Items tagged with مایکل پیترزک

چگونه تاثیرگذاری خود بر روی دیگران را افزایش دهیم

یکشنبه, 26 مرداد 1399 - 10:00

چگونه تاثیرگذاری خود بر روی دیگران را افزایش دهیم

همه ما تجربه مواجهه با افرادی را داشته ایم که به خوبی می توانند بر روی دیگران تاثیر گذاشته و به محبوبیت سریع برسند، با این حال سوال اصلی این است که چنین سطحی حاصل استعداد و ویژگی های ذاتی بوده و...
7 درس تجاری که کودکان بهتر می آموزند

دوشنبه, 23 دی 1398 - 11:00

7 درس تجاری که کودکان بهتر می آموزند

انسان موفق باید از همه چیز درس بگیرد. این یک جمله بسیار مهم در زمینه موفقیت محسوب می شود. در این رابطه اگرچه کمی خنده دار به نظر می رسد، با این حال در رفتار کودکان نیز نکات مهم تجاری نهفته است. در همین...