Items tagged with کوری موریس

اشتباهات رایج تبلیغات در گوگل

شنبه, 10 خرداد 1399 - 11:11

بررسی 8 اشتباه رایج در همکاری تبلیغاتی با گوگل

اشتباهات رایج تبلیغات در گوگل

امروزه بسیاری از افراد در زمینه تبلیغات در گوگل فعالیت دارند. گوگل به عنوان بزرگترین موتور جست‎وجو با دامنه وسیعی از خدمات نظر اغلب برندها و کاربران را جلب کرده است، با این حساب سرمایه گذاری برای...