خودرو، اخبار خودرو، مشخصات خودرو، قیمت خودرو - فرصت امروز

تازه ترین اخبار خودرو

خبرهای روز از خودرو سازان ایران و جهان

مشخصات فنی

خودرو های داخلی و خارجی با امکان مقایسه

قیمت روز خودرو

بروزترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی

ویدئو های تماشایی

منتخبی از ویدئوهای دیدنی خودرو(بزودی)

اخبار، مشخصات فنی و قیمت خودروهای داخلی و خارجی به تفکیک برند

اطلاعیه های فروش خودرو

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/04

یکشنبه, 04 اسفند 1398 - 09:27

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/04

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 131 تا 180...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/03

شنبه, 03 اسفند 1398 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/03

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 126 تا 171...
پیش بینی جالب ایلان ماسک در رابطه با آینده خودروهای بنزینی

پنج شنبه, 01 اسفند 1398 - 12:44

پیش بینی جالب ایلان ماسک در رابطه با آینده خودروهای بنزینی

ایلان ماسک، موسس برند تسلا و اسپیس ایکس در جدیدترین توییت خود آینده خودروهای بنزینی را با کاهش شدید قیمت عنوان کرده است. به عقیده او قیمت این نوع از وسایل نقلیه طی چند سال آینده روندی نزولی پیدا...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/01

پنج شنبه, 01 اسفند 1398 - 09:37

گزارش بازار خودرو در کشور 98/12/01

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 122 تا 170...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/30

چهارشنبه, 30 بهمن 1398 - 09:40

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/30

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 118 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/29

سه شنبه, 29 بهمن 1398 - 09:38

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/29

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 118 تا 162...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/28

دوشنبه, 28 بهمن 1398 - 09:17

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/28

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 119 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/27

یکشنبه, 27 بهمن 1398 - 09:22

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/27

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 118 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/26

شنبه, 26 بهمن 1398 - 10:52

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/26

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 161...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/24

پنج شنبه, 24 بهمن 1398 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/24

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 116 تا 161...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/23

چهارشنبه, 23 بهمن 1398 - 09:17

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/23

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 117 تا 162...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/21

دوشنبه, 21 بهمن 1398 - 09:37

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/21

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 119 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/20

یکشنبه, 20 بهمن 1398 - 12:16

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/20

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 120 تا 164...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/19

شنبه, 19 بهمن 1398 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/19

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 120 تا 163...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/17

پنج شنبه, 17 بهمن 1398 - 09:27

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/17

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 121 تا 162...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/16

چهارشنبه, 16 بهمن 1398 - 09:16

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/16

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 117 تا 161...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/15

سه شنبه, 15 بهمن 1398 - 09:20

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/15

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 115 تا 159...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/14

دوشنبه, 14 بهمن 1398 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/14

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 115,500 تا 158...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/13

یکشنبه, 13 بهمن 1398 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/13

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 115 تا 157...
گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/12

شنبه, 12 بهمن 1398 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 98/11/12

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 110 تا 156...
[12 3 4 5  >>  

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی