Items tagged with دافنی هاولند

تعطیلی شعبه های اصلی برند گپ در سانفرانسیسکو

چهارشنبه, 12 شهریور 1399 - 10:00

تعطیلی شعبه های اصلی برند گپ در سانفرانسیسکو

برند گپ در طول ماه‎ های گذشته با مشکلات مالی بسیار زیادی مواجه بوده است. بدون تردید شیوع ویروس کرونا بر روی فعالیت اغلب کسب و کارها تاثیر منفی گذاشته است. این امر موجب تعطیلی دائمی دو شعبه گپ در شهر...
برندگان و بازندگان جمعه سیاه 2019

شنبه, 23 آذر 1398 - 15:00

جمعه سیاه امسال چه نکات تازه ای داشت؟

برندگان و بازندگان جمعه سیاه 2019

بسیاری از کسب و کارها با برنامه های جذاب برای جمعه سیاه امسال در تلاش برای تحقق اهداف شان بودند. بدون تردید در هر رویدادی برخی از برندها برنده و برخی دیگر بازنده خواهند بود. این امر در مورد جمعه سیاه...