تازه ترین اخبار خودرو

خبرهای روز از خودرو سازان ایران و جهان

مشخصات فنی

خودرو های داخلی و خارجی با امکان مقایسه

قیمت روز خودرو

بروزترین قیمت خودروهای داخلی و خارجی

ویدئو های تماشایی

منتخبی از ویدئوهای دیدنی خودرو(بزودی)

اخبار، مشخصات فنی و قیمت خودروهای داخلی و خارجی به تفکیک برند

اطلاعیه های فروش خودرو

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/10

پنج شنبه, 10 مهر 1399 - 09:36

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/10

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 228 تا 350...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/09

چهارشنبه, 09 مهر 1399 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/09

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 227 تا 345...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/08

سه شنبه, 08 مهر 1399 - 09:34

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/08

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 225 تا 340...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/07

دوشنبه, 07 مهر 1399 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/07

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 220 تا 335...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/06

یکشنبه, 06 مهر 1399 - 09:39

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/06

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 220 تا 332...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/05

شنبه, 05 مهر 1399 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/05

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 217...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/03

پنج شنبه, 03 مهر 1399 - 09:34

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/03

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 215 تا 325...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/02

چهارشنبه, 02 مهر 1399 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/02

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 316...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/01

سه شنبه, 01 مهر 1399 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 99/07/01

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 315...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/31

دوشنبه, 31 شهریور 1399 - 09:33

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/31

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 317...
مصائب آینده فروشی خودروسازان

یکشنبه, 30 شهریور 1399 - 20:01

بازگشت 5 روزه پول افرادی که در قرعه کشی خودرو برنده نمی شوند

مصائب آینده فروشی خودروسازان

بازار خودرو در چند هفته گذشته با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده و به گفته کارشناسان، افت شاخص بورس تهران باعث شده تا سیل نقدینگی از سوی بورس به سمت بازار خودرو روانه شود و موجب افزایش نابسامانی...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/30

یکشنبه, 30 شهریور 1399 - 09:36

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/30

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 316...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/29

شنبه, 29 شهریور 1399 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/29

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 209 تا 315...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/27

پنج شنبه, 27 شهریور 1399 - 09:42

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/27

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 208 تا 315...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/26

چهارشنبه, 26 شهریور 1399 - 09:45

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/26

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 315...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/25

سه شنبه, 25 شهریور 1399 - 09:35

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/25

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 313...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/24

دوشنبه, 24 شهریور 1399 - 09:38

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/24

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 312...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/23

یکشنبه, 23 شهریور 1399 - 09:30

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/23

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 210 تا 310...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/22

شنبه, 22 شهریور 1399 - 09:32

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/22

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 208 تا 306...
گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/20

پنج شنبه, 20 شهریور 1399 - 09:31

گزارش بازار خودرو در کشور 99/06/20

به گزارش خبرنگار فرصت امروز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس 207 تا 306...
[12 3 4 5  >>