جمعه, 19 مهر 1398 - 14:08

آیا کاهش روزهای کاری موجب افزایش بهره وری شرکت ها می شود؟

به لطف تکنولوژی مدرن محیط های کسب و کار در طول چند سال اخیر دچار تحولات عمده ای شده است. امروزه دیگر فرض بازگشت به چند دهه قبل و شیوه کسب و کار سنتی وجود ندارد. به همین خاطر برندها باید هرچه بیشتر خود را با شرایط تازه هماهنگ سازند. ورود نسل جدید به حوزه کسب و کارآفرینی به معنای تزریق ایده های تازه است. بنابراین حوزه کسب و کار هم از نظر ساختاری و هم محتوایی دستخوش تغییرات بنیادی شده است. نسل جوان تمایل بالایی به انجام کارهای مختلف به صورتی متفاوت از دیگران دارد. این امر در صورت هدایت درست از سوی برندها شکوفایی گسترده ای را پدید خواهد آورد. وقتی از شکوفایی و تغییر شیوه کسب و کار صحبت می کنیم، یکی از بخش های مهم تغییر الگوی ساعت های کاری است. امروزه برندهای بزرگ و پیشرو در زمینه استفاده از فناوری های جدید سرمایه گذاری زیادی بر روی الگوی مدیریت دفترهای کاری بدون اتکا بر شیوه زمان محور کرده اند. چنین شیوه ای ساعت های کار انعطاف پذیری در اختیار برندها قرار می دهد. به این ترتیب کارمندان فرصت بیشتری برای انتخاب نحوه فعالیت شان خواهند داشت.

بدون تردید الگوی ساعت های انعطاف پذیر برای کار موجب نگرانی بسیاری از مدیران سنتی خواهد شد. به هر حال تصور مدیریت کارمندان با ساعت های کاری نامشخص نگرانی زیادی به همراه دارد. نکته مهم در اینجا شروع فرآیند تغییر ساعت کار کارمندان است، بنابراین موضوع موردنظر ارتباط چندانی با سلیقه و نظر مدیران ندارد. بهترین گزینه پیش روی مدیران تلاش برای انطباق با تغییر پیش رو است. در ادامه به برخی از نکات مهم در زمینه تحول حوزه کسب و کار خواهیم پرداخت.

افزایش بهره وری

رویارویی بزرگ: الگوی سنتی در برابر الگوی مدرن

یکی از بحث های گسترده در طول چند سال گذشته مربوط به ضرورت برنامه ریزی شرکت ها برای حذف الگوی سنتی پنج روز کاری در هفته بود. این طرح بر ضرورت وقت گذرانی بیشتر کارمندان با خانواده و دوستان تاکید دارد. به این ترتیب کیفیت و عملکرد بهینه نیروی کار در گرو استراحت مناسبش است. امروزه بسیاری از افراد متعلق به نسل جدید کار پنج روز در هفته را ضروری تلقی نمی کنند. این امر تقاضای عمده ای در میان نسل جوان کارمندان برای کاهش روزهای کاری ایجاد کرده است.

مطلب مرتبط: ساعات‏ کاری کمتر باعث بهره وری بیشتر می شوند

بدون تردید از نقطه نظر کارمندان استفاده از یک روز تعطیلی بیشتر فوق العاده خواهد بود. نکته مهم شیوه مدیریت شرکت با یک روز کمتر است. آیا برندها امکان ادامه روند رو به رشد سریع شان در پی کاهش روزهای کاری را دارند؟ بسیاری از ایده ها در مرحله نظر جذاب به نظر می رسد، با این حال پس از اندک زمانی در وادی عمل ناامیدکننده ظاهر می شوند. به همین خاطر پیش از اجرای یک طرح باید به جنبه های مختلف آن فکر کرد. در غیر این صورت فعالیت ما همراه با ناکامی و پشیمانی خواهد بود.

مطالعه موردی اول: 4 روز کار ارزش بیشتری از 6 روز دارد

یکی از شرکت های فعال در نیوزیلند در سال 2018 به خوبی تاثیرگذاری شیوه کاهش روزهای کاری را ثابت کرد. این شرکت پس از تصمیم گیری مبنی بر کاهش روز های کاری کارخانه از 6 به 4 روز با افزایش 20درصدی کیفیت کاری کارمندان مواجه شد. این امر هم در زمینه اقتصادی و هم کیفیت خدمات ملموس بود، بنابراین شرکت موردنظر با ساعت های کاری کمتر موفق به دستیابی به سود بیشتر شد.

پژوهش مورد بحث در این بخش از سوی دانشگاه آکلند برگزار شد. بر این اساس با توجه به کاهش روزهای کاری انگیزه کارمندان برای تلاش بیشتر افزایش یافته بود. به این ترتیب آنها بیشتر از حد مورد انتظار تلاش سخت و خستگی ناپذیر داشتند. این امر به افزایش سودآوری شرکت کمک قابل توجهی کرد. نکته مهم در اینجا تقویت انگیزه کارمندان از طریق کاربست شیوه های تاثیرگذار است.

یکی دیگر از نتایج پژوهش دانشگاه آکلند تاثیر کاهش روزهای کاری بر روی توان مدیریت زندگی شخصی و حرفه ای از سوی کارمندان بود. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد، چراکه فعالیت کاری مناسب افراد در گرو تجربه زندگی شاد و لذت بخش است. امروزه یکی از مشکلات اصلی کشورهای در حال توسعه ای نظیر هند بی انگیزگی کارمندان در زمینه کار بیشتر است. به همین خاطر همه برندها باید به دنبال یافتن شیوه هایی برای تاثیرگذاری بیشتر بر روی کارمندان و ایجاد شرایط مناسب برای آنها باشند.

مطالعه موردی دوم: بازاریابی اقناعی

بحث سلامت روانی در طول چند سال اخیر در محیط های کار به شدت افزایش یافته است. یک آژانس بازاریابی فعال در شهر گلاسکو در اقدامی قابل توجه تاثیر کاهش روزهای کاری به 4 روز بر روی سلامت کارمندان را مورد ارزیابی قرار داده است.

شیوه مطالعه این موسسه بر روی موفقیت تیم های بازاریابی اقناعی در شرکت های مختلف بود. نخستین گام های کاهش روزهای کاری در گلاسکو مربوط به سال 2016 بود. درست در همان زمان نیز آژانس بازاریابی موردنظر اقدام به برگزاری پژوهش اش کرد. براساس نتایج پژوهش با کاهش روزهای کاری تعداد مرخصی های درمانی کارمندان به طور محسوسی کاهش یافت. همچنین بهره وری کارمندان نیز با رشد 30درصدی مواجه شد. نتیجه این امر به خوبی بر روی شرکت های متمایل به سوی روزهای کاری کمتر قابل مشاهده بود. به همین خاطر سایر شرکت ها نیز به سوی استفاده از این ترند متمایل شدند.

افزایش بهره وری

مطالعه موردی سوم: همکاری های اقتصادی در بعد سازمانی

براساس گزارش موسسه OECD در مورد میزان بهره وری کارمندان در پی کاهش ساعت های کار در زمینه همکاری های اقتصادی سازمانی تجربه چند شرکت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در کشور هلند با کاهش روزهای کاری میزان بهره وری اقتصادی در بعد سازمانی افزایش شدیدی یافت. این امر در مورد تجربه سایر کشورهای صنعتی نیز صادق است. به این ترتیب با اتکا بر ساعت های کاری کمتر امکان دستیابی به موفقیت در زمینه مدیریت نیروی کار و افزایش بهره وری وجود دارد.

پژوهش موسسه OECD کشورهای حوزه اسکاندیناوی را با میانگین 33 ساعت کار هفتگی بهترین کشور برای کارمندان تلقی می کند. نکته جالب اینکه میزان بهره وری شرکت های اقتصادی کلان در این منطقه رتبه نخست در اروپا را دارد. دلیل اصلی موفقیت کشورهای اسکاندیناوی در زمینه افزایش بهره وری شرکت های اقتصادی کلان شان برنامه ریزی برای کاهش سطح استرس و فشارهای وارده بر روی کارمندان عنوان شده است. به این ترتیب وضعیت کلی شرکت ها و کارمندان در پی استفاده از این تکنیک بهبود چشمگیری یافته است.

مطلب مرتبط:نکاتی برای کاهش ساعت کار و افزایش بهره وری

مطالعه موردی چهارم: اتحادیه تجارت بریتانیا

اتحادیه تجارت بریتانیا اخیرا طرح پژوهشی پیرامون اعضای خود اجرا کرده است. هدف اصلی از این طرح پژوهشی یافتن تاثیرگذارترین تغییرات برای ایجاد شرایط کار مناسب برای کارمندان بود. بدون تردید بهبود وضعیت کاری کارمندان در گرو نکات بسیار زیادی است، با این حال گزینه موردنظر اتحادیه تجارت بریتانیا کاهش روزهای کاری بود. نظرسنجی این اتحادیه از کارمندان بریتانیایی بیانگر خواست 81درصد از آنها برای کاهش روزهای کاری است. به این ترتیب کاهش روزهای کاری بدل به نوعی ترند در میان کارمندان بریتانیایی نیز شده است. نکته مهم در اینجا ایجاد تمایز میان کاهش ساعت کاری و کاهش بهره وری کارمندان است. پیش فرض اصلی در اینجا بهبود کیفیت کار و انگیزه کارمندان در پی کاهش ساعت های کاری است.

بی تردید هر کسب و کار شرایط ویژه خود را دارد، بنابراین استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله نیازمند شخصی سازی این اصول کلی برای کسب و کارمان است. در این صورت امکان کار کمتر و کسب سود بیشتر فراهم خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید