طراحی سایت ایجاد خواهد شد. برگه ای که کسب و کارها به عنوان مجموعه انتظارات شان تحویل تیم طراحی سایت می دهند، باید ساده و روشن باشد. در غیر این صورت تیم موردنظر اطلاع دقیق از هدف اصلی شما نخواهد یافت. 

طراحی سایت های بیش از اندازه شلوغ و پرحجم ایده جذابی نیست. کاربران اغلب سایت های ساده و کاربردی را در فهرست علاقه مندی شان قرار می دهند. بنابراین کسب و کارها باید بازنگری اساسی در نحوه فعالیت شان ایجاد نمایند. در غیر این صورت مشکلات عرصه طراحی سایت آنها را رها نخواهد کرد. اگر یکی از اعضای شرکت نسبت به مهارت های طراحی سایت دارای آگاهی حداقلی است، باید نسبت به استفاده از وی اقدام کرد. این امر شامل حضور عضو مورد نظر در تمام جلسه های هماهنگی با تیم طراحی سایت خواهد بود. 

تهیه فهرست کاربردی

اغلب کسب و کارهای کوچک نیازمند سایت جمع و جوری هستند. اگر شما نیز در زمینه ای خرد فعالیت دارید، باید از همان ابتدا نسبت به ایجاد آگاهی در میان اعضای تیم طراحی سایت اقدام نمایید. اگر این امر به طور مناسبی مدنظر تیم طراحی سایت قرار نگیرد، شاید نتیجه نهایی کار بیش از اندازه دور از انتظارات شما گردد. این امر اغلب اوقات مشکلات بسیار زیادی از نظر طراحی سایت و همچنین دست یافتن به توافق نهایی ایجاد می کند. هرچه توانایی 2 طرف برای روشن ساختن منظورشان بیشتر باشد، در نهایت عملکرد بهتری خواهند داشت. این امر در مورد تمام فعالیت های کاری مصداق دارد. 

اگر برخی از همکاران یا شرکت های نزدیک به شما تجربه به روز رسانی سایت را داشته اند، باید از آنها نسبت به نکات مهم این حوزه سوال نمایید. این امر اطلاعات دقیق تری به شما خواهد داد. در نهایت نیز طراحی یک فهرست کوچک از انتظارات برند امری مناسب خواهد بود. این امر به شما برای دستیابی به توافقی مناسب با برند مقابل کمک شایانی خواهد کرد. فهرست موردنظر باید شامل بخش های دلخواه شما در سایت باشد. همچنین اگر برخی از به روز رسانی ها نیز در فهرست موردنظر درج شود، فعالیت موردنظر به طور قابل ملاحظه ای بهبود خواهد یافت. 

مطلب مرتبط: نکات طلایی طراحی سایت

استفاده از نمونه های مناسب

امروزه نمونه های بسیار زیادی از سایت ها در اینترنت وجود دارد. کارآفرینان همیشه سایت هایی جدید و نوآورانه را مدنظر ندارند بنابراین برای ایجاد آگاهی و تعامل بهتر میان برند و طراح های سایت اشاره به برخی از نمونه های مناسب اقدامی منطقی خواهد بود. اگر شما سایت یک برند را جذاب ارزیابی می کنید، باید آدرس سایت موردنظر را در اختیار طراح های طرف قراردادتان نیز قرار دهید. این امر درک مشترکی از هدف نهایی به روز رسانی یا طراحی سایت ایجاد خواهد کرد. 

یکی از اشتباهات رایج در میان کسب و کارها تمرکز بر روی سایت یک برند با حوزه فعالیت متفاوت است. این امر موجب تلاش برای طراحی یا به روز رسانی سایتی مشابه می شود. نکته مهم اینکه برخی از نمونه های قالب سایت برای کسب و کارهایی خاص مناسب است بنابراین باید طرح اولیه مدنظر کسب و کارمان را با طراح های سایت به اشتراک بگذاریم. استفاده از بازخورد آنها برای بهبود وضعیت برند امری ضروری خواهد بود. 

تقاضای تغییرات گسترده پس از پایان کار را فراموش کنید

پس از پایان کار طراحی سایت دیگر امکان ایجاد تغییرات بزرگ فراهم نیست. بسیاری از کارآفرینان در زمینه طراحی سایت به طور مداوم تقاضای ایجاد بازنگری اساسی در وضعیت سایت را دارند. این امر اغلب اوقات مشکلات بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. همچنین موجب ناتوانی کسب و کارها برای بهبود وضعیت شان نیز می شود. 

وقتی شما در زندگی شخصی تان از طراح دکوراسیون داخلی منزل تقاضای استفاده از طیف رنگ آبی در خانه را دارید، پس از پایان کار دیگر امکان تغییر کلی نگاه تان وجود ندارد. کارآفرینان باید نسبت به انتخاب های شان اندکی پایداری نشان دهند. در غیر این صورت هیچ طراحی سایتی با آنها همکاری نخواهد کرد. این امر یکی از نکات مهم در زمینه فعالیت کاری محسوب می شود. بنابراین پس از پایان طراحی اساسی و تحویل پروژه امکان اعمال تغییرات کلی بر روی آن وجود دارد. البته این امر به معنای ناتوانی برای درخواست برخی از تغییرات محدود نیست، با این حساب در صورت نیاز امکان تغییر برخی از نکات خرد وجود خواهد داشت. این امر در مورد سایر حوزه های کسب و کار نیز صحت دارد. 

مطلب مرتبط: 4 ترند طراحی سایت در سال 2020

امروزه طراحی سایت امر حساسی محسوب می شود. وضعیت سایت یک برند نقش مهمی در جلب نظر مخاطب هدف ایفا می کند بنابراین وضعیت سایت باید تا جای ممکن مطلوب باشد. توجه به توصیه های مندرج در این مقاله فرصت یک همکاری استاندارد و حساب شده با طراح های سایت را فراهم می سازد. 

برچسب ها : بازاریابی و فروش
لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/nHMnmVLa
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
آزمایشگاه تجهیزات اعلام حریق آریاکخرید فالوورقیمت ورق گالوانیزهخرید از چیندوره مذاکره استاد احمد محمدیخرید فالوور فیکدوره رایگان Network+MEXCتبلیغات در گوگلآموزش آرایشگریقصه صوتیریل جرثقیلخرید لایک اینستاگرامواردات و صادرات تجارتگرامخرید آیفون 15 پرو مکستجارتخانه آراد برندینگواردات از چینتعمیر گیربکس اتوماتیکخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلخرید قسطیاپن ورک پرمیت کاناداتعمیر گیربکس اتوماتیک در مازندرانورمی کمپوستچاپ فوری کاتالوگ حرفه ای و ارزانقیمت تیرآهن امروزمیز تلویزیونتعمیر گیربکس اتوماتیکتخت خواب دو نفرهخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختدندانپزشکی سعادت آبادتور استانبولنرم‌افزار حسابداری رایگانتور استانبولتور اماراتکولر گازی جنرال گلدکولر گازی ایوولیچک صیادیخرید نهال گردوکمک به خیریهماشین ظرفشویی بوشخدمات خم و برش و لیزر فلزاتتعمیرگاه فیکس تکنیکصندلی پلاستیکیرمان عاشقانهگیفت کارت استیم اوکراینسریال ازازیلتور سنگاپورلوازم یدکی تویوتاقرص لاغری پلاتیندانلود رایگان از شاتراستوکخرید اقساطی آیفون 13 با تخفیف ویژه
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه