Items tagged with سارا یانگ

3 گام برای قالب بندی جان و روح برندمان

چهارشنبه, 19 تیر 1398 - 15:32

برندسازی موفق در 3 گام

3 گام برای قالب بندی جان و روح برندمان

هنگامی که شما در حال رونمایی از یک کسب و کار تازه هستید، فعالیت در شبکه های اجتماعی اهمیت بالایی خواهد داشت. امروزه شبکه های اجتماعی به کسب و کارها فرصت جلب نظر مشتریان در سطح بین المللی را می دهد....