شنبه, 29 شهریور 1399 - 15:00

براساس گزارش خبرگزاری Entrepreneur.com فرهنگ شرکت به معنای ارزش ها، اعتقادات، سمبل ها، مهارت ها و داستان های مورد تایید رسمی سازمان برای بهبود عملکرد فردی و تیمی اعضاست. فرهنگ شرکت برای تمام اعضا به صورت برابر اهمیت دارد. بنابراین صحبت از اعمال تفاوت و سلیقه شخصی در زمینه اجرای آن بی معنا خواهد بود. امروزه بسیاری از کسب و کارها در تلاش برای ساماندهی فرهنگ منحصر به فرد برندشان هستند. در این میان شمار بالایی از کارآفرینان با شکست مواجه می شوند.

براساس گزارش موسسه راند استا دوستا، 58 درصد کارمندان در آمریکای شمالی در صورت عدم جذب به فرهنگ شرکت اقدام به ترک موقعیت شغلی شان می کنند. بدون تردید این درصد در میان کسب و کارها و بازارهای مختلف دارای تفاوت های قابل توجهی است، اما در نهایت امر بیانگر نکته مهمی است. این نکته اهمیت فرهنگ شرکت در نگاه کارمندان است. هدف اصلی ادامه مقاله کنونی بررسی هرچه دقیق تر شیوه طراحی و ایجاد فرهنگ مناسب برای کسب و کار است. ما در این میان از راهکارهایی ساده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده خواهیم کرد.

فرهنگ سازی  کسب و کار

تعامل نزدیک با کارمندان

تعامل با کارمندان نقش مهمی در القای فرهنگ سازمانی دارد. بسیاری از برندها در ماه های نخست شروع به فعالیت کارمندان جدید دارای چالش های متعددی با آنها هستند. اگر شما اقدام به ایجاد ارتباط نزدیک با کارمندان تازه تان نمایید، آنها به زودی با فرهنگ کسب و کارتان سازگاری پیدا خواهند کرد.

یکی از نکات مهم در مورد ایجاد فرهنگ کسب و کار مربوط به شناخت عادت های کارمندان است. این امر فقط معطوف به کسب و کار خودمان نیست. ما باید درک درستی از عادت ها، انتظارات و رفتار جمعی کارمندان در عرصه کسب و کارمان داشته باشیم. در غیر این صورت ایجاد فرهنگ خاصی برای شرکت غیرممکن خواهد بود.

درک نیازهای کارمندان

کارمندان در فرآیند همکاری با برندها دارای نیازهای قابل توجهی هستند. این امر در صورت عدم توجه مناسب از سوی کسب و کارها نتیجه به شدت منفی بر روی وضعیت کاری خواهد داشت. امروزه آژانس های کاری متعددی در زمینه ارائه خدمات فرهنگ سازی به برندها فعالیت دارند. برخی از مهم ترین اقدامات چنین آژانس هایی معرفی منابع مناسب به شرکت ها برای مطالعه بر روی کارمندان و همچنین انجام آزمایش های متعدد برای شناسایی هرچه بهتر عادت کارمندان یک برند است.

اگر شما امکان درک مناسب نیازهای مشتریان را داشته باشید، فرهنگ کسب و کارتان سازگاری بیشتری با نیاز آنها خواهد داشت. این امر در نتیجه نهایی موجب بهبود وضعیت کسب و کارها می شود. بسیاری از برندها در عمل با مشکل عدم پذیرش فرهنگ کاری از سوی کارمندان مواجه هستند. دلیل اصلی این امر ناتوانی کسب و کارها برای شناسایی دقیق نیازهای کارمندان است.

توجه به ارزش های شرکت

ارزش های هر کسب و کار هسته اصلی فعالیت آن را شکل می دهد. هر شرکت براساس ارزش های اولیه اش توسعه پیدا می کند. یکی از نمونه های مناسب در این میان وضعیت برند نایک است. این برند با هدف تقویت روحیه تمام افراد برای فعالیت ورزشی اقدام به حضور در عرصه کسب و کار کرد. نتیجه این امر نیز تاثیرگذاری بر روی دامنه گسترده ای از مردم در سراسر دنیاست.

مطلب مرتبط: جایگاه فرهنگ سازمانی در کسب و کار برندهای بزرگ

اگر شما به دنبال ایجاد فرهنگی جذاب برای برندتان هستید، باید به ارزش های اصلی کسب و کارتان توجه نمایید. در غیر این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهید داشت. برندی نظیر نایک در طول دهه های متمادی به ارزش های مرکزی کسب و کارش توجه نموده است.

همکاری با استعدادهای مناسب

همکاری با کارمندان علاقه مند به زمینه کسب و کار نقش مهمی در موفقیت برندها دارد. اگر شما با کارمندان بی علاقه همکاری داشته باشید، سطح پذیرش فرهنگ شرکت تان از سوی آنها به شدت کاهش خواهد یافت. این امر نکته عجیبی نیست. درست به همین خاطر اغلب برندها در تلاش برای تاثیرگذاری بر روی استعدادهای برتر در حوزه کسب و کارشان هستند. این امر مزیت های قابل توجهی برای برندها به همراه دارد.

ارتباط با کارمندان در فراسوی مسائل کاری

مسائل کاری همیشه شکل دهنده فرهنگ کسب و کار نیست. شما باید به نکات متفاوتی برای تاثیرگذاری بر روی بازار هدف توجه نمایید. این امر در سطح درون شرکتی نیازمند ارتباط با کارمندان فراسوی مسائل کاری است. فرهنگ سازی در حوزه کسب و کار براساس این معیار بسیار مهم است. شما باید تعامل مناسبی با کارمندان برای ساماندهی فرهنگ کسب و کارتان داشته باشید. هرگونه فعالیتی به غیر از این نکته شانس شما برای ایجاد یک فرهنگ تعاملی را کاهش خواهد داد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید