بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/07/01

سه شنبه, 01 مهر 1399 - 13:35

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/07/01

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 12,330,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 60,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 100,000 ریالی نسبت به...
گزارش بازار ارز در کشور 99/07/01

سه شنبه, 01 مهر 1399 - 10:32

گزارش بازار ارز در کشور 99/07/01

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 26,850 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته تغییر قیمت نداشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 31,500 و 31,600 تومان...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/31

دوشنبه, 31 شهریور 1399 - 13:28

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/31

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 12,260,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 140,000 ریال کاهش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با کاهش 200,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 99/06/31

دوشنبه, 31 شهریور 1399 - 10:29

گزارش بازار ارز در کشور 99/06/31

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 26,850 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 100 تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 31,600 و...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/30

یکشنبه, 30 شهریور 1399 - 13:28

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/30

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 12,400,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 350,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 470,000 ریالی نسبت به...
گزارش بازار ارز در کشور 99/06/30

یکشنبه, 30 شهریور 1399 - 10:32

گزارش بازار ارز در کشور 99/06/30

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 26,750 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته تغییر قیمت نداشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 31,500 و 31,600 تومان...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/29

شنبه, 29 شهریور 1399 - 13:30

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/29

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 12,050,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 70,000 ریال کاهش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با کاهش 90,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 99/06/29

شنبه, 29 شهریور 1399 - 10:35

گزارش بازار ارز در کشور 99/06/29

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 26,750 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 100 تومان کاهش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 31,400 و...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/27

پنج شنبه, 27 شهریور 1399 - 13:30

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/27

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 12,120,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 190,000 ریال کاهش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با کاهش 270,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 99/06/27

پنج شنبه, 27 شهریور 1399 - 10:41

گزارش بازار ارز در کشور 99/06/27

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 26,850 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 200 تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 31,550 و...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/26

چهارشنبه, 26 شهریور 1399 - 13:38

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/26

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 12,310,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 150,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 230,000 ریالی نسبت به...
گزارش بازار ارز در کشور 99/06/26

چهارشنبه, 26 شهریور 1399 - 10:39

گزارش بازار ارز در کشور 99/06/26

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 26,650 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 239 تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 31,450 و...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/25

سه شنبه, 25 شهریور 1399 - 13:36

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/25

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 12,160,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 40,000 ریال کاهش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با کاهش 70,000 ریالی نسبت به روز...
گزارش بازار ارز در کشور 99/06/25

سه شنبه, 25 شهریور 1399 - 10:34

گزارش بازار ارز در کشور 99/06/25

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 26,411 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 2,461 تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 31,260 و...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/24

دوشنبه, 24 شهریور 1399 - 13:30

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/24

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 12,200,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 220,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 290,000 ریالی نسبت به...
گزارش بازار ارز در کشور 99/06/24

دوشنبه, 24 شهریور 1399 - 10:36

گزارش بازار ارز در کشور 99/06/24

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 23,590 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 290 تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 27,690 و...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/23

یکشنبه, 23 شهریور 1399 - 13:33

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/23

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 11,980,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 280,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 400,000 ریالی نسبت به...
گزارش بازار ارز در کشور 99/06/23

یکشنبه, 23 شهریور 1399 - 10:34

گزارش بازار ارز در کشور 99/06/23

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 23,300 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 320 تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 27,400 و...
گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/22

شنبه, 22 شهریور 1399 - 13:30

گزارش بازار طلا و سکه در کشور 99/06/22

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار امروز تهران به 11,700,000 ریال رسید که نسبت به روز گذشته 170,000 ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای 24 عیار نیز با افزایش 310,000 ریالی نسبت به...
گزارش بازار ارز در کشور 99/06/22

شنبه, 22 شهریور 1399 - 10:30

گزارش بازار ارز در کشور 99/06/22

به گزارش خبرنگار فرصت امروز قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور 22,980 تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته 180 تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز در این صرافی ها به ترتیب 27,080 و...
[12 3 4 5  >>