شنبه, 31 خرداد 1399 - 15:36

پرهیز از شکست کاری با تغییرات سازمانی

مدیریت کسب و کار در شرایط کنونی دشواری های بسیار زیادی دارد. براساس گزارش موسسه Chief Reinvention Officer نزدیک به نیمی از کارآفرینان و مدیران سازمانی در بازار ایالات متحده به ضرورت به روزرسانی و اعمال تغییرات اساسی در برنامه کسب و کارشان برای موفقیت سازمانی تاکید دارند. این امر به خوبی بیانگر ضرورت توجه به مسئله تغییرات سازمانی در دنیای کسب و کار نوین است.

امروزه اقتصاد جهانی شرکت های بزرگ و کوچک در بازارهای مختلف را به هم متصل کرده است. هرگونه تغییری در اقتصاد جهانی تمام شرکت ها و موسسات محلی را نیز درگیر خواهد ساخت. نکته مهم در این میان تاثیر ریسک ها و بحران های مختلف بر روی دنیای کسب و کار است. براساس گزارش موسسه اقتصاد جهانی در سال 2019 یکی از پرریسک ترین دوره های فعالیت تجاری را پشت سر گذاشته ایم. بر این اساس به طور کلی پنج ریسک اصلی در حوزه های اقتصاد، محیط زیست، جغرافیای سیاسی، جامعه و فناوری پیش روی ما قرار دارد. در این میان گسترش بیماری کرونا نیز مشکلات حوزه کسب و کار را دوچندان کرده است بنابراین استفاده از شیوه های مناسب برای سازگاری هرچه بهتر با شرایط پیش روی ضروری خواهد بود.

اشتباهات حوزه تغییرات سازمانی

یکی از مشکلات اساسی در زمینه تغییرات سازمانی مربوط به ناتوانی برندها برای انطباق با تغییرات تازه است. بسیاری از تغییرات سازمانی دارای منبع بیرونی هستند. به عبارت دیگر، ما در واکنش به تغییرات بیرون از شرکت اقدام به تغییر الگوی فعالیت برندمان می کنیم. مشکل موردنظر برای انطباق با تغییرات سازمانی در نزدیک به 70درصد از کسب و کارها مشاهده می شود. همین نکته در بلندمدت موجب شکست و ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری در بازار هدف شان می شود.

مطلب مرتبط: تغییرات سازمانی هم مدیریت می‌خواهند

امروزه بسیاری از شرکت ها دارای عمر کوتاهی هستند. بر این اساس اغلب آنها پس از چند سال فعالیت در دنیای بازاریابی با شکست های سنگین مواجه می شوند. براساس گزارش موسسه Longevity Forecast از سال 1966 تا به حال کمتر از 500 شرکت موفق به دوام بیش از 33 سال در دنیای کسب و کار شده اند. این امر دلیل دیگری برای اهمیت حوزه تغییرات سازمانی در زمینه کسب و کار است. اگر ما توانایی انطباق مناسب با تغییرات سازمانی را نداشته باشیم، به سرعت با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد.

بدون تردید ذهنیت کارآفرینان و مدیران نسبت به مسئله تغییرات سازمانی ریشه بسیاری از مشکلات را شامل می شود. هدف اصلی ما در ادامه بحث پیش روی بررسی برخی از مهم ترین باورهای نادرست در زمینه تغییرات سازمانی است. ما به این ترتیب امکان جلوگیری از بروز دوباره مشکلات را خواهیم یافت. تمرکز اصلی ما در ادامه بر روی 3 مشکل اساسی خواهد بود.

1. مشکل اول: تلاش برای تقلید صرف از دیگران

امروزه بسیاری از مدیران از طریق تحصیلات دانشگاهی به رتبه های سازمانی بالا در کسب و کارهای مختلف می رسند. این نکته مزیت های بسیار زیادی برای مدیریت آنها دارد. با این حال خالی از عیب نیز نیست. یکی از تاکیدهای اساسی در دوره های آموزشی مدیریت بر روی «بهترین اعمال برای مدیریت سازمانی» است. این فرض امکان استفاده از برخی توصیه ها و نکات اساسی به صورت ثابت برای مدیریت شرکت را مطرح می کند.

پژوهشگران موسسه کلوگ در یک اقدام قابل توجه تاثیر رویکردهای ثابت در زمینه مدیریت کسب و کار را به آزمایش گذاشته اند. بر این اساس در زمینه مدیریت کسب و کار و تغییر روندهای سازمانی بر روی 50 مدیرعامل آزمایش صورت گرفته است. نتیجه این آزمایش موفقیت بیشتر مدیران متکی به تحلیل مداوم شرایط و استفاده از رویکردهای تازه برای مدیریت کسب و کار را نشان می دهد.

یکی دیگر از پژوهش های کاربردی در زمینه استفاده از رویکردهای ثابت برای مدیریت شرکت مربوط به کار انتقادی پروفسور آبراها تسر است. وی به عنوان یکی از استادهای برجسته مدیریت سازمانی بر روی تاثیر منفی تقلید صرف از الگوی موفقیت آمیز برندهای دیگر تاکید دارد. بر این اساس ما باید بیشتر به وضعیت منحصر به فرد برندمان توجه داشته باشیم. در غیر این صورت به سختی امکان تاثیرگذاری بر روی بازار هدف مان را خواهیم یافت.

توصیه اساسی ما در این بخش تلاش برای استفاده از روش های انعطاف پذیر برای پذیرش تغییرات سازمانی است. یکی از بهترین راهکارها توجه به اهمیت به اشتراک گذاری تجربه های شکست برندمان است. امروزه بسیاری از برندها در تلاش برای همکاری با کارشناس های کسب و کار برای مدیریت تغییرات سازمانی هستند. هرچه کارشناس های موردنظر ما اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت شرکت مان داشته باشند، امکان ساماندهی فرآیند تغییرات سازمانی ساده تر خواهد شد.

2. مشکل دوم: ناتوانی برای تعیین زمان مناسب تغییر سازمانی

مقاومت در برابر تغییرات سازمانی امر تازه ای نیست. بسیاری از برندها در طول سال های متمادی در برابر اعمال تغییرات مقاومت می کنند. دلیل این امر هرچه باشد، در نهایت باعث شکست کسب و کارها می شود. بدون شک تردید نسبت به اعمال تغییرات بسیار جدی است. برخی از برندها استراتژی خاصی مبنی بر پرهیز از اعمال تغییر تا زمان موردنیاز دارند. نکته مهم در این میان ناتوانی اغلب برندها برای شناسایی زمان موردنیاز برای تغییرات سازمانی است بنابراین در عمل هیچ گاه زمان مناسب برای اعمال تغییرات فرانمی رسد.

یکی از توصیه های مناسب برای آگاهی از زمان مناسب برای اعمال تغییرات سازمانی طراحی سناریوهای شکست کسب و کارمان است. بدون تردید مدیران ارشد یک شرکت درک بهتری را نسبت به موقعیت های خطرناک شرکت ها دارند بنابراین با توجه مداوم به وضعیت تغییر کسب و کار و احتمال بروز مشکلات مختلف فرصت مناسبی در اختیار ما برای اعمال تغییرات سازمانی خواهد بود.

موفق ترین برند در زمینه استفاده از سناریوهای شکست احتمالی کسب و کار برای اعمال تغییرات اساسی شرکت HBO است. این شرکت در طول سال های متمادی به ارزیابی وضعیت رقبا پرداخته است. دلیل این امر افزایش توانایی شرکت برای شناخت بازه های زمانی حساس و تلاش برای پرهیز از بروز مشکلات اساسی است. بخش قابل توجهی از تغییرات سازمانی این شرکت در پی همین نکات مطرح شده است. وقتی ما به طور مداوم در تلاش برای آگاهی از وضعیت رقبا باشیم، هرگونه نوآوری تازه آنها یک پیام جدی محسوب می شود. بسیاری از برندهای موفق به طور مداوم نسبت به فعالیت رقبای شان حساسیت داشته اند.

3. مشکل سوم: پس انداز بیش از اندازه

اغلب کسب و کارها به دنبال پس انداز بخش قابل توجهی از سودشان برای روز مبادا هستند. این امر به دلیل نگرانی در زمینه مواجهه با شکست های کاری روی می دهد. بدون تردید تلاش برای پرهیز از شکست در زمینه کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد، اما پس انداز بیش از اندازه موجب ناتوانی برندها برای پیشبرد اهداف شان خواهد شد. توصیه اساسی ما در این بخش پرهیز از صرفه جویی بیش از اندازه و پس انداز مبالغ کلان است.

مطلب مرتبط: چگونه تغییرات سازمانی آینده را به اعضای تیم اطلاع دهید

هر کسب و کار در طول زمان نیاز به تغییراتی دارد. اغلب تغییرات در دنیای کنونی بدون صرف هزینه امکان پذیر نیست بنابراین ما در عمل نیازمند بودجه مناسبی برای فعالیت در زمینه تغییرات سازمانی هستیم. اگر شما به دنبال پرهیز از شکست در زمینه کسب و کار هستید، باید نسبت به استفاده از شیوه های مناسب برای اعمال تغییرات واکنش نشان دهید. بسیاری از برندها در عمل هرگز به این نکته مهم توجه نمی کنند. درست به همین خاطر شمار اندکی از شرکت ها توانایی تداوم فعالیت در سال های متمادی را دارند.

موسسه ورفلینک در بلژیک دقیقا از توصیه های فوق پیروی کرده است. این موسسه با اختصاص بخش قابل توجهی از سود نهایی اش به اعمال تغییرات و به روز رسانی کسب و کار شمار بالایی از تهدیدهای کاری را پشت سر گذاشته است. اگر شما نیز در حوزه کسب و کار با مشکلات زیادی مواجه هستید، باید نسبت به کاربست این شیوه ها اقدام کنید. در غیر این صورت دیر یا زود با شکست های سنگین مواجه خواهید شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید