شنبه, ۱۸ اردیبهشت(۲) ۱۴۰۰ / Sat, 8 May(5) 2021 /
           
فرصت امروز
راهکارهای ترغیب مخاطب هدف برای انجام عملی خاص

بازاریابی در شبکه های اجتماعی و چالش ترغیب مخاطب هدف

6 ماه پیش ( 1399/7/22 )
پدیدآورنده : استیسی مک لاکلان   پدیدآورنده : علی آل علی  

بازاریابی در دنیای کنونی پیوند نزدیکی با ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص دارد. برندها در بازارهای مختلف نیاز به ترغیب و تاثیرگذاری شدید بر روی مخاطب هدف هستند. در غیر این صورت امکان فعالیت بازاریابی و فروش محصولات شان را نخواهند داشت. تنوع اهداف برندها در زمینه بازاریابی موجب پدیدار شدن کمپین های مختلف با شیوه‎ های تاثیرگذاری گوناگون بر روی مخاطب هدف می‎ شود. برخی از اهداف برندها شامل افزایش ترافیک سایت رسمی، ترغیب مخاطب هدف به دانلود کتاب PDF یا حتی ثبت تماس تلفنی با شرکت است.

برندها در صورت موفقیت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بخش قابل توجهی از مسیر بازاریابی را طی کرده‎ اند. این امر با توجه به ناکامی شمار بالایی از برندها در زمینه بازاریابی و تعامل سازنده با مخاطب هدف دارای اهمیت است. بنابراین هرچه توانایی یک کسب و کار برای ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص بیشتر باشد، موفقیت بیشتری از نظر بازاریابی و فروش تجربه خواهد کرد.

بازاریابی شبکه های اجتماعی چالش ترغیب مخاطب هدف

بازاریابی و تبلیغات همیشه عرصه پرریسکی محسوب شده است. دلیل این امر اثرات بلندمدت شکست در زمینه بازاریابی است. گاهی اوقات برخی از برندها در بازه ‎های زمانی طولانی شهرت منفی کسب می ‎کنند. شاید این امر ناشی از یک اشتباه کوچک در عرصه بازاریابی باشد، اما تاثیراتش تا ده‎ ها سال بر روی کسب و کار موردنظر سایه خواهد انداخت.

مشاهده محتوای بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای بسیاری از کاربران امر جالبی محسوب می ‎شود. نکته مهم در این میان ضرورت ارائه محتوای جذاب برای مخاطب هدف است. اگر محتوای بازاریابی یک برند کیفیت و استانداردهای لازم را نداشته باشد، کاربران به طور دسته جمعی اقدام به نادیده ‎انگاری فعالیت ‎های برند موردنظر خواهند کرد. خوشبختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای ارزیابی سلیقه کاربران در شبکه های اجتماعی وجود دارد بنابراین فعالیت بازاریابی برندها باید بسیار بهتر از سایر حوزه‎ ها باشد.

مطلب مرتبط: نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی

یکی از راهکارهای مفید و جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در فرآیند بازاریابی تلاش برای انتقال پیامی مشخص به وی است. این امر از طریق ترغیب وی به سوی عملی خاص صورت می ‎گیرد. شاید این امر در نگاه نخست بسیار عجیب باشد، اما با نگاهی به تجربه اغلب کاربران در شبکه های اجتماعی امکان مشاهده تاثیرگذاری این شیوه فراهم خواهد شد. امروزه بسیاری از برندها در تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به طراحی پیام ‎های تعاملی برای ترغیب آنها به سوی عملی خاص می ‎کنند. ماهیت عمل موردنظر بسیار ساده اما تاثیرگذار برای برندهاست. مهمترین مسئله در این میان بیان مناسب مطلب و تاثیرگذاری بر روی کاربران است. در غیر این صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف وجود نخواهد داشت.

بدون تردید بازاریابی با هدف ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص به این سادگی ‎ها نیست. این فرآیند دارای چالش ‎های زیادی است بنابراین بررسی بیشتر موضوع در قالب یک مقاله جداگانه امری ضروری خواهد بود. در ادامه برخی از نکات اساسی در این زمینه مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص چیست؟

ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص یکی از تکنیک ‎های بازاریابی کاربردی محسوب می ‎شود. امروزه برندها در زمینه بازاریابی و تبلیغات سرمایه گذاری بسیار زیادی می ‎کنند. این امر با هدف کسب نتیجه دلخواه و اثرگذاری بر روی مشتریان صورت می ‎گیرد. حال اگر یک برند پس از سرمایه گذاری گسترده بر روی حوزه بازاریابی امکان کسب نتیجه دلخواه را نداشته باشد، فشار مالی گسترده ‎ای را متحمل خواهد شد. ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص در کمپین های بازاریابی نوعی عمل اطمینان ‎بخش برای برندها محسوب می ‎شود.

امروزه شیوه‎ های بازاریابی دارای شیوه ‎های متنوعی است. همین امر بازاریاب‎ ها را با شرایط دشواری برای جلب نظر مخاطب هدف مواجه کرده است. یکی از ایرادات قدیمی کمپین های بازاریابی در تعامل با مخاطب هدف ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی آنهاست. نتیجه این امر مشاهده محتوای بازاریابی از سوی کاربران و عدم واکنش ‎شان نسبت به آن است. همین امر موجب جهت ‎گیری شمار بالایی از برندها نسبت به استفاده از المان ‎های مربوط به ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص شده است. برخی از نمونه‎ های ترغیب مخاطب هدف شامل موارد ذیل است:

• ایجاد اکانت رسمی برای برند به منظور شروع تعامل با مخاطب هدف

• نگارش یک متن کوتاه و تاثیربرانگیز

• ایجاد مسابقه برای جلب تعامل مخاطب

• دعوت از مخاطب هدف برای امضای یک گزارش یا بیانیه

• دعوت از مخاطب هدف برای ثبت نام در یک دوره آموزشی

یک فرآیند دعوت از مخاطب هدف به صورت حرفه‎ ای امکان تغییر موقعیت بازاریابی برندها را به همراه دارد. بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی در صورت مشاهده محتوای جذاب بازاریابی نسبت به انجام توصیه ‎های آن اقدام می ‎کنند. شاید این امر به سادگی مشاهده ادامه محتوا در سایت رسمی برند باشد. نکته مهم در این میان توانایی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. امروزه برندهای بزرگ درست به همین خاطر توانایی موفقیت و جلب نظر مخاطب هدف در مقیاس وسیع را دارند.

هدف اصلی از افزودن المان‎ های مربوط به ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص ایجاد تعامل بیشتر با مخاطب هدف است بنابراین فرآیند موردنظر باید به اندازه کافی و اقناع‎ کننده باشد. یکی از اشتباهات برندها در این میان تدارک فرآیندهای پیچیده برای تعامل با مخاطب هدف است. این امر واکنش‎ های بسیار منفی در میان مشتریان ایجاد می ‎کند. با این حساب مشاهده کمپین های شکست خورده متعدد در عرصه کسب و کار امری طبیعی محسوب می‎ شود.

پس از آشنایی مختصر با چیستی دعوت مخاطب به سوی عملی خاص باید به دنبال راهکارهایی برای پیاده‎ سازی این شیوه بود. متاسفانه بسیاری از برندها در عمل برنامه‎ ای مشخص برای بازاریابی ندارند بنابراین بسیاری از فرآیندهای بازاریابی آنها با مشکل عدم جلب نظر مخاطب هدف مواجه می‎ شود. ویژگی اصلی دعوت مخاطب به سوی عملی خاص توانای تاثیرگذاری بر روی کاربران است. در ادامه برخی از نکات مهم در این مورد را بررسی خواهیم کرد.

چگونه بر روی مخاطب هدف اثر بگذاریم؟

پیش از شروع به نگارش محتوای بازاریابی باید برنامه ‎ای دقیق برای تعامل با مخاطب داشت. ایراد اصلی بسیاری از برندها طراحی محتوای بازاریابی و سپس تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. اگر از همان مرحله نخست به دنبال دعوت از مخاطب هدف برای دست زدن به عملی خاص نباشیم، در مراحل بعد نیاز به اصلاح بخش‎های قبلی کار پیش خواهد آمد. نتیجه نهایی این امر ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود.

مطلب مرتبط: بهبود بازاریابی شبکه های اجتماعی با اقداماتی 5 دقیقه ای

گام بعد مربوط به نحوه ارزیابی موفقیت کمپین بازاریابی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف و تعاملش است. اگر برندها معیاری برای اندازه ‎گیری مورد فوق نداشته باشند، در عمل به طور مداوم سرمایه گذاری ‎های بی ‎بازگشت انجام خواهند داد. این امر در بلندمدت اعتبار برندها را به شدت کاهش می ‎دهد.

بدون تردید راهکار یگانه ‎ای برای موفقیت تمام برندها در زمینه بازاریابی وجود ندارد. هر کسب و کار براساس ماهیت فعالیت و وضعیتش در بازار باید دست به انتخاب رشته ‎ای از استراتژی ‎ها بزند. در ادامه برخی از نکات اساسی و مشترک در میان کسب و کارها برای ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص مورد بررسی قرار می ‎گیرد. نکته مهم در اینجا تلاش برای شخصی ‎سازی هر کدام از توصیه ‎های مورد بحث در این مقاله است. در غیر این صورت تکنیک‎ های مورد بحث تاثیرگذاری چندانی نخواهند داشت.

انتخاب کلمات تاثیرگذار

نگارش محتوای بازاریابی پیوند نزدیکی با انتخاب کلمات مناسب دارد. قدرت کلمات امکان تغییر وضعیت برندها در زمینه تعامل با مشتریان را دارد. امروزه برخی از برندها به دلیل رفتار مناسب و بیان عبارت ‎های جذاب مورد توجه مداوم مشتریان قرار می ‎گیرند. این امر مزیت آنها در مقایسه با دیگر کسب و کارها محسوب می ‎شود. رفتار حرفه‎ ای با مشتریان نقش مهمی در جلب اعتماد و رضایت آنها دارد. هرچه اعتماد مشتریان به یک کسب و کار بیشتر باشد، توانایی تاثیرگذاری بیشتری بر روی آنها خواهند داشت. درست به همین خاطر برندهایی نظیر نایک یا ریباک به سادگی توانایی برانگیختن واکنش مخاطب هدف و ترغیب وی به سوی عملی خاص را دارند.

اگر یک کسب و کار نسبت به چگونگی استفاده از کلمات تاثیرگذاری تردید دارد، بهترین راهکار بررسی کمپین های موفق دیگر برندهاست. این امر اعتماد به نفس قابل توجهی به برندها می ‎دهد. اگر یک کسب و کار توانایی ارزیابی وضعیت بازاریابی دیگر برندها را داشته باشد، بخش قابل توجهی از مسیر موفقیت را طی کرده است. دست‎ کم دیگر نیازی به ارتکاب اشتباهات دیگر برندها نخواهد بود.

پس از پایان نگارش یک متن در وهله نخست باید نسبت به تاثیر آن بر روی مخاطب هدف ارزیابی دوباره صورت گیرد. برخی از بازاریاب ‎ها در هنگام طراحی متن توجه ویژه‎ ای به مخاطب ندارند. این امر ناشی از نگاه به محتوا از جایگاه کاری و حرفه ‎ای است. توصیه اساسی در این بخش درخواست از برخی همکاران یا دوستان برای پیش مطالعه محتوای موردنظر است. بازخوردهای آنها نقش مهمی در بهبود کیفیت نهایی محتوای بازاریابی خواهد داشت.

برخی از نمونه‎ های مناسب برای ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص به شرح ذیل است:

• هم ‎اکنون برای دریافت سرویس رایگان ثبت نام نمایید.

• فایل راهنمای محصول را از اینجا دانلود کنید.

• توصیه‎ های راهنمایی رایگان در لینک ذیل.

• با تخفیف خرید کنید.

• کاریابی به صورت رایگان در سایت زیر.

ویژگی اصلی تمام جملات فوق استفاده از نوعی ترکیب دارای بار مثبت بر روی مشتریان است. این امر ناشی از شناسایی دغدغه‎ های مشتریان و تاکید بر روی آنهاست. اگر یک کسب و کار به دنبال موفقیت در بازاریابی است، باید دغدغه های مشتریان را به خوبی مورد شناسایی قرار دهد. در غیر این صورت شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد داشت.

ایجاد حالت اضطرار

ارائه تخفیف ‎های گسترده از سوی برندها برای جلب نظر مشتریان استراتژی تازه‎ ای نیست. بسیاری از مشتریان توانایی پیش ‎بینی ارائه تخفیف از سوی برندها در بازه ‎های زمانی مشخص را دارند. نکته مهم در این میان چرایی باورپذیری چنین کمپین هایی از سوی کاربران است. تمام برندها با ارائه تخفیف ‎های گسترده امکان افزایش فروش ‎شان در بازه‎ های زمانی طولانی مانند یک سال تجاری را دارند. نکته مهم در این میان برگزاری دوره تخفیف ویژه برای مدتی کوتاه مانند یک روز است.

مطلب مرتبط: نبایدهای بازاریابی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی

مهمترین نکته در زمینه ترغیب مخاطب هدف به سوی امری خاص ایجاد حالت اضطرار است. اگر کمپین های تخفیف ویژه برای بازه‎ های زمانی مانند یک ماه برگزار شود، شاید هیچ نوع هیجانی در مخاطب هدف ایجاد نشود. دلیل این کار تلقی کاربران از جشنواره موردنظر به عنوان امری همیشه در دسترس است. با کاهش زمان ثبت نام و خرید ویژه هیجان قابل ملاحظه ‎ای در مشتریان ایجاد خواهد شد.

اگر کسب و کارها به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند، باید این نکته مهم را مدنظر قرار دهند. در غیر این صورت توانایی جلب نظر مخاطب هدف را از دست می ‎دهند. این امر در زمینه ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص نیز صحت دارد بنابراین پیشنهاد یک برند باید برای مدتی محدود در دسترس برندها قرار داشته باشد. در غیر این صورت جذابیت فرآیند موردنظر برای مشتریان به سرعت کاهش خواهد یافت.

بیان مزیت ‎ها به صورت واضح

استفاده از بازه ‎های زمانی دارای تخفیف ویژه از سوی مشتریان مزیت مشخصی دارد. همین امر موجب استقبال گسترده مشتریان می ‎شود. حال اگر یک برند به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان براساس حضور در سایت رسمی یا تعامل بیشتر است، باید مزیت‎ های این امر به صورت دقیق بیان شود. در غیر این صورت مخاطب هدف انگیزه چندانی برای تعامل با برند موردنظر نخواهد داشت.

یکی از اشتباهات رایج برندها در زمینه بازاریابی عدم بیان سود کاربران در پی توجه به محتوا و درخواست ‎شان است. امروزه اگر فرآیند بازاریابی برای مشتریان جذابیت و منفعت مشخصی نداشته باشد، کمترین توجهی به آن صورت نخواهد گرفت.

شناسایی نیازهای مشتریان برای ارائه پشنهادهای جذاب امری ضروری محسوب می ‎شود. بسیاری از برندها اعتماد به نفس بالایی در زمینه شناخت مشکلات مشتریان دارند. همین امر موجب شکست آنها در تعامل با مخاطب هدف می ‎شود. بازاریاب ‎ها باید همیشه نسبت به تغییر سلیقه مشتریان حساسیت نشان دهند. در غیر این صورت شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در بازه‎ های زمانی طولانی نخواهند داشت.

یکی از نمونه‎ های مناسب در زمینه ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص با مزیت ‎های مشخص مربوط به وبلاگ Me Undies است. این وبلاگ در شبکه های اجتماعی برای افزایش ترافیکش اقدام به اهدای جایزه هزار دلاری به افراد ثبت ‎نام ‎کننده در وبلاگش کرد. شاید در نگاه نخست این امر بسیار ساده ‎انگارانه باشد، اما تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی مشتریان بر جای گذاشت. امروزه بسیاری از مشتریان منتظر فرصتی برای بهره‎ مندی از مزیت‎ های رایگان و جذاب هستند. نقش اصلی برندها نیز ارائه فرصتی برای دستیابی مشتریان به نکته موردنظر خواهد بود.

وفاداری به جلوه برند

امروزه برندها دارای جلوه و ویژگی‎ های منحصر به فردی هستند. این امر موجب بهبود توانایی آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می ‎شود. نکته مهم در زمینه ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص وفاداری برندها به جلوه اصلی ‎شان است. شاید این امر در وهله نخست جذابیت چندانی برای برندها به ارمغان نیاورد، اما مشتریان علاقه بسیار زیادی به مشاهده برندهایی با جلوه ‎های یکسان دارند. تغییر مداوم شعار و نماد اصلی برند موجب سردرگمی مشتریان می ‎شود، با این حساب بهترین شیوه برای تعامل با مشتریان تاکید مداوم بر روی ارزش ‎های اصلی کسب و کار است. در غیر این صورت کسب و کارها شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت.

گاهی اوقات برندها دارای ایده ‎های جذابی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند. نکته مهم در این میان توانایی کسب و کارها برای تبدیل ایده‎ های اولیه به طرحی مشابه با نیازهای کسب و کار است. این امر سختی بسیار زیادی برای برندها دارد. درست به همین دلیل برندها در طول بازه ‎های زمانی مختلف با شکست در زمینه بازاریابی مواجه می‎شوند.

انتشار پیامی واضح با جای هوشمندانه

برخی از برندها برای بازاریابی در تلاش برای نمایش هوشمندی و خلاقیت بالای برندشان هستند. این امر در صورت اجرای درست مزیت‎ های قابل توجهی برای کسب و کارها دارد. متاسفانه بسیاری از برندها در فرآیند موردنظر ناکام می ‎شوند. دلیل این امر گرایش برای پیچیده ساختن فرآیند بازاریابی است. هرچه فرآیند بازاریابی برند پیچیده‎ تر شود، توانایی تاثیرگذاری ‎اش بر روی مخاطب هدف کاهش می ‎یابد.

مطلب مرتبط: 11 اصل طلایی بازاریابی شبکه های اجتماعی

همانطور که در بخش ‎های قبلی نیز مورد تاکید قرار گرفت، پیام‎ های بازاریابی و دعوت از مخاطب برای انجام عملی خاص باید کاملا روشن و واضح باشد. در غیر این صورت کسب و کارها شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. ایجاد وضوح در پیام بازاریابی کار دشواری نیست. مهمترین نکته در این میان قرار دادن خود به جای مخاطب هدف است. این امر ساده و روشن ساختن پیام بازاریابی را بدل به امری راحت خواهد کرد.

مشکل اصلی بسیاری از برندها ناتوانی برای پذیرش تنوع در شیوه نگاه کاربران به محتوای بازاریابی با نگاه سازمانی ‎شان است بنابراین در عمل بسیاری از فرصت ‎های بازاریابی‎ شان را از دست می‎ دهند.

بیان دقیق انتظار برند

وقتی یک برند در تلاش برای ترغیب مخاطب هدف به سوی عملی خاص است، باید به بیان دقیق فرآیند مدنظرش توجه نماید. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به این نکته مهم توجه کافی را نشان نمی‎ دهند. بنابراین مواجهه با شکست در فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری طبیعی جلوه می ‎کند.

برخی از کاربران پس از مشاهده محتوای تعالی برندها اقدام به مراجعه به سایت درج شده در انتهای مطلب می ‎کنند. بدترین تجربه در این میان مشاهده سایتی بی‎ کیفیت یا حتی پیام ارور در بارگذاری محتواست. این امر بیانگر ناکامی برندها برای بازاریابی و حتی بر باد رفتن اعتبار چند ساله‎ شان است. ارزیابی مداوم سلامت لینک ‎ها و همچنین تجربه کاربران نسبت به تعامل با برند امری ضروری در دنیای بازاریابی است. اگر کسب و کارها به این نکته مهم توجه لازم را نشان ندهند، به سرعت وضعیت ‎شان به هم خواهد ریخت. متاسفانه برخی از برندها صرفا با هدف حضور در عرصه بازاریابی اقدام به تولید محتوا می‎ کنند. اگر کسب و کار شما نیز چنین تجربه‎ ای را دارد، به احتمال زیاد شکست ‎های بازاریابی متعددی را تجربه کرده است.

بیان دقیق انتظار برند به مخاطب هدف امکان ساماندهی بهینه کمپین بازاریابی را در پی دارد. بسیاری از برندها توانایی بیان دقیق و روشن انتظرشان را ندارند. همین امر در بازه‎ های زمانی طولانی موجب ایجاد فاصله میان برندها و مخاطب ‎شان می ‎شود.

تبلیغ برای کمپین بازاریابی

ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص از طریق بازاریابی نیاز به سرمایه‎ گذاری نیز دارد. عرصه تبلیغات همیشه ابزاری مناسب برای بازاریابی بهتر بوده است .برخی از برندها به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به استفاده از زمینه تبلیغاتی دارند. این امر نوعی ضعف در حوزه بازاریابی نیست. وجود رقبای مشهور در زمینه بازاریابی امری طبیعی محسوب می ‎شود. نکته مهم در این میان تلاش برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از تمام ابزارهای در دسترس است.

بدون شک یک برند تازه تاسیس در حوزه تولید پوشاک ورزشی نیاز به سرمایه ‎گذاری تبلیغاتی قابل توجهی برای رقابت موثر با برندی مانند نایک دارد. در غیر این صورت وضعیت بازاریابی برند موردنظر دشوار خواهد شد.

مطلب مرتبط:بازاریابی بهینه با استفاده هوشمندانه از شبکه های اجتماعی

امروزه شبکه های اجتماعی به برندهای فرصت تبلیغ جذاب و تعاملی را می‎ دهد. مهمترین مسئله در این میان همکاری با پلتفرم‎ های اجتماعی مناسب و پرطرفدار در میان مشتریان هدف است. انتخاب شبکه اجتماعی نادرست موجب هدررفت بودجه کسب و کار می‎ شود.

منبع : blog.hootsuite
برچسب ها : بازاریابی و فروش
لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/tljTQPoL
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه