دوشنبه, ۲۸ خرداد(۳) ۱۴۰۳ / Mon, 17 Jun(6) 2024 /
           
فرصت امروز

کارآفرینی یکی از گزینه های جذاب برای زندگی حرفه ای مردم محسوب می شود. بسیاری از افراد رویای کارآفرینی در سر دارند. مسئله مهم در این میان شکست بسیاری از مردم در مسیر تبدیل شدن به کارآفرینی موفق است. اگر در این میان به چشم اندازهای واقعی و توصیه های مهم برای حفظ و ارتقای موقعیت مان در دنیای کارآفرینی توجه نکنیم، به سرعت با مشکلات اساسی رو به رو خواهیم شد. درست به همین خاطر در مقاله کنونی قصد بررسی برخی از توصیه های مهم برای کارآفرینی مطمئن و همراه با موفقیت را داریم. 

1.    شروع به کاری که دوست داریم

موفقیت در کارآفرینی با توصیه های کاربردی

بسیاری از کارها در دنیا پولساز و ساده برای کسب موفقیت محسوب می شود. نکته مهم اینکه اغلب چنین شهرت هایی پوشالی و غیرواقعی است بنابراین در زمینه انتخاب حوزه فعالیت برای کارآفرینی باید به علاقه شخصی مان توجه نشان دهیم. اگر این امر مدنظر کارآفرینان تازه کار قرار نگیرد، امکان سر درآوردن از حوزه ای بی ارتباط با سلیقه شخصی بالا خواهد رفت. کارآفرینان موفق همیشه به دنبال کارهای مورد علاقه شان بوده اند. عکس این قضیه برای کارآفرینان شکست ‎خورده مصداق دارد. وقتی افراد در حوزه ای بی ارتباط با سلیقه شان فعالیت می کنند، فرآیند موردنظر بیشتر از کار روزمره و خسته کننده نخواهد بود بنابراین باید به طور روزانه اقدام به روحیه بخشی به خودمان کنیم. 

مطلب مرتبط: استفاده از توصیه کارآفرین ها راهکار طلایی موفقیت

شروع فرآیند کارآفرینی با حوزه های مورد علاقه همیشه امکان کار سخت و جدی را به همراه می آورد. بسیاری از کارآفرینان تازه کار در گام های نخست همیشه به صحبت ها و توصیه های دیگران توجه نشان می دهند بنابراین در نهایت از انتخاب حوزه ای مناسب و هماهنگ با سلیقه شخصی خود باز می مانند. 

2.    برنامه ریزی اولیه

هیچ کاری بدون برنامه ریزی به سرانجام مشخصی نخواهد رسید. بسیاری از کارآفرینان در مراحل اولیه توسعه کسب و کار با شور و شوق بسیار زیادی کار می کنند، اما پس از مدت زمانی کوتاه دیگر حوصله حضور در محل کار را نیز ندارند. این امر مهمترین مشکل کارآفرینان تازه کار محسوب می شود. همیشه باید پیش از ورود به عرصه کسب و کار برنامه ای مشخص برای برندمان داشته باشیم. شاید فعالیت کارآفرینی مدنظر ما نیازی به استخدام نیروی کار نداشته باشد. امروزه بسیاری از استارت آپ ها به صورت یک نفره مدیریت می شوند. بنابراین ارزیابی شرایط و سپس انتخاب گزینه ای مناسب ضروری خواهد بود. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به این نکته مهم توجه لازم را نشان نمی دهند. بنابراین همیشه با مشکلات متعدد در زمینه ادامه فرآیند کاری مواجه خواهند بود.

بدون تردید برنامه ریزی در همان بازه های نخست شروع حرفه کارآفرینی بسیار دشوار خواهد بود. این امر برای بسیاری از برندها به منزله ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی وضعیت کسب و کار در ادامه مسیر خواهد بود. بهترین راهکار در این میان تلاش برای بهبود وضعیت کارآفرینی با توجه به برنامه های موفق دیگر است. معنای ضمنی این امر ضرورت ارزیابی برنامه ریزی های دیگر برندها، به ویژه برندهای بزرگ و معتبر، است. چنین امری برای کسب و کارها بهترین فرصت برای تاثیرگذاری را به همراه دارد. 

3.    ارزیابی ریسک ها

بی تردید هر حوزه ای از فعالیت کارآفرینانه همراه با ریسک های مشخصی است. بسیاری از کارآفرینان بدون آگاهی از ریسک های پیش روی اقدام به فعالیت بازاریابی می کنند. شاید در نگاه نخست این اقدامات نوعی پذیرش ریسک اجتناب‎ناپذیر تلقی شود، اما در حقیقت ناشی از فقدان آگاهی دقیق کارآفرینان از شرایط کسب و کار است. 

برندهای بزرگ و کارآفرینان موفق همیشه به دنبال کاهش ریسک های عرصه کسب و کار هستند. این امر برای شروع کسب و کار تازه نیز دارای اهمیت است. اگر برندها نسبت به این نکته توجه لازم را نشان ندهند، امکان ادامه کار برای آنها به شدت دشوار خواهد شد. 

درس گرفتن از تجربه های ناموفق دیگر کارآفرینان باید بخشی از فعالیت کارآفرینان تازه کار را شکل دهد. بسیاری کارآفرینان در این مسیر توجه لازم را نشان نمی دهند. دلیل این امر اعتقاد گسترده به عدم رخ دادن مشکلات و تجربه های منفی دیگران برای خودشان است. نکته مهم اینکه رویدادهای ناگوار و تجربه های شکست در تمام شاخه های کسب و کار روی می دهد. همچنین اشتراکات میان اشتباهات کارآفرینان در کسب و کارهای مختلف زیاد است. بنابراین برندها و کارآفرینان باید  از تجربه ای دیگران نهایت استفاده را ببرند. در غیر این صورت به طور مداوم با ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی بازار هدف مواجه خواهند شد. 

4.    اهمیت ایجاد ارتباطات مناسب

عرصه کارآفرینی ارتباط نزدیک با توانایی افراد برای ایجاد ارتباطات مناسب دارد. کسب و کارها بدون ارتباط منطقی با یکدیگر امکان ادامه حضور در بازارهای مختلف را ندارند. امروزه کسب و کارهای بزرگ دارای پیوند نزدیکی با هم هستند. این امر به نوعی پیوند میان کسب و کارها را تقویت می کند. گاهی اوقات یک کارآفرین برای حضور در بازاری خاص باید به دنبال برندهای دارای ارتباط فروش با کسب و کارش باشد. این امر بدون آگاهی از شیوه های تعامل و ارتباط مناسب با دیگران غیرممکن به نظر می رسد بنابراین همیشه باید پیش از شروع کسب و کار نسبت به ایجاد ارتباط مناسب با شرکت ها و دیگر کارآفرینان اقدام کرد. 

برخی از کارآفرینان فقط در صورت نیاز به دیگران به آنها توجه کرده و پیام می دهند. این امر احساس خوشایندی در میان دیگران ایجاد نخواهد کرد. بهترین راهکار در این میان تلاش برای هماهنگی و تعامل با دیگران حتی در زمان های غیرضروری است. این امر موجب سهولت در ارتباط با افراد مورد توجه برند در صورت نیاز خواهد شد. ریسک های بسیار زیادی در عرصه کسب و کار با ارتباط مناسب با دیگر شرکت ها و کارآفرینان بدل به فرصت های طلایی می شود. مهمترین مسئله استقبال از تعامل باز با دیگران است. 

5.    آزمون و خطا برای موفقیت

انتظار موفقیت در عرصه کارآفرینی از همان لحظه نخست بسیار دور از واقعیت است بنابراین کارآفرینان باید خود را با شرایط عرصه کارآفرینی انطباق دهند. در غیر این صورت به زودی با مشکلات متعددی رو به رو خواهند شد. یکی از مشکلات اصلی در زمینه کارآفرینی عدم انتظار کارآفرینان نسبت به مواجهه با شکست است بنابراین در مواجهه با شکست های مختلف به سرعت دچار نگرانی و ناتوانی برای ادامه مسیر می شوند. 

آزمون و خطا برای کسب موفقیت در عرصه کسب و کار امر تازه ای نیست. بسیاری از کارآفرینان پس از شکست های متعدد موفق به کسب جایگاه مطلوب در عرصه کسب و کار شده‎اند. این امر برای بسیاری از کارآفرینان دارای اهمیت است. اگر کسب و کارها توانایی مدیریت شکست ها و تبدیل شان به تجربه برای موفقیت را نداشته باشند، امکان توسعه در بلندمدت را از دست می دهند. 

6.    تصویرسازی موفقیت

توصیه نهایی در این مقاله مربوط به تصویرسازی کارآفرینان از خودشان در موقعیت های همراه با موفقیت است. شاید این امر در نگاه نخست بیشتر شبیه توصیه مربی های انگیزشی باشد، اما در عمل تاثیر مثبتی بر روی روحیه و تعهد کارآفرینان برای کار مناسب دارد بنابراین همیشه در طول مدت زمان فعالیت باید خودمان را در موقعیت های همراه با موفقیت تصویرسازی کنیم. این امر برای اغلب مردم کاری ساده و لذت ‎بخش است. رویاپردازی همیشه هم بد نیست. مهمترین مسئله در این میان تلاش برای نزدیک ساختن رویاهای مان در عرصه کسب و کار به واقعیت است. در غیر این صورت خبری از بهبود وضعیت کاری نخواهد بود.

مطلب مرتبط: 10 توصیه به کارآفرین ها

امروزه عرصه کسب و کار برای بسیاری از کارآفرینان جذابیت دارد. بسیاری از افراد برای تبدیل شدن به کارآفرینان حرفه ای و موفق دست از کارهای اداری شان می کشند. در این میان استفاده از توصیه های حرفه ای برای کارآفرین مناسب دارای اهمیت بالایی است بنابراین باید نسبت به کاربست توصیه های مورد بحث در این مقاله برای فعالیت بهتر در عرصه کارآفرینی اقدام نماییم. 

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/M8TiurLO
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
آزمایشگاه تجهیزات اعلام حریق آریاکخرید فالوورقیمت ورق گالوانیزهخرید از چیندوره مذاکره استاد احمد محمدیخرید فالوور فیکدوره رایگان Network+سریال جنگل آسفالتMEXCتبلیغات در گوگلآموزش آرایشگریقصه صوتیریل جرثقیلگیفت کارت استیم اوکرایناسکرو کانوایرخرید لایک اینستاگرامپنجره دوجدارهلوازم یدکی تویوتاکولر گازی جنرال شکارنرم‌افزار حسابداریاجاره خودرو در دبیست مدیریتیواردات و صادرات تجارتگرامخرید آیفون 15 پرو مکستجارتخانه آراد برندینگواردات از چینتعمیر گیربکس اتوماتیکخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلخرید قسطیاپن ورک پرمیت کاناداتعمیر گیربکس اتوماتیک در مازندرانورمی کمپوستچاپ فوری کاتالوگ حرفه ای و ارزانقیمت تیرآهن امروزمیز تلویزیونتعمیر گیربکس اتوماتیکتخت خواب دو نفرهخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختدندانپزشکی سعادت آبادتور استانبولنرم‌افزار حسابداری رایگانتور استانبولتور اماراتکولر گازی جنرال گلدکولر گازی ایوولیچک صیادیخرید نهال گردوکمک به خیریهماشین ظرفشویی بوشخدمات خم و برش و لیزر فلزاتتعمیرگاه فیکس تکنیکصندلی پلاستیکی
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه