تازه ترین اخبار خودرو

خبرهای روز از خودرو سازان ایران و جهان

مشخصات فنی

خودرو های داخلی و خارجی با امکان مقایسه

قیمت روز خودرو

بروزترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی

ویدئو های تماشایی

منتخبی از ویدئوهای دیدنی خودرو(بزودی)

اخبار، مشخصات فنی و قیمت خودروهای داخلی و خارجی به تفکیک برند

اطلاعیه های فروش خودرو

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/23

دوشنبه, 23 تیر 1399 - 09:25

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/23

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 159 تا 223...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/22

یکشنبه, 22 تیر 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/22

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 155 تا 220...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/21

شنبه, 21 تیر 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/21

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 157 تا 222...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/19

پنج شنبه, 19 تیر 1399 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/19

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 155 تا 220...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/18

چهارشنبه, 18 تیر 1399 - 09:35

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/18

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 157 تا 220...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/17

سه شنبه, 17 تیر 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/17

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 157 تا 219...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/16

دوشنبه, 16 تیر 1399 - 09:22

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/16

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 155 تا 220...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/15

یکشنبه, 15 تیر 1399 - 09:01

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/15

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 155 تا 217...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/14

شنبه, 14 تیر 1399 - 09:36

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/14

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 153 تا 215...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/12

پنج شنبه, 12 تیر 1399 - 09:03

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/12

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 153 تا 213...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/11

چهارشنبه, 11 تیر 1399 - 09:04

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/11

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 155 تا 212...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/10

سه شنبه, 10 تیر 1399 - 09:00

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/10

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 154 تا 210...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/09

دوشنبه, 09 تیر 1399 - 09:27

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/09

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 152 تا 212...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/08

یکشنبه, 08 تیر 1399 - 09:12

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/08

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 150 تا 210...
رونمایی لکسوس از خودروی تازه ای با فناوری واقعیت افزوده

شنبه, 07 تیر 1399 - 11:00

رونمایی لکسوس از خودروی تازه ای با فناوری واقعیت افزوده

برند لکسوس به تازگی اپ ویژه ای برای کاربران گوشی های هوشمند معرفی کرده است. این اپ به کاربران برای مشاهده خودروی تازه این برند تحت عنوان IS را فراهم می سازد. این خودروی سدان در سال 2021 به طور رسمی روانه...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/07

شنبه, 07 تیر 1399 - 09:23

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/07

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 155 تا 204...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/05

پنج شنبه, 05 تیر 1399 - 09:28

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/05

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 153 تا 205...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/04

چهارشنبه, 04 تیر 1399 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/04

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 152 تا 205...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/03

سه شنبه, 03 تیر 1399 - 09:27

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/03

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 151 تا 202...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/02

دوشنبه, 02 تیر 1399 - 09:20

گزارش بازار خودرو در کشور 99/04/02

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 150 تا 200...
[12 3 4 5  >>  

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی