رامبد باران‌ دوست - فرصت امروز

Items tagged with رامبد باران‌ دوست

گذری بر تاریخچه مدیریت منابع انسانی

شنبه, 20 آذر 1395 - 14:45

گذری بر تاریخچه مدیریت منابع انسانی

 مدیریت منابع انسانی مانند سایر رشته های علمی سیری تاریخی را تاکنون سپری کرده است که مرور این تاریخچه نه تنها گذری بر گذشته این علم است، می تواند نشان دهد که بعضا سازمان ها و شرکت های کنونی چقدر...
چیستی و دامنه شمول مدیریت منابع انسانی

شنبه, 13 آذر 1395 - 13:30

چیستی و دامنه شمول مدیریت منابع انسانی

امروزه مدیران برای دستیابی به اهداف تعریف شده باید با توجه به محدودیت های سازمانی تلاش کنند؛ محدودیت هایی همچون نقدینگی، تجهیزات مناسب، نیروی انسانی ماهر و کارآمد. از آنجایی که با توجه به شرایط...


با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی