شنبه, 17 خرداد 1399 - 10:04

برند پپسی در زمان شیوع ویروس کرونا ضربه های بسیار زیادی را متحمل شد. این امر نه تنها مربوط به تغییر نحوه ارتباط میان رستوران ها و مشتریان، بلکه ضربه مالی شدید مشتریان از بحران موردنظر بود. به این ترتیب قدرت خرید مردم در بازارهای مختلف به شدت کاهش یافت. فعالیت بازاریابی پپسی در این میان با هدف توجه به هر دو گروه رستوران ها و مشتریان صورت گرفته است. اسکات فینلو، مسئول بخش ارتباط با مشتریان، از اهمیت برخورد مناسب با تمام مشتریان در فرآیند بازاریابی به خوبی آگاه است. وی نظارت مستقیمی بر فرآیند طراحی کمپین های پپسی در تمام طول مدت شیوع ویروس کرونا داشته است.

کمک پپسی بازگشایی رستوران

هدف بازاریابی تازه پپسی در ادامه سال جاری کمک به بازگشایی رستوران ها در سراسر ایالات متحده است. اسکات در مصاحبه ای تلفنی با ما درباره این موضوع اینگونه اظهارنظر کرده است: «رستوران ها نقش مهمی در فرهنگ آمریکایی دارند. اغلب مردم در ایالات متحده به طور مداوم به رستوران ها مراجعه می کنند. شیوه ویروس کرونا ضربه سختی به صنعت رستوران داری وارد کرده است. به همین خاطر ما مسئولیت مهمی در زمینه کمک به شرکای تجاری مان برای بازگشایی کسب و کارشان داریم.»

مطلب مرتبط: استراتژی پپسی برای سلطه بر بازار چین

نکته مهم در زمینه تجربه پپسی برای کمک به رستوران ها حضور در بازار چین است. به این ترتیب آنها از نزدیک شاهد شیوع بحران موردنظر بودند. پس از موفقیت های قابل توجه در زمینه کنترل ویروس کرونا، اکنون پپسی به دنبال تقویت انگیزه و کمک به رستوران ها برای بازگشایی است. بی تردید پپسی و رستوران های مختلف بیش از این توانایی مدیریت بحران مالی ناشی از ویروس کرونا را نخواهند داشت بنابراین بازگشایی کسب و کار آنها امری طبیعی خواهد بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید