شنبه, 29 شهریور 1393 - 11:15

در زمینه سبک‌های مدیریتی سازمان، مدل ‌های مختلفی ارائه شده است، از مدل چهار گزینه‌ای لیکرت گرفته تا لوین، اما با تغییرات عمده رهبری سازمان و ایجاد اندیشه‌های نو مدیریتی، این روش‌ها شکل تازه‌ای پیدا کرده که به طور عمده این مدل‌ها را در 10 سبک مختلف می‌توان خلاصه کرد. بد نیست به این مدل‌ها و تعریفی که از آن‌ها به دست داده شده نگاهی بیندازیم.


1- رهبری اقتدارگرایانه
 (Autocratic Leadership)
در سازمان‌هایی که دچار بحران جدی شده‌اند و نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع دارند و فرآیندهای کاری روتین و غیرتخصصی است، اجرا می‌شود. برای سازمان‌های نظامی این سبک رهبری مناسب است.
2- رهبری بوروکراتیک
 (Leadership Bureaucratic):
برای سازمان‌هایی که کارهای دقیق و علمی و نا ایمن انجام می‌دهند و لزوم توجه به قوانین و دستورالعمل‌ها برای انجام درست و ایمنی جدی است، بسیار مناسب است.
3- رهبری کاریزماتیک
 (Charismatic Leadership):
 برای سازمان‌هایی که از بی‌تفاوتی و عدم احساس مسئولیت کارکنان ناراضی هستند انتخاب این سبک رهبری می‌تواند مفید باشد که با شور و انرژی خود سازمان را به حرکت درمی‌آورند. 
4- رهبری مشارکتی
(Participative Leadership):
در سازمان‌هایی که نوآوری و خلاقیت رمز موفقیت و نیاز به مشارکت کارکنان مهم‌ترین عامل در ماندگاری سازمان است این سبک از رهبری مناسب است. این نوع رهبری برای شرایط غیربحرانی بسیار موثر است و در شرایط بحرانی که نیاز به سرعت در تصمیم‌گیری دارد پاسخ معکوس می‌دهد.
5- رهبری عدم مداخله
 (Laissez - Faire Leadership):
برای سازمان‌هایی که نیاز به روش‌های خود مدیریتی دارند و مدیریت زمان اهمیت زیادی دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
6- رهبری مردم‌محور
 (People - oriented Leadership):
این سبک رهبری برای توسعه کارهای تیمی است و با توجه به اینکه رهبری سازمان نگاه یکسانی به کارکنان دارد تیم‌های مقتدر و قوی در آن تشکیل می‌شود. 
7- رهبری خدمتگزار
(Servant Leadership):
 این سبک رهبری برای سازمان‌های آموزشی یا خدماتی مانند بیمارستان، دانشگاه بسیار مناسب است و معمولا رهبری سازمان به شاخص‌های فرهنگی و ارزشی بسیار پایبند است.
 8- رهبری وظیفه‌گرا
 (Task - Oriented Leadership):
این سبک از رهبری توجه وسیعی برکنترل کار، وظایف و دستورالعمل‌ها دارد و معمولا به‌دلیل عدم توجه به مشکلات کارکنان نارضایتی در بین آنها گسترش می‌یابد.
9- رهبری تعاملی
(Transactional Leadership)
این نوع سبک رهبری مناسب با سازمان‌هایی است که کارها را به شکل پروژه‌ای انجام می‌دهند و برای سازمان‌های دانش محور که نیاز به نوآوری و خلاقیت دارند، مناسب نیست.
10- رهبری تحولی
 (Transformational Leadership):
این سبک رهبری با تعیین چشم‌انداز و اهداف روشن و مکالمه آن در سازمان سعی در جذب مشارکت کارکنان می‌کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید